میلگرد آجدار

انواع میلگرد آجدار

 

۱ – میلگرد نرم بدون آج (A1)

این میلگرد با تنش جاری ۲۳۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۳۸۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۲۵ درصد بعنوان میلگرد نرم شناخته شده و عمدتا بصورت صاف و بدون آج می باشد. این میلگرد برای آهنگری و تغییر شکل و انجام عملیات جوشکاری بر روی آن مناسب است و بطور کلی بعنوان یک میلگرد داکتیل شناخته می شود.

۲ – میلگرد نیمه سخت با آج ساده (A2)

این نوع میلگرد با تنش جاری ۳۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۱۹ درصد بعنوان میلگرد نیمه خشک (ترد) و نیمه نرم شناخته شده که بصورت آجدار و عمدتا آج فنری شکل می باشد.

۳- میلگرد سخت با آج پیچیده (A3)

این میلگرد با تنش جاری ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۱۴ درصد بعنوان میلگرد خشک (ترد) مناسب عملیات سیویل صنعتی و ساختمانی بوده که بصورت آجدار و عمدتا آج جناقی می باشد و اکیدا برای آهنگری و تغییر شکلهای فراوان با زوایای تند مناسب نبوده و همچنین به هیچ وجه عملیات جوشکاری بر روی آن مجاز نمی باشد.

4- میلگرد سخت با آج پیچیده (A4)

دارای آج دوکی شکل می باشند. مطابق استاندارد شماره 3132 سازمان ملی استاندارد ایران میلگرد A4 یا میلگردهای با آج 520 و 500 از نوع آجدار مرکب می باشند. بدین ترتیب که آج های عرضی دوکی شکل در دو طرف آج طولی و به صورت چهار نیم مـارپیچ بـه شـکل هفت – هشت و با زاویه 35درجه تا و شامل 75 درجه می باشد. حداقل مقاومت کششی 520 مگاپاسکال و شکل پذیری حداقل 18% را برای این گرید از محصولات خود تضمین مینماید.

