برای ثبت شکایات و خدمت رسانی بهتر می توانید با تلفن 02191077788 یا به آدرس محل ما مراجعه نمایید و یا اینکه شکایات خود را درپروفایل کاربری قسمت تیکت ها ثبت نمایید .