قیمت نبشی

قیمت بدون ارزش افزوده

لوگو-فولاد-ناب-تبریز-آهنک قیمت نبشی ناب تبریز

1403/02/31 - 01:34
محصول سایزضخامت قیمت نمودار خرید
نبشی 4*25*25 ناب تبریز 25*254 26,400 تومان
نبشی 3*30*30 ناب تبریز 30*303 26,700 تومان
نبشی 3*40*40 ناب تبریز 40*403 24,000 تومان
نبشی 4*40*40 ناب تبریز 40*404 24,000 تومان
نبشی 3*45*45 ناب تبریز 45*453 26,200 تومان
نبشی 4*45*45 ناب تبریز 45*454 30,600 تومان -
نبشی 5*45*45 ناب تبریز 45*455 25,800 تومان
نبشی 3*50*50 ناب تبریز 50*503 23,500 تومان
نبشی 4*50*50 ناب تبریز 50*504 23,400 تومان
نبشی 5*50*50 ناب تبریز 50*505 23,300 تومان
نبشی 3*60*60 ناب تبریز 60*603 25,650 تومان
نبشی 4*60*60 ناب تبریز 60*604 25,650 تومان
نبشی 5*60*60 ناب تبریز 60*605 24,100 تومان
نبشی 6*60*60 ناب تبریز 60*606 24,600 تومان -
نبشی 5*70*70 ناب تبریز 70*705 24,800 تومان
نبشی 6*70*70 ناب تبریز 70*706 24,600 تومان
نبشی 7*70*70 ناب تبریز 70*707 24,300 تومان
نبشی 6*80*80 ناب تبریز 80*806 24,800 تومان
نبشی 7*80*80 ناب تبریز 80*807 24,400 تومان
نبشی 8*80*80 ناب تبریز 80*808 24,300 تومان
نبشی 7*100*100 ناب تبریز 100*1007 25,650 تومان
نبشی 8*100*100 ناب تبریز 100*1008 26,400 تومان
نبشی 10*100*100 ناب تبریز 100*10010 26,100 تومان
بارگیری انبار تهران
محصول سایزضخامت قیمت نمودار خرید
نبشی 3*40*40 ناب تبریز انبار تهران 40*403 23,500 تومان
نبشی 4*40*40 ناب تبریز انبار تهران 40*404 23,400 تومان
نبشی 3*50*50 ناب تبریز انبار تهران 50*503 23,800 تومان
نبشی 4*50*50 ناب تبریز انبار تهران 50*504 23,800 تومان
نبشی 5*50*50 ناب تبریز انبار تهران 50*505 23,800 تومان
نبشی 5*60*60 ناب تبریز انبار تهران 60*605 23,800 تومان
نبشی 6*60*60 ناب تبریز انبار تهران 60*606 23,800 تومان
نبشی 10*100*100 ناب تبریز انبار تهران 100*10010 23,800 تومان

آریان-فولاد-بوئین-زهرا-آهنک قیمت نبشی آریان فولاد بوئین زهرا

1403/02/31 - 01:33
بارگیری انبار تهران
محصول سایزضخامت قیمت نمودار خرید
نبشی 3*40*40 آریان فولاد انبار 40*403 29,500 تومان
نبشی 4*40*40 آریان فولاد انبار 40*404 27,600 تومان
نبشی 3*50*50 آریان فولاد انبار تهران 50*503 26,500 تومان
نبشی 4*50*50 آریان فولاد انبار تهران 50*504 26,500 تومان
نبشی 5*50*50 آریان فولاد انبار 50*505 27,500 تومان
نبشی 4*60*60 آریان فولاد انبار تهران 60*604 25,500 تومان
نبشی 7*70*70 آریان فولاد انبار 70*707 28,200 تومان
نبشی 8*80*80 آریان فولاد انبار 80*808 27,500 تومان
نبشی 10*100*100 آریان فولاد انبار 100*10010 28,200 تومان
نبشی 12*120*120 آریان فولاد انبار 120*12012 28,200 تومان

لوگو گروه-صنعتی-شکفته-آهنک قیمت نبشی گروه صنعتی شکفته

1403/02/31 - 01:31
بارگیری انبار تهران
محصول سایزضخامت قیمت نمودار خرید
نبشی 3*40*40 شکفته انبار تهران 40*403 26,200 تومان
نبشی 4*50*50 شکفته مشهد انبار تهران 50*504 25,700 تومان