فیلتر کردن
برند
سایز
حالت
استاندارد
وزن شاخه
فیلتر کردن
برند
سایز
حالت
استاندارد
وزن شاخه
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
418 میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا 8 شاخه A2 5 کیلو
تماس بگیرید
5,200 تومان
1398/03/04 418 میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/03/04
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,200 تومان
421 میلگرد 10 آجدار A3 آناهیتا 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
5,150 تومان
1398/03/04 421 میلگرد 10 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/03/04
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,150 تومان
442 میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
5,100 تومان
1398/03/04 442 میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/03/04
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,100 تومان
424 میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
5,100 تومان
1398/03/04 424 میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/03/04
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,100 تومان
427 میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
5,100 تومان
1398/03/04 427 میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/03/04
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,100 تومان
448 میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
5,100 تومان
1398/03/04 448 میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/03/04
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,100 تومان
445 میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
5,100 تومان
1398/03/04 445 میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/03/04
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,100 تومان
439 میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا 22 شاخه A3 36 کیلو
تماس بگیرید
5,100 تومان
1398/03/04 439 میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/03/04
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,100 تومان
430 میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا 25 شاخه A3 47 کیلو
تماس بگیرید
5,100 تومان
1398/03/04 430 میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/03/04
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,100 تومان
436 میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا 28 شاخه A3 58 کیلو
تماس بگیرید
5,100 تومان
1398/03/04 436 میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/03/04
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,100 تومان
433 میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا 32 شاخه A3 75 کیلو
تماس بگیرید
5,100 تومان
1398/03/04 433 میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/03/04
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,100 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
455 میلگرد 8 آجدار A3 ابرکوه 8 شاخه A3 5 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/02/14 455 میلگرد 8 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/02/14
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
458 میلگرد 10 آجدار A3 ابرکوه 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
5,000 تومان
1398/03/04 458 میلگرد 10 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/03/04
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,000 تومان
479 میلگرد 12 آجدار A3 ابرکوه 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
4,790 تومان
1398/03/04 479 میلگرد 12 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/03/04
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,790 تومان
461 میلگرد 14 آجدار A3 ابرکوه 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
4,840 تومان
1398/03/04 461 میلگرد 14 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/03/04
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,840 تومان
470 میلگرد 16 آجدار A3 ابرکوه 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
4,840 تومان
1398/03/04 470 میلگرد 16 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/03/04
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,840 تومان
464 میلگرد 18 آجدار A3 ابرکوه 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,790 تومان
1398/03/04 464 میلگرد 18 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/03/04
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,790 تومان
473 میلگرد 20 آجدار A3 ابرکوه 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,790 تومان
1398/03/04 473 میلگرد 20 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/03/04
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,790 تومان
467 میلگرد 22 آجدار A3 ابرکوه 22 شاخه A3 36 کیلو
تماس بگیرید
4,790 تومان
1398/03/04 467 میلگرد 22 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/03/04
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,790 تومان
482 میلگرد 25 آجدار A3 ابرکوه 25 شاخه A3 47 کیلو
تماس بگیرید
4,790 تومان
1398/03/04 482 میلگرد 25 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/03/04
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,790 تومان
476 میلگرد 28 آجدار A3 ابرکوه 28 شاخه A3 58 کیلو
تماس بگیرید
4,790 تومان
1398/03/04 476 میلگرد 28 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/03/04
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,790 تومان
485 میلگرد 32 آجدار A3 ابرکوه 32 شاخه A3 75 کیلو
تماس بگیرید
4,790 تومان
1398/03/04 485 میلگرد 32 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/03/04
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,790 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
100 میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن 8 شاخه A2 5 کیلو
تماس بگیرید
5,040 تومان
1398/03/04 100 میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/03/04
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,040 تومان
63 میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن 10 شاخه A2 7 کیلو
تماس بگیرید
4,840 تومان
1398/03/04 63 میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/03/04
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,840 تومان
69 میلگرد 10 آجدار A3 ابهر سیادن 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/01 69 میلگرد 10 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/03/01
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
66 میلگرد 12 آجدار A2 ابهر سیادن 12 شاخه A2 11 کیلو
تماس بگیرید
4,840 تومان
1398/03/04 66 میلگرد 12 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/03/04
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,840 تومان
72 میلگرد 12 آجدار A3 ابهر سیادن 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
4,940 تومان
1398/03/04 72 میلگرد 12 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/03/04
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,940 تومان
75 میلگرد 14 آجدار A3 ابهر سیادن 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
4,840 تومان
1398/03/04 75 میلگرد 14 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/03/04
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,840 تومان
81 میلگرد 16 آجدار A3 ابهر سیادن 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
4,840 تومان
