تخفیف های بازار امروز

جهان فولاد سیرجان لوگو میلگرد 18 سیرجان A3 انبار تهران

بالای قیمت بازار
قیمت لحظه‌ای 20,580 تومان/کیلو
24,000 کیلوگرم باقی‌مانده

جهان فولاد سیرجان لوگو میلگرد 20 سیرجان A3 انبار تهران

بالای قیمت بازار
قیمت لحظه‌ای 20,580 تومان/کیلو
24,000 کیلوگرم باقی‌مانده

جهان فولاد سیرجان لوگو میلگرد 25 سیرجان A3 انبار تهران

بالای قیمت بازار
قیمت لحظه‌ای 20,580 تومان/کیلو
24,000 کیلوگرم باقی‌مانده

لوگو-نورد-فولاد-کوثر-آهنک میلگرد آجدار 18 کوثر A3 انبار تهران

بالای قیمت بازار
قیمت لحظه‌ای 20,280 تومان/کیلو
22,000 کیلوگرم باقی‌مانده

لوگو-نورد-فولاد-کوثر-آهنک میلگرد آجدار 20 کوثر A3 انبار تهران

بالای قیمت بازار
قیمت لحظه‌ای 20,280 تومان/کیلو
22,000 کیلوگرم باقی‌مانده

لوگو-نورد-فولاد-کوثر-آهنک میلگرد آجدار 22 کوثر A3 انبار تهران

بالای قیمت بازار
قیمت لحظه‌ای 20,280 تومان/کیلو
22,000 کیلوگرم باقی‌مانده

لوگو-نورد-فولاد-کوثر-آهنک میلگرد آجدار 25 کوثر A3 انبار تهران

بالای قیمت بازار
قیمت لحظه‌ای 20,280 تومان/کیلو
22,000 کیلوگرم باقی‌مانده

لوگو-نورد-فولاد-کوثر-آهنک میلگرد آجدار 12 کوثر A3 انبار تهران

بالای قیمت بازار
قیمت لحظه‌ای 20,780 تومان/کیلو
22,000 کیلوگرم باقی‌مانده

لوگو-نورد-فولاد-کوثر-آهنک میلگرد آجدار 14 کوثر A3 انبار تهران

بالای قیمت بازار
قیمت لحظه‌ای 20,280 تومان/کیلو
22,000 کیلوگرم باقی‌مانده

نحوه خرید از انبار آهنک

انتخاب آنلاین و سریع از سایت با قیمت دقیق
پرداخت و صدور پیش‌فاکتور از سایت با قیمت دقیق
انتخاب آنلاین و سریع از سایت با قیمت دقیق
صدور حواله و تحویل از سایت با قیمت دقیق
مشاوره با تیم آهنک
02191006007 داخلی 13