آونگان نوید مرکزی

مرکزی

کارخانه آونگان نوید مرکزی واقع در مرکزی در سال 1352 راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به نبشی, ناودانی, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
استان مرکزی، اراک، بلوار آیت الله اراکی، مجتمع صنعتی آونگان نوید مرکزی
استان مرکزی، اراک، بلوار آیت الله اراکی، مجتمع صنعتی آونگان نوید مرکزی

خرید از آونگان نوید مرکزی

قیمت نبشی ها
سایزطولوزنضخامت قیمت خرید نوسانات
60*606000316 16,331 تومان ناموجود x
جدید
80*806000588 15,230 تومان ناموجود x
جدید
80*80120001168 14,955 تومان ناموجود x
جدید
100*10060009010 15,230 تومان ناموجود x
جدید
100*1001200018010 16,331 تومان ناموجود x
جدید
100*100120001468 22,935 تومان ناموجود x
جدید
100*100120001297 22,935 تومان ناموجود x
جدید
100*100120009010 14,955 تومان ناموجود x
500
100*100120001468 15,413 تومان ناموجود x
جدید
120*120600012912 16,331 تومان ناموجود x
جدید
120*1201200025812 15,689 تومان ناموجود x
300
میانگین کلی قیمت نبشی آونگان نوید مرکزی

18,714 تومان/کیلو

18256
17238
قیمت نبشی ها به کف بازار نزدیک است! شرایط عالی
-100 کاهش نسبت به روز قبل
قیمت ناودانی ها
سایزنوعطولوزن قیمت خرید نوسانات
8سنگین12000105 17,522 تومان ناموجود x
جدید
10سنگین12000125 17,431 تومان ناموجود x
جدید
12سنگین12000160 23,119 تومان ناموجود x
جدید
14سنگین12000195 17,431 تومان ناموجود x
جدید
16سنگین12000225 17,614 تومان ناموجود x
19200
18سنگین12000265 20,366 تومان ناموجود x
جدید
20سنگین12000305 23,211 تومان ناموجود x
جدید
میانگین کلی قیمت ناودانی آونگان نوید مرکزی

19,527 تومان/کیلو

19816
18715
قیمت ناودانی ها به کف بازار نزدیک است! شرایط عالی
-19200 کاهش نسبت به روز قبل