قیمت روز تیرآهن با سفارش آنلاین

قیمت بدون ارزش افزوده

لوگو-فایکو قیمت تیرآهن فایکو

1402/06/28 - 11:07
محصول سایزاستانداردوزن قیمت نمودار خرید
تیرآهن 14 فایکو سبک 14IPE135 25,550 تومان
تیرآهن 14 فایکو سنگین 14IPE155 25,550 تومان
تیرآهن 16 فایکو 16IPE170 25,550 تومان
تیرآهن 18 فایکو 18IPE200 25,550 تومان
تیرآهن 20 فایکو 20IPE250 25,700 تومان
تیرآهن 22 فایکو 22IPE305 25,700 تومان
تیرآهن 24 فایکو 24IPE353 25,700 تومان
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستانداردوزن قیمت نمودار خرید
تیرآهن 14 فایکو سبک انبار تهران 14IPE135 3,600,000 تومان
تیرآهن 16 فایکو انبار تهران 16IPE170 4,500,000 تومان -
تیرآهن 18 فایکو انبار تهران 18IPE205 5,500,000 تومان
تیرآهن 20 فایکو انبار تهران 20IPE255 6,500,000 تومان
تیرآهن 22 فایکو انبار تهران 22IPE300 8,000,000 تومان -
تیرآهن 24 فایکو انبار تهران 24IPE430 9,400,000 تومان

لوگو-فولاد-ماهکار-اشتهارد-آهنک قیمت تیرآهن اشتهارد

1402/06/14 - 13:35
محصول سایزاستانداردوزن قیمت نمودار خرید
تیرآهن 14 ماهکار اشتهارد 14IPE145 28,400 تومان
تیرآهن 16 ماهکار اشتهارد 16IPE130 28,400 تومان
تیرآهن 20 ماهکار اشتهارد 20IPE258 28,400 تومان
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستانداردوزن قیمت نمودار خرید
تیرآهن 14 ماهکار اشتهارد انبار تهران 14IPE145 3,150,000 تومان

لوگو-ظفر-بناب-آهنک قیمت تیرآهن ظفر بناب

1402/06/14 - 13:34
محصول سایزاستانداردوزن قیمت نمودار خرید
تیرآهن 14 ظفر بناب 14IPE135 26,500 تومان
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستانداردوزن قیمت نمودار خرید
تیرآهن 14 ظفر بناب انبار تهران 14IPE155 3,350,000 تومان

لوگو-جهان-فولاد-غرب-آهنک قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب کرمانشاه

1402/06/14 - 13:34
محصول سایزاستانداردوزن قیمت نمودار خرید
تیرآهن 16 فابریک فولاد غرب 16IPE170 28,500 تومان
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستانداردوزن قیمت نمودار خرید
تیر آهن 14 جهان فولاد غرب کرمانشاه انبار تهران 14IPE- 3,400,000 تومان
تیر آهن 16 جهان فولاد غرب کرمانشاه انبار تهران 16IPE- 4,900,000 تومان -

لوگو-پروفیل-صنعت-ماهان-آهنک قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

1402/06/14 - 13:33
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستانداردوزن قیمت نمودار خرید
تیرآهن 14 ماهان انبار تهران 14IPE120 3,100,000 تومان
تیرآهن 16 ماهان انبار تهران 16IPE160 4,300,000 تومان
تیرآهن 18 ماهان انبار تهران 18IPE200 5,300,000 تومان

لوگو-فولاد-یزد-احرامیان-آهنک قیمت تیرآهن فولاد یزد - احرامیان

1402/06/14 - 13:33
محصول سایزاستانداردوزن قیمت نمودار خرید
تیرآهن 14 فولاد احرامیان 14IPE135 25,300 تومان
تیرآهن 22 فولاد احرامیان 22IPE300 28,500 تومان
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستانداردوزن قیمت نمودار خرید
تیرآهن 14 فولاد احرامیان انبار تهران 14IPE135 3,450,000 تومان
تیرآهن 16 فولاد احرامیان انبار تهران 16IPE180 4,350,000 تومان
تیرآهن 18 فولاد احرامیان انبار تهران 18IPE205 5,400,000 تومان
تیرآهن 20 فولاد احرامیان انبار تهران 20IPE256 6,250,000 تومان
تیرآهن ۲۲ فولاد احرامیان انبار تهران 22IPE300 7,750,000 تومان
تیرآهن 24 فولاد احرامیان انبار تهران 24IPE350 9,350,000 تومان