1398/03/04 81 میلگرد 16 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/03/04
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,840 تومان
84 میلگرد 18 آجدار A3 ابهر سیادن 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,840 تومان
1398/03/04 84 میلگرد 18 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/03/04
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,840 تومان
78 میلگرد 20 آجدار A3 ابهر سیادن 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,840 تومان
1398/03/04 78 میلگرد 20 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/03/04
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,840 تومان
90 میلگرد 22 آجدار A3 ابهر سیادن 22 شاخه A3 36 کیلو
تماس بگیرید
4,840 تومان
1398/03/04 90 میلگرد 22 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/03/04
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,840 تومان
96 میلگرد 25 آجدار A3 ابهر سیادن 25 شاخه A3 47 کیلو
تماس بگیرید
4,840 تومان
1398/03/04 96 میلگرد 25 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/03/04
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,840 تومان
99 میلگرد 28 آجدار A3 ابهر سیادن 28 شاخه A3 58 کیلو
تماس بگیرید
4,840 تومان
1398/03/04 99 میلگرد 28 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/03/04
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,840 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
599 میلگرد 10 آجدار A3 ارگ تبریز 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
5,000 تومان
1398/03/02 599 میلگرد 10 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/03/02
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,000 تومان
621 میلگرد 12 آجدار A3 ارگ تبریز 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
4,860 تومان
1398/03/02 621 میلگرد 12 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/03/02
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,860 تومان
603 میلگرد 14 آجدار A3 ارگ تبریز 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
4,810 تومان
1398/03/02 603 میلگرد 14 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/03/02
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,810 تومان
606 میلگرد 16 آجدار A3 ارگ تبریز 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
4,810 تومان
1398/03/02 606 میلگرد 16 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/03/02
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,810 تومان
609 میلگرد 18 آجدار A3 ارگ تبریز 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,810 تومان
1398/03/02 609 میلگرد 18 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/03/02
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,810 تومان
615 میلگرد 20 آجدار A3 ارگ تبریز 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,810 تومان
1398/03/02 615 میلگرد 20 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/03/02
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,810 تومان
618 میلگرد 22 آجدار A3 ارگ تبریز 22 شاخه A3 36 کیلو
تماس بگیرید
4,810 تومان
1398/03/02 618 میلگرد 22 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/03/02
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,810 تومان
612 میلگرد 25 آجدار A3 ارگ تبریز 25 شاخه A3 47 کیلو
تماس بگیرید
4,810 تومان
1398/03/02 612 میلگرد 25 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/03/02
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,810 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
106 میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر خزر 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
4,940 تومان
1398/03/04 106 میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/03/04
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,940 تومان
103 میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر خزر 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
4,840 تومان
1398/03/04 103 میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/03/04
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,840 تومان
109 میلگرد 14 آجدار A3 امیرکبیر خزر 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
4,840 تومان
1398/03/04 109 میلگرد 14 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/03/04
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,840 تومان
112 میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر خزر 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
4,840 تومان
1398/03/04 112 میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/03/04
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,840 تومان
118 میلگرد 18 آجدار A3 امیرکبیر خزر 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,840 تومان
1398/03/04 118 میلگرد 18 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/03/04
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,840 تومان
115 میلگرد 20 آجدار A3 امیرکبیر خزر 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,840 تومان
1398/03/04 115 میلگرد 20 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/03/04
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,840 تومان
124 میلگرد 22 آجدار A3 امیرکبیر خزر 22 شاخه A3 36 کیلو
تماس بگیرید
4,840 تومان
1398/03/04 124 میلگرد 22 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/03/04
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,840 تومان
121 میلگرد 25 آجدار A3 امیرکبیر خزر 25 شاخه A3 47 کیلو
تماس بگیرید
4,840 تومان
1398/03/04 121 میلگرد 25 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/03/04
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,840 تومان
127 میلگرد 28 آجدار A3 امیرکبیر خزر 28 شاخه A3 58 کیلو
تماس بگیرید
4,840 تومان
1398/03/04 127 میلگرد 28 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/03/04
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,840 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
137 میلگرد 10 آجدار A3 بافق یزد 10 شاخه A3 7 کیلو
5,220 تومان
5,130 تومان
1398/03/04 137 میلگرد 10 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/03/04
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 5,220 تومان
قیمت کارخانه : 5,130 تومان
140 میلگرد 12 آجدار A3 بافق یزد 12 شاخه A3 11 کیلو
5,070 تومان
4,980 تومان
1398/03/04 140 میلگرد 12 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/03/04
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 5,070 تومان
قیمت کارخانه : 4,980 تومان
143 میلگرد 14 آجدار A3 بافق یزد 14 شاخه A3 14 کیلو
4,970 تومان
4,880 تومان
1398/03/04 143 میلگرد 14 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/03/04
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,970 تومان
قیمت کارخانه : 4,880 تومان
808 میلگرد 14 آجدار A4 بافق یزد 14 شاخه A4 14 کیلو
تماس بگیرید
4,880 تومان
1398/03/04 808 میلگرد 14 آجدار A4 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/03/04
14
حالت : شاخه
A4
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,880 تومان
146 میلگرد 16 آجدار A3 بافق یزد 16 شاخه A3 19 کیلو
4,970 تومان
4,880 تومان
1398/03/04 146 میلگرد 16 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/03/04
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,970 تومان
