فولاد-آلیاژی-ایران آهنک

کارخانه فولاد آلیاژی ایران

یزد
کارخانه فولاد آلیاژی ایران واقع در یزد در سال 1378 راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به شفت, محصولات مفتولی, میلگرد ترانس, میلگرد, میلگرد ساده, میلگرد آجدار, میلگرد 25, میلگرد 22, میلگرد 20, میلگرد 18, میلگرد 16, میلگرد 14, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
یزد, یزد؛ جاده کنار گذر یزد کرمان- نرسیده به پایانه باربری- کیلومتر 24 جاده فولاد- شرکت فولادآلیاژی ایران
دانلود پی دی اف کارخانه
کارخانه فولاد آلیاژی ایران-آهنک
قیمت محصولات کارخانه

فولاد آلیاژی ایران

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت میلگرد فولاد آلیاژی ایران

1403/01/26 - 14:15
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران 12A3 26,450 تومان
میلگرد 12 ساده A1 آلیاژی ایران 12A1 26,450 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران 14A3 26,450 تومان
میلگرد 14 ساده A1 آلیاژی ایران 14A1 26,450 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران 16A3 26,450 تومان
میلگرد 16 ساده A1 آلیاژی ایران 16A1 26,450 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران 18A3 26,450 تومان
میلگرد 18 ساده A1 آلیاژی ایران 18A1 26,450 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران 20A3 26,450 تومان
میلگرد 20 ساده A1 آلیاژی ایران 20A1 26,450 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران 22A3 26,450 تومان
میلگرد 22 ساده A1 آلیاژی ایران 22A1 26,450 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران 25A3 26,450 تومان
میلگرد 25 ساده A1 آلیاژی ایران 25A1 26,450 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران 28A3 26,450 تومان
میلگرد 28 ساده A1 آلیاژی ایران 28A1 26,450 تومان
میلگرد 32 ساده A1 آلیاژی ایران 32A1 26,450 تومان

