صدر فولاد لرستان

کارخانه صدر فولاد لرستان واقع در در سال راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید

شرایط قیمتی محصول از صدر فولاد لرستان

7
0.00 %

پایین تر از بازار

شرایط خرید از این کارخانه خوب است
جوری جنس

اجناس این کارخانه اغلب موجود هستند

عالی
به روزرسانی 1400/05/07 - 04:46:27
3 ماه پیش

خرید از صدر فولاد لرستان

قیمت میلگرد ها
سایزاستانداردحالتنوع قیمت خرید نوسانات
10A3شاخهآجدار 10,000 تومان ناموجود x
جدید
14A3شاخهآجدار 10,000 تومان ناموجود x
جدید
16A3شاخهآجدار 10,000 تومان ناموجود x
جدید
18A3شاخهآجدار 10,000 تومان ناموجود x
جدید
20A3شاخهآجدار 10,000 تومان ناموجود x
جدید
22A3شاخهآجدار 10,000 تومان ناموجود x
جدید
25A3شاخهآجدار 10,000 تومان ناموجود x
جدید
میانگین کلی قیمت میلگرد صدر فولاد لرستان
17477
15229
0 کاهش نسبت به روز قبل