فولاد-آلیاژی-ایران آهنک

کارخانه فولاد آلیاژی ایران

یزد
کارخانه فولاد آلیاژی ایران واقع در یزد در سال 1378 راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به شفت, محصولات مفتولی, میلگرد ترانس, میلگرد, میلگرد ساده, میلگرد آجدار, میلگرد 25, میلگرد 22, میلگرد 20, میلگرد 18, میلگرد 16, میلگرد 14, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
یزد, یزد؛ جاده کنار گذر یزد کرمان- نرسیده به پایانه باربری- کیلومتر 24 جاده فولاد- شرکت فولادآلیاژی ایران
دانلود پی دی اف کارخانه
کارخانه فولاد آلیاژی ایران-آهنک
قیمت محصولات کارخانه

فولاد آلیاژی ایران

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت میلگرد فولاد آلیاژی ایران

1401/12/23 - 10:49
محصول سایزاستانداردمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آل... 12A3کارخانه 23,500 تومان
میلگرد 12 ساده A1 آلیاژی ایران 12A1کارخانه 23,500 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد آل... 14A3کارخانه 23,500 تومان
میلگرد 14 ساده A1 آلیاژی ایران 14A1کارخانه 23,500 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد آل... 16A3کارخانه 23,500 تومان
میلگرد 16 ساده A1 آلیاژی ایران 16A1کارخانه 23,500 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد آل... 18A3کارخانه 23,500 تومان
میلگرد 18 ساده A1 آلیاژی ایران 18A1کارخانه 23,500 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد آل... 20A3کارخانه 23,500 تومان
میلگرد 20 ساده A1 آلیاژی ایران 20A1کارخانه 23,500 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد آل... 22A3کارخانه 23,500 تومان
میلگرد 22 ساده A1 آلیاژی ایران 22A1کارخانه 23,500 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد آل... 25A3کارخانه 23,500 تومان
میلگرد 25 ساده A1 آلیاژی ایران 25A1کارخانه 23,500 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد آل... 28A3کارخانه 23,500 تومان
میلگرد 28 ساده A1 آلیاژی ایران 28A1کارخانه 23,500 تومان
میلگرد 32 ساده A1 آلیاژی ایران 32A1کارخانه 23,500 تومان

