محصول قيمت
کلاف 6.5 امیرآباد آهنک

6.5

A1

کلاف

کیلوگرم

انبار تهران

ساختمانی

13,700 تومان (بدون تغییر)
بروزرسانی: 1399/08/06
لطفا مقدار کالای مورد نظر خود را وارد نمایید
+
اضافه به سبد خرید
میلگرد 8 ابهر A2 آهنک

5

8

A2

شاخه

کیلوگرم

انبار تهران

آجدار

13,500 تومان (بدون تغییر)
بروزرسانی: 1399/08/06
لطفا مقدار کالای مورد نظر خود را وارد نمایید
+
اضافه به سبد خرید
میلگرد 10 ابهر A2 آهنک

8

10

A2

شاخه

کیلوگرم

انبار تهران

آجدار

12,550 تومان ( -750 تومان )
بروزرسانی: 1399/08/06
موجودی: 10000
لطفا مقدار کالای مورد نظر خود را وارد نمایید
+
اضافه به سبد خرید
میلگرد 12 ابهر A2 آهنک

11

12

A2

شاخه

کیلوگرم

انبار تهران

آجدار

12,550 تومان ( -150 تومان )
بروزرسانی: 1399/08/06
لطفا مقدار کالای مورد نظر خود را وارد نمایید
+
اضافه به سبد خرید
میلگرد 14 ابهر A3 آهنک

15

14

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار تهران

آجدار

12,450 تومان (بدون تغییر)
بروزرسانی: 1399/08/06
لطفا مقدار کالای مورد نظر خود را وارد نمایید
+
اضافه به سبد خرید
میلگرد 16 ابهر A3 آهنک

20

16

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار تهران

آجدار

12,450 تومان (بدون تغییر)
بروزرسانی: 1399/08/06
لطفا مقدار کالای مورد نظر خود را وارد نمایید
+
اضافه به سبد خرید
میلگرد 18 ابهر A3 آهنک

25

18

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار تهران

آجدار

12,450 تومان (بدون تغییر)
بروزرسانی: 1399/08/06
لطفا مقدار کالای مورد نظر خود را وارد نمایید
+
اضافه به سبد خرید
میلگرد 20 ابهر A3 آهنک

29

20

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار تهران

آجدار

12,450 تومان (بدون تغییر)
بروزرسانی: 1399/08/06
لطفا مقدار کالای مورد نظر خود را وارد نمایید
+
اضافه به سبد خرید
میلگرد 22 ابهر A3 آهنک

35

22

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار تهران

آجدار

12,450 تومان (بدون تغییر)
بروزرسانی: 1399/08/06
لطفا مقدار کالای مورد نظر خود را وارد نمایید
+
اضافه به سبد خرید
میلگرد 25 ابهر A3 آهنک

47

25

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار تهران

آجدار

12,450 تومان (بدون تغییر)
بروزرسانی: 1399/08/06
لطفا مقدار کالای مورد نظر خود را وارد نمایید
+
اضافه به سبد خرید
راه های ارتباطی با آهَنَک
شماره تماس: 021-91077788
کانال تلگرام: Ahanak@
ایمیل: info@ahanak.com