قیمت محصولات مفتولی فولاد آلیاژی ایران

1401/12/25 - 20:04
محصول سایز قیمت نمودار خرید
میلگرد ترانس 42 فولاد آلیاژی یزد - 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 6 فولاد آلیاژی یزد 6 30,000 تومان -
میلگرد ترانس 8 فولاد آلیاژی یزد 8 30,000 تومان -
میلگرد ترانس 10 فولاد آلیاژی یزد 10 30,000 تومان -
شفت فولادی 12 فولاد آلیاژی یزد CK45 12 32,000 تومان -
شفت فولادی 12 فولاد آلیاژی یزد MO40 12 52,500 تومان -
میلگرد ترانس 12 فولاد آلیاژی یزد 12 30,000 تومان -
شفت فولادی 14 فولاد آلیاژی یزد CK45 14 32,000 تومان -
شفت فولادی 14 فولاد آلیاژی یزد MO40 14 52,500 تومان -
میلگرد ترانس 14 فولاد آلیاژی یزد 14 30,000 تومان -
شفت فولادی 16 فولاد آلیاژی یزد MO40 16 52,500 تومان -
شفت فولادی 16 فولاد آلیاژی یزدCK45 16 32,000 تومان -
میلگرد ترانس 16 فولاد آلیاژی یزد 16 30,000 تومان -
شفت فولادی 18 فولاد آلیاژی یزد CK45 18 32,000 تومان -
شفت فولادی 18 فولاد آلیاژی یزد MO40 18 52,500 تومان -
میلگرد ترانس 18 فولاد آلیاژی یزد 18 30,000 تومان -
شفت فولادی 20 فولاد آلیاژی یزد CK45 20 28,500 تومان -
شفت فولادی 20 فولاد آلیاژی یزد MO40 20 50,500 تومان -
میلگرد ترانس 20 فولاد آلیاژی یزد 20 30,000 تومان -
شفت فولادی 22 فولاد آلیاژی یزد CK45 22 28,500 تومان -
میلگرد ترانس 22 فولاد آلیاژی یزد 22 30,000 تومان -
شفت فولادی 25 فولاد آلیاژی یزد CK45 25 28,500 تومان -
شفت فولادی 25 فولاد آلیاژی یزد MO40 25 34,000 تومان -
میلگرد ترانس 25 فولاد آلیاژی یزد 25 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 28 فولاد آلیاژی یزد 28 28,000 تومان -
شفت فولادی 30 فولاد آلیاژی یزد MO40 30 50,500 تومان -
شفت فولادی 30 فولاد آلیاژی یزدCK45 30 28,500 تومان -
میلگرد ترانس 30 فولاد آلیاژی یزد 30 28,000 تومان -
شفت فولادی 32 فولاد آلیاژی یزد MO40 32 34,000 تومان -
میلگرد ترانس 32 فولاد آلیاژی یزد 32 28,000 تومان -
شفت فولادی 35 فولاد آلیاژی یزد MO40 35 51,000 تومان -
شفت فولادی 35 فولاد آلیاژی یزدCK45 35 29,500 تومان -
میلگرد ترانس 35 فولاد آلیاژی یزد 35 28,000 تومان -
شفت فولادی 36 فولاد آلیاژی یزد CK45 36 30,000 تومان -
شفت فولادی 36 فولاد آلیاژی یزد MO40 36 51,000 تومان -
شفت فولادی 38 فولاد آلیاژی یزد CK45 38 33,000 تومان -
شفت فولادی 38 فولاد آلیاژی یزد MO40 38 51,000 تومان -
میلگرد ترانس 38 فولاد آلیاژی یزد 38 28,000 تومان -
شفت فولادی 40 فولاد آلیاژی یزد CK45 40 29,500 تومان -
شفت فولادی 40 فولاد آلیاژی یزد MO40 40 51,000 تومان -
میلگرد ترانس 40 فولاد آلیاژی یزد 40 28,000 تومان -
شفت فولادی 45 فولاد آلیاژی یزد CK45 45 29,500 تومان -
شفت فولادی 45 فولاد آلیاژی یزد MO40 45 51,000 تومان -
میلگرد ترانس 45 فولاد آلیاژی یزد 45 28,000 تومان -
شفت فولادی 50 فولاد آلیاژی یزد CK45 50 29,500 تومان -
شفت فولادی 50 فولاد آلیاژی یزد MO40 50 51,000 تومان -
میلگرد ترانس 50 فولاد آلیاژی یزد 50 28,000 تومان -
شفت فولادی 55 فولاد آلیاژی یزد MO40 55 51,000 تومان -
شفت فولادی55 فولاد آلیاژی یزدCK45 55 29,500 تومان -
میلگرد ترانس 55 فولاد آلیاژی یزد 55 28,000 تومان -
شفت فولادی 60 فولاد آلیاژی یزد CK45 60 29,500 تومان -
شفت فولادی 60 فولاد آلیاژی یزد MO40 60 51,000 تومان -
میلگرد ترانس 60 فولاد آلیاژی یزد 60 28,000 تومان -
شفت فولادی 65 فولاد آلیاژی یزد CK45 65 29,500 تومان -
شفت فولادی 65 فولاد آلیاژی یزدMO40 65 51,000 تومان -
میلگرد ترانس 65 فولاد آلیاژی یزد 65 28,000 تومان -
شفت فولادی 70 فولاد آلیاژی یزد MO40 70 51,000 تومان -
شفت فولادی 70 فولاد آلیاژی یزدCK45 70 29,500 تومان -