قیمت کارخانه : 4,880 تومان
149 میلگرد 18 آجدار A3 بافق یزد 18 شاخه A3 25 کیلو
4,920 تومان
4,830 تومان
1398/03/04 149 میلگرد 18 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/03/04
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,920 تومان
قیمت کارخانه : 4,830 تومان
152 میلگرد 20 آجدار A3 بافق یزد 20 شاخه A3 30 کیلو
4,920 تومان
4,830 تومان
1398/03/04 152 میلگرد 20 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/03/04
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,920 تومان
قیمت کارخانه : 4,830 تومان
155 میلگرد 22 آجدار A3 بافق یزد 22 شاخه A3 36 کیلو
4,920 تومان
4,830 تومان
1398/03/04 155 میلگرد 22 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/03/04
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,920 تومان
قیمت کارخانه : 4,830 تومان
158 میلگرد 25 آجدار A3 بافق یزد 25 شاخه A3 47 کیلو
4,920 تومان
4,830 تومان
1398/03/04 158 میلگرد 25 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/03/04
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,920 تومان
قیمت کارخانه : 4,830 تومان
161 میلگرد 28 آجدار A3 بافق یزد 28 شاخه A3 58 کیلو
4,920 تومان
4,830 تومان
1398/03/04 161 میلگرد 28 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/03/04
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,920 تومان
قیمت کارخانه : 4,830 تومان
164 میلگرد 32 آجدار A3 بافق یزد 32 شاخه A3 75 کیلو
4,920 تومان
4,830 تومان
1398/03/04 164 میلگرد 32 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/03/04
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,920 تومان
قیمت کارخانه : 4,830 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
658 میلگرد 10 آجدار A2 پارس آرمان 10 شاخه A2 7 کیلو
4,880 تومان
4,750 تومان
1398/03/02 658 میلگرد 10 آجدار A2 پارس آرمان
به روز رسانی : 1398/03/02
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : 4,880 تومان
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
661 میلگرد 12 آجدار A2 پارس آرمان 12 شاخه A2 11 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/02/31 661 میلگرد 12 آجدار A2 پارس آرمان
به روز رسانی : 1398/02/31
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
665 میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
5,220 تومان
1398/03/04 665 میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/03/04
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,220 تومان
692 میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
5,120 تومان
1398/03/04 692 میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/03/04
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,120 تومان
668 میلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
4,970 تومان
1398/03/04 668 میلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/03/04
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,970 تومان
671 میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
4,920 تومان
1398/03/04 671 میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/03/04
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,920 تومان
677 میلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,920 تومان
1398/03/04 677 میلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/03/04
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,920 تومان
680 میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,920 تومان
1398/03/04 680 میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/03/04
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,920 تومان
674 میلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد 22 شاخه A3 36 کیلو
تماس بگیرید
4,920 تومان
1398/03/04 674 میلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/03/04
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,920 تومان
686 میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد 25 شاخه A3 47 کیلو
تماس بگیرید
4,920 تومان
1398/03/04 686 میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/03/04
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,920 تومان
683 میلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد 28 شاخه A3 58 کیلو
تماس بگیرید
4,970 تومان
1398/03/04 683 میلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/03/04
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,970 تومان
689 میلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد 32 شاخه A3 75 کیلو
تماس بگیرید
4,970 تومان
1398/03/04 689 میلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/03/04
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,970 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
625 میلگرد 10 آجدار A2 خرمدشت 10 شاخه A2 7 کیلو
تماس بگیرید
4,950 تومان
1398/02/28 625 میلگرد 10 آجدار A2 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/02/28
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,950 تومان
631 میلگرد 10 آجدار A3 خرمدشت 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
5,050 تومان
1398/02/25 631 میلگرد 10 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/02/25
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,050 تومان
628 میلگرد 12 آجدار A2 خرمدشت 12 شاخه A2 11 کیلو
تماس بگیرید
4,950 تومان
1398/02/28 628 میلگرد 12 آجدار A2 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/02/28
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,950 تومان
634 میلگرد 12 آجدار A3 خرمدشت 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
5,050 تومان
1398/02/25 634 میلگرد 12 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/02/25
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,050 تومان
640 میلگرد 14 آجدار A3 خرمدشت 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
4,950 تومان
1398/02/28 640 میلگرد 14 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/02/28
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,950 تومان
637 میلگرد 16 آجدار A3 خرمدشت 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
4,950 تومان
1398/02/28 637 میلگرد 16 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/02/28
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,950 تومان
643 میلگرد 18 آجدار A3 خرمدشت 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,950 تومان
1398/02/28 643 میلگرد 18 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/02/28
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,950 تومان
655 میلگرد 20 آجدار A3 خرمدشت 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,950 تومان
1398/02/28 655 میلگرد 20 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/02/28
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,950 تومان
646 میلگرد 22 آجدار A3 خرمدشت 22 شاخه A3 36 کیلو
تماس بگیرید
4,950 تومان
1398/02/28 646 میلگرد 22 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/02/28
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,950 تومان
649 میلگرد 25 آجدار A3 خرمدشت 25 شاخه A3 47 کیلو
تماس بگیرید
4,950 تومان
1398/02/28 649 میلگرد 25 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/02/28
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,950 تومان
652 میلگرد 28 آجدار A3 خرمدشت 28 شاخه A3 55 کیلو
تماس بگیرید
5,050 تومان