لوگو فولاد-ظهوریان-مشهد-آهنک قیمت نبشی فولاد ظهوریان مشهد

1403/02/29 - 13:53
بارگیری انبار تهران
محصول سایزضخامت قیمت نمودار خرید
نبشی5*50*50 ظهوریان انبار تهران 50*505 27,200 تومان
نبشی۳*۵۰*۵۰ ظهوریان انبار تهران 50*503 27,200 تومان
نبشی۴*۵۰*۵۰ ظهوریان انبار تهران 50*504 27,200 تومان
نبشی۵*۶۰*۶۰ ظهوریان انبار تهران 60*605 27,200 تومان

لوگو کارخانه دهشیر یزد-آهنک قیمت نبشی دهشیر یزد

1403/02/22 - 11:51
بارگیری انبار تهران
محصول سایزضخامت قیمت نمودار خرید
نبشی 8*80*80 دهشیر یزد انبار تهران 80*808 28,200 تومان
نبشی 10*100*100 دهشیر یزد انبار تهران 100*10010 27,700 تومان

sajad 300x300 - نبشی 10*100*100 دهشیر یزد انبار تهران قیمت نبشی نورد سجاد

1402/10/02 - 13:24
بارگیری انبار تهران
محصول سایزضخامت قیمت نمودار خرید
سپری 3 نورد سجاد انبار تهران 3- 26,500 تومان
سپری 4 نورد سجاد انبار تهران 4- 26,400 تومان
سپری 5 نورد سجاد انبار تهران 5- 26,400 تومان
سپری 6 نورد سجاد انبار تهران 6- 26,400 تومان

لوگو فولاد-آونگان-آهنک قیمت نبشی آونگان نوید مرکزی

1402/04/17 - 14:58
بارگیری انبار تهران
محصول سایزضخامت قیمت نمودار خرید
نبشی 8*80*80 آونگان انبار تهران 80*808 26,000 تومان
نبشی 10*100*100 آونگان انبار تهران 100*10010 26,000 تومان
نبشی 12*120*120 آونگان انبار تهران 120*12012 26,600 تومان

سپهر-ایرانیان-لوگو قیمت نبشی سپهر ایرانیان

1402/04/17 - 14:57
بارگیری انبار تهران
محصول سایزضخامت قیمت نمودار خرید
نبشی 3*30*30 سپهر ایرانیان انبار 30*303 25,400 تومان
نبشی 3*40*40 سپهر ایرانیان انبار تهران 40*403 25,650 تومان
نبشی 4*40*40 سپهر ایرانیان انبار تهران 40*404 25,450 تومان
نبشی 3*50*50 سپهر ایرانیان انبار تهران 50*503 25,900 تومان
نبشی 4*50*50 سپهر ایرانیان انبار تهران 50*504 25,350 تومان
نبشی 5*50*50 سپهر ایرانیان انبار تهران 50*505 25,350 تومان
نبشی 5*60*60 سپهر ایرانیان انبار تهران 60*605 25,350 تومان

لوگو فولاد-کوهپایه-آهنک قیمت نبشی فولاد کوهپایه

1402/04/17 - 14:57
بارگیری انبار تهران
محصول سایزضخامت قیمت نمودار خرید
نبشی 4*40*40 فولاد کوهپایه انبار تهران 40*404 25,900 تومان

لوگو فولاد اشتهارد-آهنک قیمت نبشی فولاد اشتهارد

1402/04/17 - 14:57
بارگیری انبار تهران
محصول سایزضخامت قیمت نمودار خرید
نبشی 3*40*40 اشتهارد انبار تهران 40*403 26,400 تومان
نبشی 8*80*80 اشتهارد انبار تهران 80*808 25,600 تومان
نبشی 10*100*100 اشتهارد انبار تهران 100*10010 25,600 تومان

نبشی آهنی است که در زبان انگلیسی با نام Angle bar شناخته می‌شود و به اختصار با حرف L نشان داده می‌شود و یکی از پروفیل‌های ریزنقش و کاربردی در صنایع مختلف خصوصاً ساختمان‌سازی است. نبشی‌ها می‌توانند از نظر اندازه، جنس، شکل ظاهری و فرآیند تولید انواع مختلفی داشته باشند و هر کدام از آنها می‌توانند از کاربردهای مختلفی در صنایع گوناگون برخوردار باشند.