میلگرد ترانس 70 فولاد آلیاژی یزد 70 28,000 تومان -
شفت فولادی 75 فولاد آلیاژی یزد MO40 75 51,000 تومان -
شفت فولادی 75 فولاد آلیاژی یزدCK45 75 29,500 تومان -
میلگرد ترانس 75 فولاد آلیاژی یزد 75 28,000 تومان -
شفت فولادی 80 فولاد آلیاژی یزد CK45 80 29,500 تومان -
شفت فولادی 80 فولاد آلیاژی یزد MO40 80 51,000 تومان -
میلگرد ترانس 80 فولاد آلیاژی یزد 80 28,000 تومان -
شفت فولادی 85 فولاد آلیاژی یزد CK45 85 29,500 تومان -
شفت فولادی 85 فولاد آلیاژی یزد MO40 85 51,000 تومان -
شفت فولادی 90 فولاد آلیاژی یزد MO40 90 54,000 تومان -
شفت فولادی 90 فولاد آلیاژی یزدCK45 90 33,000 تومان -
میلگرد ترانس 90 فولاد آلیاژی یزد 90 28,000 تومان -
شفت فولادی 95 فولاد آلیاژی یزد MO40 95 54,000 تومان -
شفت فولادی 100 فولاد آلیاژی یزد CK45 100 33,000 تومان -
شفت فولادی 100 فولاد آلیاژی یزدMO40 100 54,000 تومان -
میلگرد ترانس 100 فولاد آلیاژی یزد 100 28,000 تومان -
شفت فولادی 105 فولاد آلیاژی یزدMO40 105 54,000 تومان -
شفت فولادی 110 فولاد آلیاژی یزد CK45 110 33,000 تومان -
شفت فولادی 110 فولاد آلیاژی یزد MO40 110 54,000 تومان -
شفت فولادی 120 فولاد آلیاژی یزد CK45 120 33,000 تومان -
شفت فولادی 120 فولاد آلیاژی یزد MO40 120 54,000 تومان -
شفت فولادی 130 فولاد آلیاژی یزد MO40 130 54,000 تومان -
شفت فولادی 130 فولاد آلیاژی یزدCK45 130 33,000 تومان -
شفت فولادی 140 فولاد آلیاژی یزد CK45 140 34,000 تومان -
شفت فولادی 140 فولاد آلیاژی یزدMO40 140 57,000 تومان -
شفت فولادی 150 فولاد آلیاژی یزد CK45 150 34,000 تومان -
شفت فولادی 150 فولاد آلیاژی یزد MO40 150 57,000 تومان -
شفت فولادی 160 فولاد آلیاژی یزد CK45 160 34,000 تومان -
شفت فولادی 160 فولاد آلیاژی یزد MO40 160 57,000 تومان -
شفت فولادی 170 فولاد آلیاژی یزد CK45 170 34,000 تومان -
شفت فولادی 170 فولاد آلیاژی یزد MO40 170 57,000 تومان -
شفت فولادی 180 فولاد آلیاژی یزد CK45 180 34,000 تومان -
شفت فولادی 180 فولاد آلیاژی یزد MO40 180 57,000 تومان -
شفت فولادی 190 فولاد آلیاژی یزد MO40 190 57,000 تومان -
شفت فولادی 200 فولاد آلیاژی یزد CK45 200 34,000 تومان -
شفت فولادی 200 فولاد آلیاژی یزد MO40 200 57,000 تومان -
شفت فولادی210 فولاد آلیاژی یزد CK45 210 42,600 تومان -
شفت فولادی 220 فولاد آلیاژی یزدCK45 220 42,600 تومان -
شفت فولادی 230 فولاد آلیاژی یزد CK45 230 42,600 تومان -
شفت فولادی 240 فولاد آلیاژی یزد CK45 240 42,600 تومان -
شفت فولادی 250 فولاد آلیاژی یزد CK45 250 42,600 تومان -
شفت فولادی 260 فولاد آلیاژی یزد CK45 260 42,600 تومان -
شفت فولادی 270 فولاد آلیاژی یزد CK45 270 42,600 تومان -
شفت فولادی 280 فولاد آلیاژی یزد CK45 280 42,600 تومان -
شفت فولادی 290 فولاد آلیاژی یزد CK45 290 42,600 تومان -
شفت فولادی 300 فولاد آلیاژی یزد CK45 300 42,600 تومان -
شفت فولادی 310 فولاد آلیاژی یزد CK45 310 42,600 تومان -
شفت فولادی 320 فولاد آلیاژی یزد CK45 320 42,600 تومان -
شفت فولادی 330 فولاد آلیاژی یزد CK45 330 42,600 تومان -
شفت فولادی 340 فولاد آلیاژی یزد CK45 340 42,600 تومان -
شفت فولادی 350 فولاد آلیاژی یزد CK45 350 42,600 تومان -
شفت فولادی 360 فولاد آلیاژی یزد CK45 360 42,600 تومان -
شفت فولادی 370 فولاد آلیاژی یزد CK45 370 42,600 تومان -
شفت فولادی 380 فولاد آلیاژی یزد CK45 380 42,600 تومان -
شفت فولادی 410 فولاد آلیاژی یزد CK45 410 42,600 تومان -
شفت فولادی 420 فولاد آلیاژی یزد CK45 420 42,600 تومان -
شفت فولادی 500 فولاد آلیاژی یزد CK45 500 42,600 تومان -