قیمت محصولات مفتولی فولاد آلیاژی ایران

1401/12/25 - 20:04
محصول سایزمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
میلگرد ترانس 6 فولاد آلیاژی... 6کارخانه 30,000 تومان -
میلگرد ترانس 8 فولاد آلیاژی... 8کارخانه 30,000 تومان -
میلگرد ترانس 10 فولاد آلیاژ... 10کارخانه 30,000 تومان -
میلگرد ترانس 12 فولاد آلیاژ... 12کارخانه 30,000 تومان -
میلگرد ترانس 14 فولاد آلیاژ... 14کارخانه 30,000 تومان -
میلگرد ترانس 16 فولاد آلیاژ... 16کارخانه 30,000 تومان -
میلگرد ترانس 18 فولاد آلیاژ... 18کارخانه 30,000 تومان -
میلگرد ترانس 20 فولاد آلیاژ... 20کارخانه 30,000 تومان -
میلگرد ترانس 22 فولاد آلیاژ... 22کارخانه 30,000 تومان -
میلگرد ترانس 25 فولاد آلیاژ... 25کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 28 فولاد آلیاژ... 28کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 30 فولاد آلیاژ... 30کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 32 فولاد آلیاژ... 32کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 35 فولاد آلیاژ... 35کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 38 فولاد آلیاژ... 38کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 40 فولاد آلیاژ... 40کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 42 فولاد آلیاژ... -کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 45 فولاد آلیاژ... 45کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 50 فولاد آلیاژ... 50کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 55 فولاد آلیاژ... 55کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 60 فولاد آلیاژ... 60کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 65 فولاد آلیاژ... 65کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 70 فولاد آلیاژ... 70کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 75 فولاد آلیاژ... 75کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 80 فولاد آلیاژ... 80کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 90 فولاد آلیاژ... 90کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 100 فولاد آلیا... 100کارخانه 28,000 تومان -
شفت فولادی 12 فولاد آلیاژی ... 12کارخانه 52,500 تومان -
شفت فولادی 14 فولاد آلیاژی ... 14کارخانه 52,500 تومان -
شفت فولادی 16 فولاد آلیاژی ... 16کارخانه 52,500 تومان -
شفت فولادی 18 فولاد آلیاژی ... 18کارخانه 52,500 تومان -
شفت فولادی 20 فولاد آلیاژی ... 20کارخانه 50,500 تومان -
شفت فولادی 25 فولاد آلیاژی ... 25کارخانه 34,000 تومان -
شفت فولادی 30 فولاد آلیاژی ... 30کارخانه 50,500 تومان -
شفت فولادی 32 فولاد آلیاژی ... 32کارخانه 34,000 تومان -
شفت فولادی 35 فولاد آلیاژی ... 35کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی 36 فولاد آلیاژی ... 36کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی 38 فولاد آلیاژی ... 38کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی 40 فولاد آلیاژی ... 40کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی 45 فولاد آلیاژی ... 45کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی 50 فولاد آلیاژی ... 50کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی 55 فولاد آلیاژی ... 55کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی 60 فولاد آلیاژی ... 60کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی 65 فولاد آلیاژی ... 65کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی 70 فولاد آلیاژی ... 70کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی 75 فولاد آلیاژی ... 75کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی 80 فولاد آلیاژی ... 80کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی 85 فولاد آلیاژی ... 85کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی 90 فولاد آلیاژی ... 90کارخانه 54,000 تومان -
شفت فولادی 95 فولاد آلیاژی ... 95کارخانه 54,000 تومان -
شفت فولادی 100 فولاد آلیاژی... 100کارخانه 54,000 تومان -
شفت فولادی 105 فولاد آلیاژی... 105کارخانه 54,000 تومان -
شفت فولادی 110 فولاد آلیاژی... 110کارخانه 54,000 تومان -
شفت فولادی 120 فولاد آلیاژی... 120کارخانه 54,000 تومان -
شفت فولادی 130 فولاد آلیاژی... 130کارخانه 54,000 تومان -
