محصولات انبار آریان فولاد بوئین زهرا

محصول قيمت
میلگرد 10 آریان A3 آهنک

10

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار تهران

آجدار

12,900 تومان ( 12,900 تومان )
بروزرسانی: 1399/11/04
لطفا مقدار کالای مورد نظر خود را وارد نمایید
+
سفارش
میلگرد 12 آرین A2 آهنک

12

A2

شاخه

کیلوگرم

انبار تهران

آجدار

12,550 تومان ( -50 تومان )
بروزرسانی: 1399/11/04
لطفا مقدار کالای مورد نظر خود را وارد نمایید
+
سفارش

محصولات انبار اميرآباد

محصول قيمت
کلاف 6.5 امیرآباد آهنک

6.5

A1

کلاف

کیلوگرم

انبار تهران

ساختمانی

14,100 تومان ( 100 تومان )
بروزرسانی: 1399/11/04
لطفا مقدار کالای مورد نظر خود را وارد نمایید
+
سفارش

محصولات انبار ذوب آهن اصفهان

محصول قيمت
تیرآهن 12 ذوب آهن آهنک

12

-

شاخه

شاخه

انبار تهران

سنگین

3,500,000 تومان ( -90,000 تومان )
بروزرسانی: 1399/10/30
لطفا مقدار کالای مورد نظر خود را وارد نمایید
+
سفارش
تیرآهن 14 ذوب آهن آهنک

14

-

شاخه

شاخه

انبار تهران

سنگین

2,040,000 تومان ( 40,000 تومان )
بروزرسانی: 1399/11/01
لطفا مقدار کالای مورد نظر خود را وارد نمایید
+
سفارش
تیرآهن 16 ذوب آهن آهنک

16

-

شاخه

شاخه

انبار تهران

سنگین

2,610,000 تومان ( 40,000 تومان )
بروزرسانی: 1399/11/01
لطفا مقدار کالای مورد نظر خود را وارد نمایید
+
سفارش
تیرآهن 18 ذوب آهن آهنک

18

-

شاخه

شاخه

انبار تهران

سنگین

3,000,000 تومان ( -20,000 تومان )
بروزرسانی: 1399/11/04
لطفا مقدار کالای مورد نظر خود را وارد نمایید
+
سفارش
تیرآهن 20 ذوب آهن آهنک

20

-

شاخه

شاخه

انبار تهران

سنگین

3,550,000 تومان ( -50,000 تومان )
بروزرسانی: 1399/11/04
لطفا مقدار کالای مورد نظر خود را وارد نمایید
+
سفارش
تیرآهن 22 ذوب آهن آهنک

22

-

شاخه

شاخه

انبار تهران

سنگین

4,050,000 تومان ( 50,000 تومان )
بروزرسانی: 1399/11/01
لطفا مقدار کالای مورد نظر خود را وارد نمایید
+
سفارش
تیرآهن 24 ذوب آهن آهنک

24

-

شاخه

شاخه

انبار تهران

سنگین

6,250,000 تومان ( -100,000 تومان )
بروزرسانی: 1399/11/01
لطفا مقدار کالای مورد نظر خود را وارد نمایید
+
سفارش
تیرآهن 27 ذوب آهن آهنک

27

-

شاخه

شاخه

انبار تهران

سنگین

6,650,000 تومان ( -150,000 تومان )
بروزرسانی: 1399/10/30
لطفا مقدار کالای مورد نظر خود را وارد نمایید
+
سفارش
تیرآهن 30 ذوب آهن آهنک

30

-

شاخه

شاخه

انبار تهران

سنگین

15,050,000 تومان ( 50,000 تومان )
بروزرسانی: 1399/11/01
لطفا مقدار کالای مورد نظر خود را وارد نمایید
+
سفارش

محصولات انبار فولاد امیرکبیر خزر

محصول قيمت
میلگرد 10 امیرکبیر A3 آهنک

10

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار تهران

آجدار

12,900 تومان (بدون تغییر)
بروزرسانی: 1399/11/04
لطفا مقدار کالای مورد نظر خود را وارد نمایید
+
سفارش
میلگرد 14 امیرکبیر A3 آهنک

14

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار تهران

آجدار

12,500 تومان (بدون تغییر)
بروزرسانی: 1399/11/04
لطفا مقدار کالای مورد نظر خود را وارد نمایید
+
سفارش
میلگرد 16 امیرکبیر A3 آهنک

16

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار تهران

آجدار

12,500 تومان (بدون تغییر)
بروزرسانی: 1399/11/04
لطفا مقدار کالای مورد نظر خود را وارد نمایید
+
سفارش
میلگرد 18 امیرکبیر A3 آهنک

18

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار تهران

آجدار

12,500 تومان (بدون تغییر)
بروزرسانی: 1399/11/04
لطفا مقدار کالای مورد نظر خود را وارد نمایید
+
سفارش
میلگرد 20 امیرکبیر A3 آهنک

20

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار تهران

آجدار

12,500 تومان (بدون تغییر)
بروزرسانی: 1399/11/04
لطفا مقدار کالای مورد نظر خود را وارد نمایید
+
سفارش
میلگرد 22 امیرکبیر A3 آهنک

22

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار تهران

آجدار

12,500 تومان (بدون تغییر)
بروزرسانی: 1399/11/04
لطفا مقدار کالای مورد نظر خود را وارد نمایید
+
سفارش
میلگرد 25 امیرکبیر A3 آهنک

25

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار تهران

آجدار

12,500 تومان (بدون تغییر)
بروزرسانی: 1399/11/04
لطفا مقدار کالای مورد نظر خود را وارد نمایید
+
سفارش
میلگرد 32 امیرکبیر A3 آهنک

32

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار تهران

آجدار

12,500 تومان (بدون تغییر)
بروزرسانی: 1399/11/04
لطفا مقدار کالای مورد نظر خود را وارد نمایید
+
سفارش
راه های ارتباطی با آهَنَک
شماره تماس: 021-91077788
کانال تلگرام: Ahanak@
ایمیل: info@ahanak.com