فولاد آلیاژی ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان انواع فولاد آلیاژی در کشور ایران و همچنین در خاورمیانه می باشد. در سال 1378 شاهد بهره برداری این کارخانه بصورت کاملا مدرن بودیم. این شرکت از پیشرفته ترین تجهیزات و بالاترین سطح دانش فنی روز دنیا برخوردار بوده که امکان تولید فولادهای آلیاژی منطبق بر استانداردهای بین المللی را میسر ساخته است. شرکت حامی آلیاژ آسیا فولاد حامیران نمایندگی فروش محصولات فولاد آلیاژی ایران یا همان نمایندگی فولاد آلیاژی یزد را بر عهده دارد.

معرفی شرکت فولاد آلیاژی ایران

کارخانه فولاد آلیاژی ایران یزد تولید کننده انواع فولاد آلیاژی، مقاطع سبک، مقاطع سنگین و … می باشد. تمامی عملیات های حرارتی و تکمیل کاری مربوط به فرایند های نورد سرد و نورد گرم با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات و بالاترین سطح تکنولوژی و دانش صورت می پذیرد. همین امر موجب شده است تا فولاد آلیاژی با بالاترین کیفیت و مطابق با استاندارد های روز دنیا تولید و به بازار عرضه شود. کارخانه فولاد آلیاژی ایران در زمینه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و همین‌طور نیروگاه‌ها، ابزارسازی. لوازم مهندسی پزشکی و جراحی، صنایع خودروسازی، ماشین‌سازی، ادوات پیشرفته و مکانیزه کشاورزی و صنایع مدنی فعالیت می‌کند. از طرفی دیگر این کارخانه در زمینه ساخت انواع فولاد آلیاژی با ظرفیت سالانه 550 هزار تن یکی از بزرگ‌ترین موفق‌ترین و پیشرفته‌ترین تولیدکنندگان در ایران است.

گروه های تولیدی فولاد آلیاژی ایران شامل موارد زیر می‌باشد:

 • قالب پلاستیک
 • تیغ اره
 • فولادهای نیتریدینگ
 • ابزار گرم کار
 • فولادهای ابزار سردکار
 • ابزار کربنی
 • فولاد زنگ نزن کروم – نیکل
 • بلبرینگ
 • فولاد مقام به حرارت
 • فولادهای سخت شونده سطحی
 • فولاد خوش تراش
 • فولادهای سوپاپ
 • فولادهای عملیات حرارتی پذیر

انواع محصولات فولاد آلیاژی ایران

شرکت فولاد آلیاژی ایران با ظرفیت تولید 550 هزار تن در سال تولید کننده انواع مقاطع در اشکال متنوع است. از جمله مهم ترین محصولات تولیدی این مجموعه می توان به مواردی چون مقاطع نورد گرد، تسمه، کلاف، مقاطع چهار گوش، شمش و بیلت اشاره کرد. میکرو آلیاژ، ابزار سرد و گرم و محصولات ضد زنگ سایر خدمات این مجموعه هستند.

 • مقاطع نوردی گرد در ابعاد 12 الی 200 میلی متر
 • مقاطع چهار گوش سایز 40 تا 100 میلی متر
 • تسمه با پهنای 18 تا 150 و ضخامت 4 تا 60 میلی متر
 • تولید کلاف بر اساس درخواست خریدار با ابعاد 12 تا 23 میلی متر
 • مقاطع ریختگی شامل بلوم، شمش هرمی و شمش گرد

افتخارات شرکت فولاد آلیاژی ایران

 •  دریافت جایزه برتر كیفیت در رضایتمندی مشتریان (TQCS) از مسابقات WAYS OTHER پاریس
 •  جایزه بین المللی تكنولوژی و كیفیت از بیست و چهارمین مسابقه بین المللی ژنو –سوئیس – 2003
 •  دریافت تندیس كیفیت از بیست و دومین و بیست و هفتمین نشست مؤسسه رهبران تجاری اروپا (اسپانیا) طی سال های 2008 و 2012
 • جایزه الماس تعالی و كیفیت از دهمین مسابقات بین المللی فرانسه – 2007
 •  دریافت جایزه برتر كیفیت در رضایتمندی مشتریان (TQCS) از مسابقات WAYS OTHER پاریس
 •  شركت نمونه در جشنواره ملی انتخاب گارگاههای برتر ایمن كشورتوسط وزارت كار – 1387
 • و …