شفت فولادی 140 فولاد آلیاژی... 140کارخانه 57,000 تومان -
شفت فولادی 150 فولاد آلیاژی... 150کارخانه 57,000 تومان -
شفت فولادی 160 فولاد آلیاژی... 160کارخانه 57,000 تومان -
شفت فولادی 170 فولاد آلیاژی... 170کارخانه 57,000 تومان -
شفت فولادی 180 فولاد آلیاژی... 180کارخانه 57,000 تومان -
شفت فولادی 190 فولاد آلیاژی... 190کارخانه 57,000 تومان -
شفت فولادی 200 فولاد آلیاژی... 200کارخانه 57,000 تومان -
شفت فولادی 12 فولاد آلیاژی ... 12کارخانه 32,000 تومان -
شفت فولادی 14 فولاد آلیاژی ... 14کارخانه 32,000 تومان -
شفت فولادی 16 فولاد آلیاژی ... 16کارخانه 32,000 تومان -
شفت فولادی 18 فولاد آلیاژی ... 18کارخانه 32,000 تومان -
شفت فولادی 20 فولاد آلیاژی ... 20کارخانه 28,500 تومان -
شفت فولادی 22 فولاد آلیاژی ... 22کارخانه 28,500 تومان -
شفت فولادی 25 فولاد آلیاژی ... 25کارخانه 28,500 تومان -
شفت فولادی 30 فولاد آلیاژی ... 30کارخانه 28,500 تومان -
شفت فولادی 35 فولاد آلیاژی ... 35کارخانه 29,500 تومان -
شفت فولادی 36 فولاد آلیاژی ... 36کارخانه 30,000 تومان -
شفت فولادی 38 فولاد آلیاژی ... 38کارخانه 33,000 تومان -
شفت فولادی 40 فولاد آلیاژی ... 40کارخانه 29,500 تومان -
شفت فولادی 45 فولاد آلیاژی ... 45کارخانه 29,500 تومان -
شفت فولادی 50 فولاد آلیاژی ... 50کارخانه 29,500 تومان -
شفت فولادی55 فولاد آلیاژی ی... 55کارخانه 29,500 تومان -
شفت فولادی 60 فولاد آلیاژی ... 60کارخانه 29,500 تومان -
شفت فولادی 65 فولاد آلیاژی ... 65کارخانه 29,500 تومان -
شفت فولادی 70 فولاد آلیاژی ... 70کارخانه 29,500 تومان -
شفت فولادی 75 فولاد آلیاژی ... 75کارخانه 29,500 تومان -
شفت فولادی 80 فولاد آلیاژی ... 80کارخانه 29,500 تومان -
شفت فولادی 85 فولاد آلیاژی ... 85کارخانه 29,500 تومان -
شفت فولادی 90 فولاد آلیاژی ... 90کارخانه 33,000 تومان -
شفت فولادی 100 فولاد آلیاژی... 100کارخانه 33,000 تومان -
شفت فولادی 110 فولاد آلیاژی... 110کارخانه 33,000 تومان -
شفت فولادی 120 فولاد آلیاژی... 120کارخانه 33,000 تومان -
شفت فولادی 130 فولاد آلیاژی... 130کارخانه 33,000 تومان -
شفت فولادی 140 فولاد آلیاژی... 140کارخانه 34,000 تومان -
شفت فولادی 150 فولاد آلیاژی... 150کارخانه 34,000 تومان -
شفت فولادی 160 فولاد آلیاژی... 160کارخانه 34,000 تومان -
شفت فولادی 170 فولاد آلیاژی... 170کارخانه 34,000 تومان -
شفت فولادی 180 فولاد آلیاژی... 180کارخانه 34,000 تومان -
شفت فولادی 200 فولاد آلیاژی... 200کارخانه 34,000 تومان -
شفت فولادی210 فولاد آلیاژی ... 210کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 220 فولاد آلیاژی... 220کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 230 فولاد آلیاژی... 230کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 240 فولاد آلیاژی... 240کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 250 فولاد آلیاژی... 250کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 260 فولاد آلیاژی... 260کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 270 فولاد آلیاژی... 270کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 280 فولاد آلیاژی... 280کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 290 فولاد آلیاژی... 290کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 300 فولاد آلیاژی... 300کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 310 فولاد آلیاژی... 310کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 320 فولاد آلیاژی... 320کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 330 فولاد آلیاژی... 330کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 340 فولاد آلیاژی... 340کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 350 فولاد آلیاژی... 350کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 360 فولاد آلیاژی... 360کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 370 فولاد آلیاژی... 370کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 380 فولاد آلیاژی... 380کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 410 فولاد آلیاژی... 410کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 420 فولاد آلیاژی... 420کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 500 فولاد آلیاژی... 500کارخانه 42,600 تومان -

