کارخانه فولاد امیرکبیر کاشان

اصفهان
کارخانه فولاد امیرکبیر کاشان واقع در اصفهان در سال راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به ورق آهن, ورق سرد, ورق گالوانیزه, عرشه فولادی گالوانیزه, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
قیمت محصولات کارخانه

فولاد امیرکبیر کاشان

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت ورق آهن فولاد امیرکبیر کاشان

1401/09/09 - 14:08
محصول سایزمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض 1... 2.5انبار تهران 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض 1... 2.5انبار تهران 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.3 میل عرض 1... 0.3کارخانه 33,500 تومان -
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1... 0.4کارخانه 31,200 تومان -
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1... 0.4کارخانه 31,200 تومان -
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1... 0.5کارخانه 29,300 تومان -
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1... 0.5کارخانه 30,300 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1... 0.6کارخانه 26,900 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1... 0.6کارخانه 27,700 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1... 0.7کارخانه 26,300 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1... 0.7کارخانه 26,300 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1... 0.9کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1... 0.9کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 100... 1کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 125... 1کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض ... 1.25کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض ... 1.25کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1... 1.5کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1... 0.8کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1... 0.8کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض ... 0.45کارخانه 30,800 تومان -
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض ... 0.45کارخانه 30,800 تومان -
ورق گالوانیزه 0.55 میل عرض ... 0.55کارخانه 24,400 تومان -
ورق گالوانیزه 0.55 میل عرض ... 0.55کارخانه 24,400 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 م... تحویل فوری 0.8انبار تهران 27,500 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 م... تحویل فوری 0.9انبار تهران 27,500 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 1 میل... تحویل فوری 1انبار تهران 27,100 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 ... تحویل فوری 1.25انبار تهران 27,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.3 میل عرض  ... تحویل فوری 0.3انبار تهران 38,450 تومان
ورق گالوانیزه 0.35 میل عرض ... تحویل فوری 0.35انبار تهران 38,950 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض  ... تحویل فوری 0.4انبار تهران 37,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض  ... تحویل فوری 0.4انبار تهران 37,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض ... تحویل فوری 0.45انبار تهران 33,900 تومان
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض ... تحویل فوری 0.45انبار تهران 33,900 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض  ... تحویل فوری 0.5انبار تهران 35,300 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض  ... تحویل فوری 0.5انبار تهران 32,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.55 میل عرض ... تحویل فوری 0.55انبار تهران 31,900 تومان
ورق گالوانیزه 0.55 میل عرض ... تحویل فوری 0.55انبار تهران 31,900 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض  ... تحویل فوری 0.6انبار تهران 31,600 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض  ... تحویل فوری 0.6انبار تهران 30,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض  ... تحویل فوری 0.7انبار تهران 29,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض  ... تحویل فوری 0.7انبار تهران 29,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض  ... تحویل فوری 0.8انبار تهران 28,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض  ... تحویل فوری 0.8انبار تهران 28,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض  ... تحویل فوری 0.9انبار تهران 28,600 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض  ... تحویل فوری 0.9انبار تهران 28,600 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض  10... تحویل فوری 1انبار تهران 28,700 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض  12... تحویل فوری 1انبار تهران 28,700 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض ... تحویل فوری 1.25انبار تهران 28,700 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض ... تحویل فوری 1.25انبار تهران 28,700 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض  ... تحویل فوری 1.5انبار تهران 26,900 تومان -