این مجموعه در 24 کیلومتری جاده فولاد آلیاژی یزد واقع شده و رسیدن به ظرفیت تولید 1.2 تن و فروش فولاد آلیاژی به میزان ۶۵ درصد در بازار داخلی را در لیست برنامه های خود تا سال 1401 قرار داده است. تولید با کیفیت ترین محصولات فولادی ازجمله میلگرد، تسمه، چهار گوش و شش گوش و… با بهره گیری از دانش و استانداردهای روز توسط پرسنل مجرب مجموعه و تکمیل زنجیره مواد اولیه بازار داخلی از دیگر اهداف دست یافتنی این مجموعه است. امید است این امر تحقق یافته و موجب سربلندی ایران عزیزمان در آن سوی مرزها گردد.

گواهینامه ها شرکت فولاد آلیاژی ایران

 • گواهینامه مدیریت كیفیت (2008 – 9001 ISO)
 • مدیریت زیست محیطی (2004 – 14001 ISO)
 • گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی (2007 – 18000 OHSAS)
 • سیستم مدیریت یكپارچه – IMS
 • گواهینامه مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد بینالمللی 2011 – 50001 ISO
 • سیستم مدیریت کیفیت- پایش و اندازه گیری و رضایت مشتری بر مبنای 2004 – 14001 ISO

قیمت میلگرد فولاد آلیاژی یزد

یکی از محصولات پرکاربرد و پرفروش فولاد آلیاژی یزد، میلگرد می باشد. قیمت این محصول به عوامل مختلفی همچون ترکیبات، ابعاد و تامین کنندگان میلگرد بستگی دارد. همچنین با توجه به نوسانات بازار دلار و بورس قیمت لحظه ای این محصول می تواند متغیر باشد. فولاد آلیاژی ایران در مراکز و نمایندگی های معتبر این کارخانه به فروش می رسد که یکی از این کارخانجات آهنک می باشد. ما در سایت آهنک توانسته ایم این محصولات را با قیمتی مناسب و کیفیتی بالا در اختیار مصرف کنندگان قرار بدهیم.

قیمت محصولات فولاد آلیاژی ایران

شما می‌توانید با انتخاب یکی از روش‌های زیر با امکان پرداخت هزینه در روش‌های متفاوت خرید خود را به راحتی انجام دهید.

 1. خرید حضوری با مراجعه به دفتر فروش آهنک و امکان حضور در انبارهای ما
 2. خرید اینترنتی محصولات فلزی در همین صفحه
 3. استعلام قیمت و خرید به صورت تلفنی با شماره گیری 91006007-021

مشاوران ما به صورت کاملا رایگان به شما در مورد خرید انواع مقاطع فولادی کارخانه فولاد آلیاژی ایران مشاوره می‌دهند. این مشاوره کاملا رایگان است و با هدف انتخاب دقیق‌ و مقرون به صرفه‌تر برای شما صورت می‌گیرد.

چرا محصولات فولاد آلیاژی ایران را از آهنک خریداری کنیم؟

ما در آهنک افتخار بیش از 60 سال حضور در زنجیره فولاد کشور را داریم. و به شما اطمینان می‌دهیم که خرید انواع مقاطع فولادی از ما برای شما انتخابی مقرون به صرفه و بی دردسر خواهد بود.

همچنین در کنار هر محصول نموداری وجود دارد. که با کلیک بر روی آن می‌توانید روند تغییر قیمت محصول مورد نظر خود را نسبت به روزهای گذشته ببینید.

خرید انواع محصولات فلزی فولاد آلیاژی ایران از آهنک بسیار راحت است. در آهنک شما می‌توانید هم به صورت مستقیم از کارخانجات تولیدی و با قیمت طبق مصوبه در همان روز خرید خود را نهایی کنید. علاوه بر این; وجود 15 انبار عمومی در تهران این قدرت را به ما داده است تا کالای مورد نیاز شما را در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.