نبشی

نبشی چیست؟

به‌صورت کلی می‌توان گفت مفهوم کلی نبشی مقاطع دارای دو ضلع عمود برهم می‌باشد و از واژه نبش گرفته شده که به معنای کنج و گوشه است. واژه انگلیسی Angle  نیز به معنی زاویه و گوشه است. چنانچه طول دو بال نبشی‌ها با هم برابر باشند به عنوان نبشی بال مساوی شناخته می‌شوند که معمولاً با حرف V نشان داده می‌شوند و اگر طول دو ضلع متفاوت باشد نبشی بال نامساوی خواهد بود. البته به‌صورت کلی نبشی همیشه با حرف L نشان داده خوا

هد شد و فقط اندازه‌های بال‌های آن ذکر خواهد شد و درصورتی‌که نبشی دارای بال‌های نامساوی باشد اندازه هر کدام از بال‌های آن عنوان می‌شود. نبشی‌ها تحت استانداردهای مختلفی تولید می‌شوند که مهم‌ترین آنها شامل DIN EN 10056، ASME S1-36، ASTM A 36، Gost 8240 و Gost 8510 هستند.

مهم‌ترین کاربردهای نبشی

نبشی‌ها می‌توانند کاربردهای متعددی در صنایع مختلف داشته باشند و مهم‌ترین آنها شامل موارد زیر می‌باشند:

 • نبشی کشی در ساختمان برای مهار دیوارها
 • استفاده در چارچوب در و پنجره
 • اتصال تیرآهن به بیم‌ها در ساختمان
 • ساخت ستون و خرپا
 • ساخت قفسه آهنی
 • ساخت ساپورت لوله در نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و سینی‌های کابل برق
 • ساخت پایه برای تجهیزات ترافیکی
 • ساخت قفسه های آهنی و …

انواع نبشی‌ها

همان‌طور که گفته شد نبشی‌ها را می‌توان بر اساس فاکتورهای مختلفی همچون جنس، سایز، فرآیند تولید و شکل ظاهری طبقه‌بندی کرد. از نظر جنس می‌توان گفت امروزه انواع نبشی فلزی، نبشی پلاستیکی، نبشی آلومینیومی، نبشی استیل، نبشی پی‌وی‌سی، نبشی چوبی و نبشی پلی‌اتیلن در دسترس هستند. از نظر فرآیند تولید نیز نبشی‌ها به دو دسته نبشی پرسی که از ورقه‌های آهن تولید می‌شوند و نبشی فابریک که توسط فرآیند نورد گرم ساخته می‌شوند تقسیم می‌شوند. از نظر ظاهر و طراحی نیز نبشی‌ها به دو دسته بال مسای و بال نامساوی تقسیم خواهند شد.

نبشی پرسی

وقتی برای تولید نبشی از ورق آهن استفاده کنند به آن نبشی پرسی گفته می شود. تولید با عبورِ ورق نواربری شده از یک خط تولید، شکل دهی سرد انجام می گردد. در نبشی پرسی، زاویه داخلی تا حد امکان 90 درجه در نظر گرفته می شود. نبشی های پرسی عموما بال مساوی هستند. جنس این نبشی ها از فولاد ساختمانی ST37 می‌باشد.

نبشی فابریک

به نبشی‌هایی که در تولید آن از فرایند نورد گرم به کار رفته باشد نبشی فابریک می‌گویند. این محصول با شکل دهی اسلب‌های گداخته تولید می گردد که دارای خواص مکانیکی متفاوتی نسبت به نبشی پرسی هستند.

برشکاری، سوراخکاری و خم نبشی ها به راحتی صورت می‌پذیرد. از این رو نبشی را در کاربردهای مختلف به شکل های گوناگون در می آورند. یکی از کاربردهای نبشی که سوراخکاری شده است، ساختن قفسه های آهنی برای نگهداری کالا می‌باشد.

انواع نبشی

شکل ظاهری نبشی ها

نبشـی ها از نظر شکل ظاهری به دو دسته تقسیم می شوند:

نبشی بال مساوی

به نبشی‌های که دو بال قائم آن ها یکسان و همراه با حرف L یک عدد درج شده باشد نبشی بال مساوی می‌گویند. بعنوان مثال علامت L300 نشان دهنده پروفیل با بال مساوی و سایز 300 میلی‌متر می باشد.

نبشی بال نامساوی

در بعضی موارد امکان استفاده از نبشی با بال مساوی وجود ندارد به همین دلیل از نوع نامساوی آن استفاده می گردد. این نوع نبشی با استانداردهای ST37 و ST52, ST44 در بازار موجود می باشد که در نقشه ی ساختمان با درج سایز هر دو بال در کنار حرف L مشخص می شود. بعنوان مثال L 300*200 نشان دهنده پروفیل با دو بال به اندازه های 300 و 200 میلیمتر می باشد.