لوگو-ذوب-آهن قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

1402/06/14 - 13:31
محصول سایزاستانداردوزن قیمت نمودار خرید
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان 12IPE125 25,800 تومان
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 14IPE155 25,800 تومان
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان 16IPE190 24,800 تومان
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان 18IPE225 24,800 تومان
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان 20IPE270 24,800 تومان
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان 22IPE314 25,800 تومان
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان 24IPE368 25,800 تومان
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان 27IPE425 25,800 تومان
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان 30IPE506 28,800 تومان
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستانداردوزن قیمت نمودار خرید
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان انبار تهران 12IPE125 3,550,000 تومان
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان انبار تهران 14IPE155 4,250,000 تومان
تیرآهن 14 سبک I7 ذوب آهن انبار تهران 14I7140 4,150,000 تومان
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان انبار تهران 16IPE190 4,850,000 تومان
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان انبار تهران 18IPE226 5,900,000 تومان
تیرآهن 18 سبک I7 ذوب آهن انبار تهران 18I7215 5,750,000 تومان
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان انبار تهران 20IPE- 7,000,000 تومان
قیمت تیرآهن 20 سبک I7 ذوب آهن اصفهان انبار تهران 20I7250 6,850,000 تومان
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان انبار تهران 22IPE320 8,650,000 تومان
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان انبار تهران 24IPE370 9,450,000 تومان
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان انبار تهران 27IPE435 11,200,000 تومان
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان انبار تهران 30IPE507 14,000,000 تومان

لوگو-نورد-فولاد-کوثر-آهنک قیمت تیرآهن نورد کوثر اهواز

1402/05/09 - 14:48
محصول سایزاستانداردوزن قیمت نمودار خرید
تیرآهن 14 کوثر اهواز 14IPE135 26,800 تومان
تیرآهن 16 کوثر اهواز 16IPE167 26,000 تومان
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستانداردوزن قیمت نمودار خرید
تیرآهن 14 کوثر اهواز انبار تهران 14IPE135 3,800,000 تومان -

Flag of Europe.svg 300x200 - تیرآهن 16 کوثر اهواز قیمت تیرآهن فولاد اروپا

1402/05/09 - 14:48
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستانداردوزن قیمت نمودار خرید
تیر آهن 33 اروپا 33IPE- 50,000 تومان -
تیر آهن 36 اروپا 36IPE- 50,000 تومان -
تیر آهن 40 اروپا 40IPE- 59,000 تومان -
تیر آهن 45 اروپا 45IPE- 60,000 تومان -
تیر آهن 50 اروپا 50IPE- 50,000 تومان -
تیر آهن 55 اروپا 55IPE- 60,000 تومان -
تیر آهن 60 اروپا 60IPE- 60,000 تومان -

لوگو فولاد اشتهارد-آهنک قیمت تیرآهن فولاد اشتهارد

1402/04/17 - 15:10
محصول سایزاستانداردوزن قیمت نمودار خرید
تیرآهن 14 فولاد اشتهارد 14IPE117 28,000 تومان

لیست قیمت روزانه انواع تیرآهن معمولی

تیرآهن به عنوان یکی از محصولات و مقاطع نهایی فولادی شناخته می‌شود که در زبان انگلیسی با نام Structural Beam معرفی شده و کاربردهای مختلفی در پروژه‌های صنعتی و ساختمانی دارد. تیرآهن‌ها انواع مختلفی دارند و از آن به عنوان ستون در سازه‌های مختلف جهت تحمل بارهای وارد شده بر سازه‌ها استفاده می‌شود و سابقه استفاده از آن به دهه‌های ابتدایی قرن 19 برمی‌گردد و امروزه به یکی از اصلی‌ترین مواد و محصولات ابتدایی در صنایع مختلف مانند ساختمان‌سازی تبدیل شده است.

