کارخانه عتیق آذر سهند

زنجان
کارخانه عتیق آذر سهند واقع در زنجان در سال راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به میلگرد, میلگرد 10, میلگرد 14, میلگرد 16, میلگرد 18, میلگرد 20, میلگرد 22, میلگرد 25, میلگرد آجدار, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
قیمت محصولات کارخانه

عتیق آذر سهند

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت میلگرد عتیق آذر سهند

1401/11/12 - 11:50
محصول سایزاستانداردمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
میلگرد 10 آجدار A2 عتیق آذر... 10A3کارخانه 20,750 تومان
میلگرد 12 آجدار A2 عتیق آذر... 12A3کارخانه 20,750 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 عتیق آذر... 14A3کارخانه 20,650 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 عتیق آذر... 16A3کارخانه 20,650 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 عتیق آذر... 18A3کارخانه 20,650 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 عتیق آذر... 20A3کارخانه 20,650 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 عتیق آذر... 22A3کارخانه 20,650 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 عتیق آذر... 25A3کارخانه 20,650 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 عتیق آذر ... 8A2کارخانه 21,350 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 عتیق آذر... 10A3کارخانه 18,400 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 عتیق آذر... 12A3کارخانه 18,650 تومان