اظهارات عضو شورای عالی مسکن منطقی نیست-آهنک

آهنک به نقل از تسنیم می‌نویسد:

سیدمحمد مرتضوی در واکنش به اظهارات عضو شورای عالی مسکن در خصوص مذاکره با شرکت‌های چینی و ترکیه‌ای برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن  با قیمت هر مترمربع 300 هزار تومان گفت: با توجه به قیمت‌های فولاد و سایر مصالح ساختمانی همچنین دستمزد کارگران، اعلام این قیمت برای ساخت مسکن نهضت ملی امکان پذیر نیست.

تجربه ما می‌گوید همکاری با شرکت‌های خارجی نمی‌تواند نتیجه‌ای خوبی برای ساخت مسکن نهضت ملی داشته باشد.

سیدمحمد مرتضوی ادامه داد: با شرکت ترکیه‌ای کوزو در مسکن مهر تجربه همکاری ناموفقی داشته‌ایم. این شرکت هنوز نتوانسته بخشی از قراردادهای این طرح را به تمام کند. بر اساس آمار اخیر وزارت راه و شهرسازی هنوز این شرکت موفق نشده است 30 درصد پروژه‌های مسکن مهر را به پایان برساند. از آنجایی که مبنای قرارداد این شرکت دلار است، اظهارات شورای عالی مسکن در مورد قیمت اعلامی به ما به هیچ وجه منطقی نیست.

نگاهی به آمار نظام مهندسی ساختمان برای ساخت هر متر مربع خانه

سازمان نظام مهندسی ساختمان قیمت تمام شده  هرمتربع خانه را با احتساب تمام هزینه‌های جاری در سال 1400 ، حدود 8 میلیون تومان اعلام کرده است. این رقم با قیمت اعلامی 3 میلیون شورای عالی مسکن 5 میلیون تومان فاصله دارد.

آقای مرتضوی ادامه داد:  قطعا شرکت‌های خارجی هم برای ساخت روی شرکت‌های داخلی حساب باز کرده‌اند، بنابراین با تورم خدمات روبرو خواهند بود.

برای ساخت مسکن هم از مصالح داخلی استفاده می‌شود و با توجه به قیمت داخلی مصالح، ادعای ساخت مسکن نهضت ملی مسکن با قیمت 3 میلیون تومان صحیح نیست. شرکت‌های داخلی برای ساخت مسکن نهضت ملی باید در اولویت باشند، چون اگر شرایط و قیمت برابری را در مقابل شرکت‌های خارجی در نظر بگیریم؛ با به گارگیری شرکت داخلی فرصت شغلی زیادی برای کشور ایجاد می‌شود.

ورود شرکت‌های خارجی به بخش صنعت ساختمان باعث می شود تولید داخل معطل بماند. احتمال دارد خارجی‌ها از مصالح داخلی استفاده نکنند و این مسئله باعث از دست رفتن فرصت تولیدات داخلی مصالح است.

همین مسئله این هشدار می‌دهد که به هیچ وجه نباید با شرکت‌های خارجی وارد معامله شویم.

این در حالیست که یکی از اعضا شورای عالی مسکن از مذاکره با شرکت‌های خارجی برای ساخت و ساز در نهضت ملی مسکن خبر داده که رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده قرار نیست خارجی‌ها در ایران مسکن بسازند.  مذاکره با  این شرکت‌ها فقط برای ورود فناوری‌های نوین ساخت است.

پایان خبر/