تخفیف های بازار امروز

لوگو-ظفر-بناب-آهنک میلگرد 20 ظفر بناب A3 انبار تهران

بالای قیمت بازار
قیمت لحظه‌ای 22,600 تومان/کیلو
20 کیلوگرم باقی‌مانده

لوگو-ظفر-بناب-آهنک میلگرد 16 ظفر بناب A3 انبار تهران

بالای قیمت بازار
قیمت لحظه‌ای 27,200 تومان/کیلو
20 کیلوگرم باقی‌مانده

آریان-فولاد-بوئین-زهرا-آهنک میلگرد 10 آریان فولاد A2 انبار تهران

بالای قیمت بازار
قیمت لحظه‌ای 24,800 تومان/کیلو
20 کیلوگرم باقی‌مانده

آریان-فولاد-بوئین-زهرا-آهنک میلگرد 12 آریان فولاد A2 انبار تهران

بالای قیمت بازار
قیمت لحظه‌ای 24,800 تومان/کیلو
20 کیلوگرم باقی‌مانده

لوگو-فولاد-کویر-آهنک قیمت میلگرد 32 آجدار A3 کویر کاشان انبار تهران

بالای قیمت بازار
قیمت لحظه‌ای 24,600 تومان/کیلو
20 کیلوگرم باقی‌مانده

لوگو-فولاد-کویر-آهنک قیمت میلگرد 14 آجدار A3 کویر کاشان انبار تهران

بالای قیمت بازار
قیمت لحظه‌ای 28,400 تومان/کیلو
20 کیلوگرم باقی‌مانده

لوگو-فولاد-کویر-آهنک قیمت میلگرد 16 آجدار A3 کویر کاشان انبار تهران

بالای قیمت بازار
قیمت لحظه‌ای 24,500 تومان/کیلو
20 کیلوگرم باقی‌مانده

لوگو-فولاد-کویر-آهنک قیمت میلگرد 18 آجدار A3 کویر کاشان انبار تهران

بالای قیمت بازار
قیمت لحظه‌ای 28,400 تومان/کیلو
20 کیلوگرم باقی‌مانده

لوگو-فولاد-کویر-آهنک قیمت میلگرد 20 آجدار A3 کویر کاشان انبار تهران

بالای قیمت بازار
قیمت لحظه‌ای 24,500 تومان/کیلو
20 کیلوگرم باقی‌مانده

نحوه خرید از انبار آهنک

انتخاب آنلاین و سریع از سایت با قیمت دقیق
پرداخت و صدور پیش‌فاکتور از سایت با قیمت دقیق
انتخاب آنلاین و سریع از سایت با قیمت دقیق
صدور حواله و تحویل از سایت با قیمت دقیق
مشاوره با تیم آهنک