فولاد آلیاژی ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان انواع فولاد آلیاژی در کشور ایران و همچنین در خاورمیانه می باشد. در سال 1378 شاهد بهره برداری این کارخانه بصورت کاملا مدرن بودیم. این شرکت از پیشرفته ترین تجهیزات و بالاترین سطح دانش فنی روز دنیا برخوردار بوده که امکان تولید فولادهای آلیاژی منطبق بر استانداردهای بین المللی را میسر ساخته است. شرکت حامی آلیاژ آسیا فولاد حامیران نمایندگی فروش محصولات فولاد آلیاژی ایران یا همان نمایندگی فولاد آلیاژی یزد را بر عهده دارد.

معرفی شرکت فولاد آلیاژی ایران

کارخانه فولاد آلیاژی ایران یزد تولید کننده انواع فولاد آلیاژی، مقاطع سبک، مقاطع سنگین و … می باشد. تمامی عملیات های حرارتی و تکمیل کاری مربوط به فرایند های نورد سرد و نورد گرم با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات و بالاترین سطح تکنولوژی و دانش صورت می پذیرد. همین امر موجب شده است تا فولاد آلیاژی با بالاترین کیفیت و مطابق با استاندارد های روز دنیا تولید و به بازار عرضه شود. کارخانه فولاد آلیاژی ایران در زمینه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و همین‌طور نیروگاه‌ها، ابزارسازی. لوازم مهندسی پزشکی و جراحی، صنایع خودروسازی، ماشین‌سازی، ادوات پیشرفته و مکانیزه کشاورزی و صنایع مدنی فعالیت می‌کند. از طرفی دیگر این کارخانه در زمینه ساخت انواع فولاد آلیاژی با ظرفیت سالانه 550 هزار تن یکی از بزرگ‌ترین موفق‌ترین و پیشرفته‌ترین تولیدکنندگان در ایران است.

گروه های تولیدی فولاد آلیاژی ایران شامل موارد زیر می‌باشد:

 • قالب پلاستیک
 • تیغ اره
 • فولادهای نیتریدینگ
 • ابزار گرم کار
 • فولادهای ابزار سردکار
 • ابزار کربنی
 • فولاد زنگ نزن کروم – نیکل
 • بلبرینگ
 • فولاد مقام به حرارت
 • فولادهای سخت شونده سطحی
 • فولاد خوش تراش
 • فولادهای سوپاپ
 • فولادهای عملیات حرارتی پذیر

انواع محصولات فولاد آلیاژی ایران

شرکت فولاد آلیاژی ایران با ظرفیت تولید 550 هزار تن در سال تولید کننده انواع مقاطع در اشکال متنوع است. از جمله مهم ترین محصولات تولیدی این مجموعه می توان به مواردی چون مقاطع نورد گرد، تسمه، کلاف، مقاطع چهار گوش، شمش و بیلت اشاره کرد. میکرو آلیاژ، ابزار سرد و گرم و محصولات ضد زنگ سایر خدمات این مجموعه هستند.

 • مقاطع نوردی گرد در ابعاد 12 الی 200 میلی متر
 • مقاطع چهار گوش سایز 40 تا 100 میلی متر
 • تسمه با پهنای 18 تا 150 و ضخامت 4 تا 60 میلی متر
 • تولید کلاف بر اساس درخواست خریدار با ابعاد 12 تا 23 میلی متر
 • مقاطع ریختگی شامل بلوم، شمش هرمی و شمش گرد

افتخارات شرکت فولاد آلیاژی ایران

 •  دریافت جایزه برتر كیفیت در رضایتمندی مشتریان (TQCS) از مسابقات WAYS OTHER پاریس
 •  جایزه بین المللی تكنولوژی و كیفیت از بیست و چهارمین مسابقه بین المللی ژنو –سوئیس – 2003
 •  دریافت تندیس كیفیت از بیست و دومین و بیست و هفتمین نشست مؤسسه رهبران تجاری اروپا (اسپانیا) طی سال های 2008 و 2012
 • جایزه الماس تعالی و كیفیت از دهمین مسابقات بین المللی فرانسه – 2007
 •  دریافت جایزه برتر كیفیت در رضایتمندی مشتریان (TQCS) از مسابقات WAYS OTHER پاریس
 •  شركت نمونه در جشنواره ملی انتخاب گارگاههای برتر ایمن كشورتوسط وزارت كار – 1387
 • و …