استانداردهای نبشی

نبشی‌‌ها تحت چند استاندارد گوناگون تولید می‌شوند که می تواند تفاوت در جنس و کاربرد آن‌ها را در پی داشته باشد. این استانداردها شامل موارد زیر هستند:
 • DIN EN 10056
 • ASME S1-36
 • ASTM A 36
 • Gost 8240
 • Gost 8510

انواع سایز نبشی

یکی از مهم‌ترین طبقه‌بندی و تقسیم‌بندی‌های نبشی، تقسیم‌بندی بر اساس سایز و اندازه است. سایز و اندازه نبشی‌ها تعیین‌کننده کاربردها و همچنین وزن آنها هستند. تولیدکننده‌های مختلف نبشی این محصولات را در اندازه‌های مختلفی تولید می‌کنند اما به‌صورت کلی می‌توان نبشی‌ها را در سایزهای 25*25، 30*30، 40*40، 45*45، 50*50، 60*60، 70*70، 75*75، 80*80، 100*100 و 120*120 و … استفاده کرد.

هر کدام از این سایزها می‌توانند در ضخامت‌های مختلفی تولید شوند به‌عنوان‌مثال نبشی 50*50 می‌تواند در ضخامت‌های 3 میلی‌متری، 4 میلی‌متری و 5 میلی‌متری تولید شود که هر کدام از آنها وزن منحصربه‌فردی دارند. به‌صورت کلی ابعاد نبشی‌های بال مساوی و بال نامساوی بر اساس استاندارد بین‌المللی DIN EN 10056 و جدول اشتال به شکلی دقیق مشخص شده و تمامی تولیدکننده‌ها، نبشی‌های خود را در طول 6 متر تولید می‌کنند که یک استاندارد جهانی به شمار می‌رود تولید می‌کنند.

قیمت نبشی

نبشی یکی از پراستفاده‌ترین مواد و مصالح در صنایع مختلف خصوصاً ساختمان‌سازی هستند و همان‌طور که گفته شد می‌توانند در انواع مختلفی وجود داشته باشند. قیمت نبشی می‌تواند تحت تأثیر پارامترهای مختلف و متعددی قرار داشته باشند که مهم‌ترین آنها شامل شرکت و کارخانه تولید کنند، فروشگاه عرضه‌کننده، نوع نبشی و جنس مواد اولیه، کیفیت پخت، وزن و ضخامت نبشی‌ها، بازار جهانی فولاد، شرایط صنعت ساخت‌وساز و مسکن، قیمت ارز، مشخصات شیمیایی نبشی، مشخصات مکانیکی نبشی، کاربردهای نبشی، میزان عرضه تقاضا، قیمت مواد اولیه، حجم و تعداد خریداری‌شده و … می‌باشند. مهمترین مشخصه این مقاطع لبه های آن است. اغلب نبشی ها دارای دو ضلع با اندازه مساوی و با زاویه 90 درجه می باشند. شکل نبشی را می‌توان به صورت یک L سه بعدی نیز بیان کرد، وزن نبشی بستگی به اندازه و ضخامت نبشی دارد که تمام این موارد در قیمت نبشی نقش تاثیرگذاری دارد.

قیمت روز نبشی

قیمت نبشی‌ها همانند سایر محصولات فولادی می‌تواند تحت تأثیر عوامل و فاکتورهای مختلف در سطح کشور و جهان قرار بگیرد به همین دلیل ممکن است به‌صورت لحظه‌ای و آنی تغییر داشته باشد. مهم‌ترین عامل در تعیین قیمت لحظه‌ای و قیمت روز نبشی‌ها نوسانات بازار ارز است چرا که تغییر در نرخ ارز موجب تغییر در قیمت مواد اولیه، هزینه‌های حمل‌ونقل و … می‌شود هرچند که سایر پارامترهای دیگر نیز می‌توانند در تغییر قیمت‌ها مؤثر باشند.

خرید نبشی

کاربردهای متعدد نبشی در صنایع مختلف باعث شده است که امروزه شرکت‌ها و کارخانه‌های مختلفی در داخل و خارج از کشور اقدام به تولید این محصول بکنند به‌گونه‌ای که تنوع و تعدد محصولات در بازار بسیار زیاد است. برای خرید نبشی‌ها می‌توان از روش‌های مختلفی استفاده کرد که مهم‌ترین آنها خرید مستقیم از کارخانه‌های تولیدکننده و حذف واسطه‌ها می‌باشد. این روش به افراد اجازه می‌دهد که نبشی مورد نظر خودشان را بر اساس قیمت مصوب در تاریخ مقرر خریداری کنند.

