فولاد امیرکبیر خزر
قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر خزر در انبار آهنک (تهران )بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی16 ارديبهشت, ساعت 11:14
مجتمع فولاد نیشابور
قیمت میلگرد آجدار نیشابور در انبار آهنک (تهران) بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی16 ارديبهشت, ساعت 11:13
کارخانه البرز ایرانیان فایکو
قیمت میلگرد آجدار کارخانه البرز ایرانیان فایکو در انبار آهنک (تهران) بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی16 ارديبهشت, ساعت 11:06
صنایع فولاد سازان امیرآباد
قیمت میلگرد صنایع فولاد سازان امیرآباد بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی16 ارديبهشت, ساعت 11:05
گروه صنعتی پرشین فولاد
قیمت میلگرد آجدار گروه صنعتی پرشین فولاد بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی16 ارديبهشت, ساعت 11:02
فولاد آناهیتا گیلان
قیمت میلگرد آجدار فولاد آناهیتا گیلان 500 تومان کاهش یافت.
به روز رسانی16 ارديبهشت, ساعت 11:01
مجتمع فولاد آریاذوب اشتهارد
قیمت میلگرد آجدار مجتمع فولاد آریاذوب اشتهارد 200 تومان کاهش یافت.
به روز رسانی16 ارديبهشت, ساعت 11:00
فولاد مهیار اردبیل
قیمت میلگرد آجدار فولاد مهیار اردبیل بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی16 ارديبهشت, ساعت 10:42
فولاد راد همدان
قیمت میلگرد آجدار فولاد راد همدان 310 تومان کاهش یافت.
به روز رسانی16 ارديبهشت, ساعت 10:08
مجتمع فولاد شاهرود
قیمت میلگرد آجدار مجتمع فولاد شاهرود بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی16 ارديبهشت, ساعت 10:07