1398/02/25 652 میلگرد 28 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/02/25
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,050 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
264 میلگرد 10 آجدار A3 ذوب آهن 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/02/11 264 میلگرد 10 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/02/11
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
267 میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/02/11 267 میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/02/11
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
270 میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
5,050 تومان
1398/03/01 270 میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/01
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,050 تومان
276 میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
5,000 تومان
1398/03/01 276 میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/01
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,000 تومان
282 میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,900 تومان
1398/03/01 282 میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/01
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
279 میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,900 تومان
1398/03/01 279 میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/01
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
273 میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن 22 شاخه A3 36 کیلو
تماس بگیرید
4,900 تومان
1398/03/01 273 میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/01
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
285 میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن 25 شاخه A3 47 کیلو
تماس بگیرید
4,900 تومان
1398/03/01 285 میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/01
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
291 میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن 28 شاخه A3 58 کیلو
تماس بگیرید
4,800 تومان
1398/03/01 291 میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/01
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,800 تومان
288 میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن 32 شاخه A3 75 کیلو
تماس بگیرید
4,900 تومان
1398/03/01 288 میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/01
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
190 میلگرد 8 آجدار A2 راد همدان 8 شاخه A2 4.2 کیلو
تماس بگیرید
5,175 تومان
1398/03/04 190 میلگرد 8 آجدار A2 راد همدان
به روز رسانی : 1398/03/04
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,175 تومان
201 میلگرد 10 آجدار A2 راد همدان 10 شاخه A2 6.5 کیلو
تماس بگیرید
5,145 تومان
1398/03/04 201 میلگرد 10 آجدار A2 راد همدان
به روز رسانی : 1398/03/04
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,145 تومان
204 میلگرد 12 آجدار A3 راد همدان 12 شاخه A3 9.5 کیلو
تماس بگیرید
5,095 تومان
1398/03/04 204 میلگرد 12 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/03/04
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,095 تومان
207 میلگرد 14 آجدار A3 راد همدان 14 شاخه A3 13.6 کیلو
تماس بگیرید
5,045 تومان
1398/03/04 207 میلگرد 14 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/03/04
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,045 تومان
225 میلگرد 16 آجدار A3 راد همدان 16 شاخه A3 17.5 کیلو
تماس بگیرید
5,045 تومان
1398/03/04 225 میلگرد 16 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/03/04
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,045 تومان
210 میلگرد 18 آجدار A3 راد همدان 18 شاخه A3 21.7 کیلو
تماس بگیرید
5,045 تومان
1398/03/04 210 میلگرد 18 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/03/04
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,045 تومان
213 میلگرد 20 آجدار A3 راد همدان 20 شاخه A3 27.5 کیلو
تماس بگیرید
5,045 تومان
1398/03/04 213 میلگرد 20 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/03/04
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,045 تومان
222 میلگرد 22 آجدار A3 راد همدان 22 شاخه A3 31.5 کیلو
تماس بگیرید
5,045 تومان
1398/03/04 222 میلگرد 22 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/03/04
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,045 تومان
216 میلگرد 25 آجدار A3 راد همدان 25 شاخه A3 42 کیلو
تماس بگیرید
5,075 تومان
1398/03/04 216 میلگرد 25 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/03/04
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,075 تومان
219 میلگرد 28 آجدار A3 راد همدان 28 شاخه A3 55 کیلو
تماس بگیرید
5,075 تومان
1398/03/04 219 میلگرد 28 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/03/04
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,075 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
815 میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/02 815 میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/02
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
818 میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
5,120 تومان
1398/03/04 818 میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/04
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,120 تومان
839 میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
4,920 تومان
1398/03/04 839 میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/04
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,920 تومان
821 میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
4,920 تومان
1398/03/04 821 میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/04
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,920 تومان
827 میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,920 تومان
1398/03/04 827 میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/04
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,920 تومان
830 میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,920 تومان
1398/03/04 830 میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/04
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,920 تومان
824 میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس 22 شاخه A3 36 کیلو
تماس بگیرید
4,920 تومان
1398/03/04 824 میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/04
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,920 تومان
833 میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس 25 شاخه A3 47 کیلو
تماس بگیرید
4,920 تومان
1398/03/04 833 میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/04
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,920 تومان
836 میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس 28 شاخه A3 55 کیلو
تماس بگیرید
4,940 تومان
1398/03/04 836 میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/04
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,940 تومان
842 میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس 32 شاخه A3 75 کیلو
تماس بگیرید
4,940 تومان
1398/03/04 842 میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/04
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,940 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
