کارخانه فولاد اروپا

تهران
کارخانه فولاد اروپا واقع در تهران در سال 1300 راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به ناودانی, تیرآهن, تیرآهن و هاش, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
تهران, کشورهای صنعتی اروپا همانند آلمان و ایتالیا
02191006007
دانلود پی دی اف کارخانه
قیمت محصولات کارخانه

فولاد اروپا

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت تیرآهن و هاش فولاد اروپا

1401/11/09 - 18:13
محصول سایزاستانداردمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
تیر آهن 33 اروپا تحویل فوری 33IPEانبار تهران 50,000 تومان -
تیر آهن 36 اروپا تحویل فوری 36IPEانبار تهران 50,000 تومان -
تیر آهن 40 اروپا تحویل فوری 40IPEانبار تهران 59,000 تومان -
تیر آهن 45 اروپا تحویل فوری 45IPEانبار تهران 60,000 تومان -
تیر آهن 50 اروپا تحویل فوری 50IPEانبار تهران 50,000 تومان -
تیر آهن 55 اروپا تحویل فوری 55IPEانبار تهران 60,000 تومان -
تیر آهن 60 اروپا تحویل فوری 60IPEانبار تهران 60,000 تومان -

قیمت ناودانی فولاد اروپا

1401/10/27 - 15:32
محصول سایزنوعطولوزن قیمت نمودار خرید
ناودانی 4 اروپا انبار تهران تحویل فوری 4سنگین-- 46,700 تومان
ناودانی 6 اروپا انبار تهران تحویل فوری 6سنگین-- 48,200 تومان
ناودانی 8 اروپا انبار تهران 8سنگین-- 48,200 تومان
ناودانی 10 اروپا انبار تهران 10سنگین-- 45,700 تومان
ناودانی 12 اروپا انبار تهران تحویل فوری 12سنگین-- 45,700 تومان
ناودانی 14 اروپا انبار تهران تحویل فوری 14سنگین-- 45,700 تومان
ناودانی 16 اروپا انبار تهران تحویل فوری 16سنگین-- 45,700 تومان
ناودانی 18 اروپا انبار تهران تحویل فوری 18سنگین-- 45,700 تومان
ناودانی 20 اروپا انبار تهران تحویل فوری 20سنگین-- 42,700 تومان
ناودانی 22 اروپا انبار تهران تحویل فوری 22سنگین-- 45,700 تومان
ناودانی 24 اروپا انبار تهران تحویل فوری 24سنگین-- 45,700 تومان
ناودانی 26 اروپا انبار تهران تحویل فوری 26سنگین-- 47,700 تومان
ناودانی 28 اروپا انبار تهران تحویل فوری 28سنگین-- 47,700 تومان
ناودانی 30 اروپا انبار تهران تحویل فوری 30سنگین-- 48,700 تومان
ناودانی 32 اروپا انبار تهران 32سنگین-- 64,700 تومان
ناودانی 35 اروپا انبار تهران 35سنگین-- 50,700 تومان
ناودانی 38 اروپا انبار تهران 38سنگین-- 47,300 تومان
ناودانی 40 اروپا انبار تهران تحویل فوری 40سنگین-- 50,700 تومان