کارخانه فولاد امیرکبیر کاشان

اصفهان
کارخانه فولاد امیرکبیر کاشان واقع در اصفهان در سال راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به ورق آهن, ورق سرد, ورق گالوانیزه, عرشه فولادی گالوانیزه, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
قیمت محصولات کارخانه

فولاد امیرکبیر کاشان

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت ورق آهن فولاد امیرکبیر کاشان

1401/12/14 - 11:13
محصول سایزمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض 1... 2.5انبار تهران 65,000 تومان
ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض 1... 2.5انبار تهران 65,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.3 میل عرض 1... 0.3کارخانه 33,500 تومان -
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1... 0.4کارخانه 31,200 تومان -
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1... 0.4کارخانه 31,200 تومان -
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1... 0.5کارخانه 29,300 تومان -
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1... 0.5کارخانه 30,300 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1... 0.6کارخانه 26,900 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1... 0.6کارخانه 27,700 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1... 0.7کارخانه 26,300 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1... 0.7کارخانه 26,300 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1... 0.9کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1... 0.9کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 100... 1کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 125... 1کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض ... 1.25کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض ... 1.25کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1... 1.5کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1... 0.8کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1... 0.8کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض ... 0.45کارخانه 30,800 تومان -
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض ... 0.45کارخانه 30,800 تومان -
ورق گالوانیزه 0.55 میل عرض ... 0.55کارخانه 24,400 تومان -
ورق گالوانیزه 0.55 میل عرض ... 0.55کارخانه 24,400 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 م... تحویل فوری 0.8انبار تهران 27,500 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 م... تحویل فوری 0.9انبار تهران 27,500 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 1 میل... تحویل فوری 1انبار تهران 27,100 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 ... تحویل فوری 1.25انبار تهران 27,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.3 میل عرض  ... تحویل فوری 0.3انبار تهران 69,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.35 میل عرض ... تحویل فوری 0.35انبار تهران 68,850 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض  ... تحویل فوری 0.4انبار تهران 64,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض  ... تحویل فوری 0.4انبار تهران 64,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض ... تحویل فوری 0.45انبار تهران 63,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض ... تحویل فوری 0.45انبار تهران 63,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض  ... تحویل فوری 0.5انبار تهران 63,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض  ... تحویل فوری 0.5انبار تهران 63,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.55 میل عرض ... تحویل فوری 0.55انبار تهران 62,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.55 میل عرض ... تحویل فوری 0.55انبار تهران 62,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض  ... تحویل فوری 0.6انبار تهران 61,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض  ... تحویل فوری 0.6انبار تهران 61,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض  ... تحویل فوری 0.7انبار تهران 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض  ... تحویل فوری 0.7انبار تهران 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض  ... تحویل فوری 0.8انبار تهران 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض  ... تحویل فوری 0.8انبار تهران 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض  ... تحویل فوری 0.9انبار تهران 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض  ... تحویل فوری 0.9انبار تهران 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض  10... تحویل فوری 1انبار تهران 58,200 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض  12... تحویل فوری 1انبار تهران 58,200 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض ... تحویل فوری 1.25انبار تهران 58,200 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض ... تحویل فوری 1.25انبار تهران 58,200 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض  ... تحویل فوری 1.5انبار تهران 63,200 تومان