فولاد-آناهیتا-گیلان-لوگو

فولاد آناهیتا گیلان

گیلان
کارخانه فولاد آناهیتا گیلان واقع در گیلان در سال راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به میلگرد, میلگرد آجدار, میلگرد 25, میلگرد 22, میلگرد 20, میلگرد 18, میلگرد 16, میلگرد 14, میلگرد 10, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
کارخانه فولاد آناهیتا گیلان-آهنک
قیمت‌های اعلام شده

فولاد آناهیتا گیلان

قیمت بدون ارزش افزوده
محصول سایزاستانداردحالتمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا 8A2شاخهکارخانه 16,950 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 آناهیتا 10A3شاخهکارخانه 16,750 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا 12A3شاخهکارخانه 16,750 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا 14A3شاخهکارخانه 16,350 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا 16A3شاخهکارخانه 16,350 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا 18A3شاخهکارخانه 16,350 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا 20A3شاخهکارخانه 16,350 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا 22A3شاخهکارخانه 16,350 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا 25A3شاخهکارخانه 16,350 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا 28A3شاخهکارخانه 16,350 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا 32A3شاخهکارخانه 16,350 تومان