همچنین افراد می‌توانند نبشی مورد نظر خودشان را از انبارهای عمومی خریداری کنند. در خرید نبشی لازم است که عوامل و پارامترهای مختلفی توجه شود که مهم‌ترین آنها شامل حجم و مقدار، سایز و اندازه، میزان ضخامت، نوع کاربرد و … هستند.

خرید آنلاین نبشی

خوشبختانه امروزه فنّاوری‌ها و علوم کامپیوتر خدمات ویژه‌ای به افراد ارائه می‌کنند به‌گونه‌ای که در بسیاری از هزینه‌ها، زمان و انرژی‌ها صرفه‌جویی می‌شود. امروزه کارخانه‌های تولیدی و فروشگاه‌ها و انبارهای محصولات فولادی همگی دارای وبسایت‌های انحصاری و تخصصی هستند و مصرف‌کننده‌ها و خریداران قادر هستند که به‌صورت آنلاین و با مراجعه به وبسایت رسمی آنها نبشی مورد نظر خودشان را بدون مراجعه حضور خریداری نمایند.

مراحل خرید اینترنتی انواع آهن آلات در آهنک

خرید اینترنتی نبشی

همان‌طور که گفته شد فضای اینترنت امروزه باعث سهولت انجام بسیاری از کارها شده است و افراد می‌توانند به‌صورت اینترنتی محصولات مورد نظر خودشان را خریداری نمایند. در خرید اینترنتی نبشی‌ها لازم است که افراد قیمت‌ها و جزئیات نبشی‌ها را از کارشناسان فروش آنلاین استعلام بگیرند و شرایط پرداخت، زمان بارگیری، زمان تحویل و سایر جزئیات سفارش‌های خودشان را مشخص کنند.

در کنار خرید آنلاین نبشی شما می توانید برای خرید حضوری به دفاتر فروش و همچنین انبار های ما  مراجعه فرمایید و یا با شماره 91006007-021 و داخلی 150 تماس بگیرید.

کاربرد-های-نبشی

نیاز به اطلاعات بیشتری برای خرید و قیمت نبشی دارید؟

مشاوران ما به صورت کاملا رایگان به شما در مورد خرید انواع مقاطع فولادی مشاوره می‌دهند. این مشاوره کاملا رایگان است و با هدف انتخاب دقیق‌ و مقرون به صرفه‌تر برای شما صورت می‌گیرد. برای دریافت مشاوره تلفنی کافیست با شماره 91006007-021 تماس حاصل کنید.

بهترین تولیدکنندگان نبشی در ایران

بزرگترین و برترین تولیدکنندگان نبشی شامل لیست زیر می‌باشند:

 • نبشی فولاد ناب تبریز
 • نورد آریان فولاد
 • نبشـی فولاد کوهپایه
 • فولاد اصفهان
 • نبشـی سافا
 • فولاد اصفهان
 • گروه صنعتی شکفته

خرید انواع نبشی از کارخانه

برای خرید مستقیم انواع نبشی از کارخانه، باید معیار مشخصی برای خرید داشته باشید. حداقل میزان بارگیری برای خرید نبشی هر کارخانه 21 تن می‌باشد. اگر کارخانه مورد نظر تولید خود را آماده داشته باشد، پس از واریز وجه بارگیری انجام خواهد شد.

خرید انواع نبشی از انبار آهنک

اگر شما مصرف کننده نهایی انواع نبشی هستید باید توجه داشته باشید که خرید نبشی از انبار برای شما بسیار مقرون به صرفه تر خواهد بود. با وجود 15 انبار عمومی آهنک در تهران و نمایندگی‌های متعدد شما می‌توانید با هزینه حمل و نقل بسیار پایین تر محصول مورد نظر خود را دریافت کنید. به ویژه اینکه با انتخاب انبار آهنک شما امکان خرید انواع نبشی از کارخانجات مختلف تولیدی را خواهید داشت و تنها به میزان مورد نیاز (حداقل 400 کیلو) خرید خود را انجام می‌دهید.

بروزترین قیمت نبشی اصفهان, قیمت نبشی شکفته مشهد, قیمت نبشی ناب تبریز, قیمت نبشی ظهوریان, قیمت نبشی آریان فولاد در سایزهای 3, 4, 5, 6, 8, 10 با طول 6 و 12 متری را در این صفحه مشاهده کنید.

سوالات متداول

تفاوت نبشی فابریک و پرسی چیست؟
نبشی گالوانیزه چیست؟
نبشی ها چه کابردهایی در ساختمان سازی دارند؟
نحوه ماسبه وزن نبشی به چه صورت است؟
چگونه از آهنک نبشی خریداری کنیم؟

مقالات آهنک

مشاهده همه
آهنک