تخفیف های بازار امروز

آریان-فولاد-بوئین-زهرا-آهنک میلگرد 10 آریان فولاد A2 انبار تهران

زیر قیمت بازار
قیمت لحظه‌ای 24,800 تومان/کیلو
10,000 کیلوگرم باقی‌مانده

آریان-فولاد-بوئین-زهرا-آهنک میلگرد 12 آریان فولاد A2 انبار تهران

زیر قیمت بازار
قیمت لحظه‌ای 24,800 تومان/کیلو
12,000 کیلوگرم باقی‌مانده

لوگو-فولاد-کویر-آهنک میلگرد 14 آجدار A3 کویر کاشان انبار تهران

زیر قیمت بازار
قیمت لحظه‌ای 24,500 تومان/کیلو
10,000 کیلوگرم باقی‌مانده

لوگو-فولاد-کویر-آهنک میلگرد 16 آجدار A3 کویر کاشان انبار تهران

زیر قیمت بازار
قیمت لحظه‌ای 24,500 تومان/کیلو
10,000 کیلوگرم باقی‌مانده

لوگو-فولاد-کویر-آهنک میلگرد 18 آجدار A3 کویر کاشان انبار تهران

زیر قیمت بازار
قیمت لحظه‌ای 24,500 تومان/کیلو
10,000 کیلوگرم باقی‌مانده

لوگو-فولاد-کویر-آهنک میلگرد 20 آجدار A3 کویر کاشان انبار تهران

زیر قیمت بازار
قیمت لحظه‌ای 24,500 تومان/کیلو
10,000 کیلوگرم باقی‌مانده

لوگو-فولاد-کویر-آهنک میلگرد 28 آجدار A3 کویر کاشان انبار تهران

زیر قیمت بازار
قیمت لحظه‌ای 24,500 تومان/کیلو
22,000 کیلوگرم باقی‌مانده

لوگو-نورد-فولاد-کوثر-آهنک میلگرد آجدار 16 کوثر A3 انبار تهران

زیر قیمت بازار
قیمت لحظه‌ای 24,100 تومان/کیلو
76,000 کیلوگرم باقی‌مانده

atigh - میلگرد 12 آجدار عتیق آذر سهند A2 انبار تهران میلگرد 12 آجدار عتیق آذر سهند A2 انبار تهران

زیر قیمت بازار
قیمت لحظه‌ای 24,500 تومان/کیلو
14,000 کیلوگرم باقی‌مانده

نحوه خرید از انبار آهنک

انتخاب آنلاین و سریع از سایت با قیمت دقیق
پرداخت و صدور پیش‌فاکتور از سایت با قیمت دقیق
انتخاب آنلاین و سریع از سایت با قیمت دقیق
صدور حواله و تحویل از سایت با قیمت دقیق
مشاوره با تیم آهنک