این مجموعه در 24 کیلومتری جاده فولاد آلیاژی یزد واقع شده و رسیدن به ظرفیت تولید 1.2 تن و فروش فولاد آلیاژی به میزان ۶۵ درصد در بازار داخلی را در لیست برنامه های خود تا سال 1401 قرار داده است. تولید با کیفیت ترین محصولات فولادی ازجمله میلگرد، تسمه، چهار گوش و شش گوش و… با بهره گیری از دانش و استانداردهای روز توسط پرسنل مجرب مجموعه و تکمیل زنجیره مواد اولیه بازار داخلی از دیگر اهداف دست یافتنی این مجموعه است. امید است این امر تحقق یافته و موجب سربلندی ایران عزیزمان در آن سوی مرزها گردد.

گواهینامه ها شرکت فولاد آلیاژی ایران

 • گواهینامه مدیریت كیفیت (2008 – 9001 ISO)
 • مدیریت زیست محیطی (2004 – 14001 ISO)
 • گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی (2007 – 18000 OHSAS)
 • سیستم مدیریت یكپارچه – IMS
 • گواهینامه مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد بینالمللی 2011 – 50001 ISO
 • سیستم مدیریت کیفیت- پایش و اندازه گیری و رضایت مشتری بر مبنای 2004 – 14001 ISO

قیمت میلگرد فولاد آلیاژی یزد

یکی از محصولات پرکاربرد و پرفروش فولاد آلیاژی یزد، میلگرد می باشد. قیمت این محصول به عوامل مختلفی همچون ترکیبات، ابعاد و تامین کنندگان میلگرد بستگی دارد. همچنین با توجه به نوسانات بازار دلار و بورس قیمت لحظه ای این محصول می تواند متغیر باشد. فولاد آلیاژی ایران در مراکز و نمایندگی های معتبر این کارخانه به فروش می رسد که یکی از این کارخانجات آهنک می باشد. ما در سایت آهنک توانسته ایم این محصولات را با قیمتی مناسب و کیفیتی بالا در اختیار مصرف کنندگان قرار بدهیم.

قیمت محصولات فولاد آلیاژی ایران

شما می‌توانید با انتخاب یکی از روش‌های زیر با امکان پرداخت هزینه در روش‌های متفاوت خرید خود را به راحتی انجام دهید.

 1. خرید حضوری با مراجعه به دفتر فروش آهنک و امکان حضور در انبارهای ما
 2. خرید اینترنتی محصولات فلزی در همین صفحه
 3. استعلام قیمت و خرید به صورت تلفنی با شماره گیری 91006007-021

مشاوران ما به صورت کاملا رایگان به شما در مورد خرید انواع مقاطع فولادی کارخانه فولاد آلیاژی ایران مشاوره می‌دهند. این مشاوره کاملا رایگان است و با هدف انتخاب دقیق‌ و مقرون به صرفه‌تر برای شما صورت می‌گیرد.

چرا محصولات فولاد آلیاژی ایران را از آهنک خریداری کنیم؟

ما در آهنک افتخار بیش از 60 سال حضور در زنجیره فولاد کشور را داریم. و به شما اطمینان می‌دهیم که خرید انواع مقاطع فولادی از ما برای شما انتخابی مقرون به صرفه و بی دردسر خواهد بود.

همچنین در کنار هر محصول نموداری وجود دارد. که با کلیک بر روی آن می‌توانید روند تغییر قیمت محصول مورد نظر خود را نسبت به روزهای گذشته ببینید.

خرید انواع محصولات فلزی فولاد آلیاژی ایران از آهنک بسیار راحت است. در آهنک شما می‌توانید هم به صورت مستقیم از کارخانجات تولیدی و با قیمت طبق مصوبه در همان روز خرید خود را نهایی کنید. علاوه بر این; وجود 15 انبار عمومی در تهران این قدرت را به ما داده است تا کالای مورد نیاز شما را در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.