شرکت عتیق آذر سهند

زنجان
کارخانه شرکت عتیق آذر سهند واقع در زنجان در سال راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به میلگرد, میلگرد آجدار, میلگرد 10, میلگرد 25, میلگرد 22, میلگرد 20, میلگرد 18, میلگرد 16, میلگرد 14, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
قیمت‌های اعلام شده

شرکت عتیق آذر سهند

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت میلگرد شرکت عتیق آذر سهند

1401/07/04 - 14:44
محصول سایزاستانداردحالتمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
میلگرد 10 آجدار A2 عتیق آذر... 10A3شاخهکارخانه 15,350 تومان
میلگرد 12 آجدار A2 عتیق آذر... 12A3شاخهکارخانه 15,350 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 عتیق آذر... 14A3شاخهکارخانه 15,350 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 عتیق آذر... 16A3شاخهکارخانه 15,350 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 عتیق آذر... 18A3شاخهکارخانه 15,350 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 عتیق آذر... 20A3شاخهکارخانه 15,350 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 عتیق آذر... 22A3شاخهکارخانه 15,350 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 عتیق آذر... 25A3شاخهکارخانه 15,350 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 عتیق آذر ... 8A2شاخهکارخانه 15,900 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 عتیق آذر... 10A3شاخهکارخانه 15,350 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 عتیق آذر... 12A3شاخهکارخانه 15,350 تومان
مشاوره و خرید در واتس اپ