تیر آهن

تیرآهن چیست؟

در حقیقت تیرآهن پروفیلی است که وظیفه دارد تنش‌های حاصل از نیروی برشی و لنگر خمشی را تحمل کند. تیرآهن‌ها به دو شکل مقطع I و H وجود دارند و کاربردهای گسترده‌ای در صنایع مختلف دارند. تیرآهن از دو بخش شامل جان تیرآهن (پشت تا پشت) و بال‌ها تشکیل می‌شود که جان در برابر نیروهای برشی و بال‌ها در مقابل گشتاور خمشی مقاومت خوبی دارند. بر اساس استاندارد جهانی تیرآهن‌های فولادی از جنس ST37، ST44 و ST52 ساخته می‌شوند. استفاده از تیرآهن‌ها مزایای متعددی دارند که مهم‌ترین آنها شامل موارد زیر هستند

 • افزایش سرعت ساخت‌وساز
 • استفاده راحت‌تر در ارتفاعات بالاتر
 • اشغال فضاهای کمتر در مقایسه با تیرهای بتنی
 • تحمل بالا در برابر فشار و ضربه
 • مقاومت در برابر تنش‌های فولادی
 • بعد از اتمام سازه امکان توسعه وجود دارد.
 • اتصال چندین قطعه به یکدیگر را امکان‌پذیر می‌کند.

از جمله مهم‌ترین کاربردهای انواع تیرآهن‌ها می‌توان به استفاده صنعت ساختمان‌سازی، صنعت پل‌سازی، صنعت کشتی و اسکله و … اشاره کرد.

انواع تیرآهن‌ها

تیرآهن‌ها همانند سایر مقاطع فولادی می‌توانند بر اساس فاکتورهای مختلفی طبقه‌بندی شوند. این محصولات می‌توانند بر اساس استانداردهای تولید به چهار نوع مختلف شامل تیرآهن‌های IPE، تیرآهن‌های INP، تیرآهن‌های IPB و تیرآهن‌های لانه‌زنبوری تقسیم می‌شوند. همچنین از نظر علامت اختصاری تیرآهن‌ها به چند دسته اصلی شامل تیرآهن‌های اروپایی، تیرآهن نیم پهن یا هاش و معمولی تقسیم می‌شوند. از نظر کاربرد و ساختار نیز می‌توان گفت تیرآهن به دو دسته شاه تیر و تیرچه تقسیم می‌شود. از نظر تکیه‌گاه نیز می‌توان تیرآهن‌ها را به انواع مختلفی از جمله تیرهای پشتیبانی شده ساده، تیرهای ثابت، تیرهای یک طرف آزاد، تیرهای دو طرف آزاد، تیرهای پیوسته، تیرآهن کنسول و تیرآهن خرپا تقسیم کرد که در نهایت هر کدام از این نوع تیرآهن‌ها می‌توانند کاربردهای مختلفی داشته باشند.انواع تیر آهن

انواع سایز تیرآهن

می‌توان گفت تقسیم‌بندی تیرآهن‌ها بر اساس سایز مهم‌ترین نوع تقسیم‌بندی آنها به شمار می‌رود. می‌توان گفت هم تیرآهن‌های IPE (استاندارد اروپا و ایران)، هم تیرآهن‌های INP (استاندارد چین و روسیه) و هم تیرآهن‌های IPB (بال‌پهن) سایزهای متفاوتی دارند و هرکدام می‌توانند در پروژه‌های مختلف استفاده شوند. ‌تیرآهن IPE و INP به ارتفاع ۸۰ تا ۶۰۰ میلی‌متر و تیرآهن IPB به ارتفاع ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی‌متر تولید می‌شود. از جمله رایج‌ترین سایزهای تیرآهن‌ها می‌توان به سایز 12، 14، 16، 18، 20، 22، 24، 27 و 30، 32 و 36 اشاره کرد. هر کدام از این سایزها بر اساس استانداردهای تولیدی می‌توانند ویژگی‌های مختلفی از نظر وزن و ضخامت و … داشته باشند.

قیمت تیرآهن

تیرآهن به عنوان یکی از پرمصرف‌ترین مقاطع فولادی در صنایع مختلف شناخته می‌شود و انواع مختلفی از آن در دسترس می‌باشد. قیمت تیرآهن همانند سایر محصولات فولادی می‌تواند تحت تأثیر پارامترهای مختلفی باشد که مهم‌ترین آنها شامل موارد زیر هستند:

 • وزن و ضخامت تیر
 • بازار جهانی فولاد
 • شرکت و کارخانه تولید کنند
 • فروشگاه عرضه‌کننده و استانداردهای تیرآهن
 • نوع تیرآهن و کیفیت پخت آن
 • شرایط صنعت ساخت‌وساز و مسکن
 • قیمت ارز و مشخصات شیمیایی و مکانیکی
 • میزان عرضه تقاضا و کاربردهای تیرآهن
 • قیمت مواد اولیه و حجم و تعداد خریداری ‌شده و …

قیمت روز تیرآهن

قیمت لحظه‌ای و آنی تیرآهن می‌تواند بر اثر عوامل مختلفی همچون نرخ ارز، وضعیت بازار بورس، میزان صادرات و واردات، هزینه‌های حمل‌ونقل، قیمت مواد اولیه و … دچار تغییر شود به همین دلیل برای تعیین قیمت روز آن لازم است که تمامی فاکتورها و عوامل عنوان شده بررسی شوند.

قیمت روز تیر آهن

خرید تیرآهن

تیرآهن تقریباً در تمامی صنایع مهم و پویای جهانی کاربرد و نقش ویژه‌های دارد و به همین دلیل کارخانه‌های متعددی در سراسر جهان در زمینه تولید انواع تیرآهن‌ها فعال بوده و محصولات مختلفی به بازار عرضه می‌کنند. برای خرید تیرآهن می‌توان از روش‌های مختلفی همچون خرید مستقیم از کارخانه‌ها یا خرید از انبارها و یا خرید غیرحضوری استفاده کرد. خرید مستقیم می‌تواند مزایای متعددی برای افراد داشته باشد و منجر به حذف واسطه‌ها و در نتیجه کاهش هزینه‌ها شود. برای خرید تیرآهن و هرگونه محصول فولادی دیگر لازم است که به فاکتورها و عوامل مختلفی همچون کاربردها، وزن و ضخامت، سایز و اندازه و … توجه ویژه‌ای شود.

خرید آنلاین تیرآهن

در دهه‌های اخیر تقریباً تمامی کسب‌وکارها برای رونق بیشتر و جلب رضایت حداکثری مشتریان خود از دنیای اینترنت و فنّاوری‌ها استفاده می‌کنند. خرید آنلاین تیرآهن باعث می‌شود که افراد در هزینه‌های مختلف، انرژی و زمان خود صرفه‌جویی کرده و به صورت مستقیم وارد سایت رسمی شرکت‌های تولید کننده یا عرضه کنند تیرآهن شده و به صورت آنلاین محصول مورد نظر خودشان را خریداری کنند.

مراحل خرید اینترنتی انواع آهن آلات در آهنک

خرید اینترنتی تیرآهن

اینترنت امروزه انجام بسیاری از کارها را برای افراد ساده‌تر کرده است و افراد برای تهیه محصولات مورد نظر خود نیازی به مراجعه فیزیکی و حضوری به شرکت‌ها و کارخانه‌های عرضه‌کننده ندارند. خرید اینترنتی به افراد اجازه می‌دهد که اطلاعات کاملی در مورد تیرآهن کسب کنند، در مورد جزئیات خریدوفروش با کارشناسان فروش مشاوره داشته باشند و از جزئیات پرداخت، زمان بارگیری، زمان تحویل و … آگاه شوند.

سوالات متداول

آیا قیمت تیرآهن در آهنک به روز است؟
آیا خرید تیرآهن از کارخانه به صرفه تر است یا بازار؟

مقالات آهنک

مشاهده همه
آهنک