734 میلگرد 10 آجدار A3 سیرجان حدید 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
5,310 تومان
1398/02/25 734 میلگرد 10 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 1398/02/25
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,310 تومان
743 میلگرد 12 آجدار A3 سیرجان حدید 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
5,260 تومان
1398/02/25 743 میلگرد 12 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 1398/02/25
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,260 تومان
737 میلگرد 14 آجدار A3 سیرجان حدید 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
5,210 تومان
1398/02/25 737 میلگرد 14 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 1398/02/25
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,210 تومان
746 میلگرد 16 آجدار A3 سیرجان حدید 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
5,210 تومان
1398/02/25 746 میلگرد 16 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 1398/02/25
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,210 تومان
740 میلگرد 18 آجدار A3 سیرجان حدید 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
5,210 تومان
1398/02/25 740 میلگرد 18 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 1398/02/25
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,210 تومان
749 میلگرد 20 آجدار A3 سیرجان حدید 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
5,210 تومان
1398/02/25 749 میلگرد 20 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 1398/02/25
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,210 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
312 میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
5,110 تومان
1398/03/02 312 میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/03/02
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,110 تومان
339 میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
5,010 تومان
1398/03/02 339 میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/03/02
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,010 تومان
315 میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
4,910 تومان
1398/03/02 315 میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/03/02
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,910 تومان
318 میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
4,910 تومان
1398/03/02 318 میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/03/02
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,910 تومان
321 میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,910 تومان
1398/03/02 321 میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/03/02
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,910 تومان
324 میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,910 تومان
1398/03/02 324 میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/03/02
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,910 تومان
333 میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود 22 شاخه A3 36 کیلو
تماس بگیرید
4,910 تومان
1398/03/02 333 میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/03/02
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,910 تومان
327 میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود 25 شاخه A3 47 کیلو
تماس بگیرید
4,910 تومان
1398/03/02 327 میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/03/02
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,910 تومان
330 میلگرد 28 آجدار A3 شاهرود 28 شاخه A3 58 کیلو
تماس بگیرید
5,100 تومان
1398/02/14 330 میلگرد 28 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/02/14
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,100 تومان
336 میلگرد 32 آجدار A3 شاهرود 32 شاخه A3 75 کیلو
تماس بگیرید
5,010 تومان
1398/03/02 336 میلگرد 32 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/03/02
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,010 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
382 میلگرد 10 آجدار A3 فایکو 10 شاخه A3 7 کیلو
5,210 تومان
5,160 تومان
1398/02/31 382 میلگرد 10 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/02/31
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 5,210 تومان
قیمت کارخانه : 5,160 تومان
406 میلگرد 12 آجدار A3 فایکو 12 شاخه A3 11 کیلو
5,160 تومان
5,010 تومان
1398/02/31 406 میلگرد 12 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/02/31
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 5,160 تومان
قیمت کارخانه : 5,010 تومان
385 میلگرد 14 آجدار A3 فایکو 14 شاخه A3 14 کیلو
4,960 تومان
4,910 تومان
1398/02/31 385 میلگرد 14 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/02/31
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,910 تومان
388 میلگرد 16 آجدار A3 فایکو 16 شاخه A3 19 کیلو
4,960 تومان
4,910 تومان
1398/02/31 388 میلگرد 16 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/02/31
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,910 تومان
391 میلگرد 18 آجدار A3 فایکو 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,910 تومان
1398/02/31 391 میلگرد 18 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/02/31
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,910 تومان
394 میلگرد 20 آجدار A3 فایکو 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,910 تومان
1398/02/31 394 میلگرد 20 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/02/31
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,910 تومان
397 میلگرد 22 آجدار A3 فایکو 22 شاخه A3 36 کیلو
4,960 تومان
4,910 تومان
1398/02/31 397 میلگرد 22 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/02/31
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,910 تومان
400 میلگرد 25 آجدار A3 فایکو 25 شاخه A3 47 کیلو
4,960 تومان
4,910 تومان
1398/02/31 400 میلگرد 25 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/02/31
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,910 تومان
403 میلگرد 28 آجدار A3 فایکو 28 شاخه A3 55 کیلو
تماس بگیرید
4,910 تومان
1398/02/31 403 میلگرد 28 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/02/31
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,910 تومان
409 میلگرد 32 آجدار A3 فایکو 32 شاخه A3 75 کیلو
4,960 تومان
4,910 تومان
1398/02/31 409 میلگرد 32 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/02/31
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,910 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
696 میلگرد 8 آجدار A3 گلستان 8 شاخه A3 5 کیلو
تماس بگیرید
5,300 تومان
1398/03/02 696 میلگرد 8 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/03/02
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,300 تومان
723 میلگرد 10 آجدار A3 گلستان 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
5,150 تومان
1398/03/02 723 میلگرد 10 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/03/02
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,150 تومان
699 میلگرد 12 آجدار A3 گلستان 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
5,050 تومان
1398/03/02 699 میلگرد 12 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/03/02
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,050 تومان
705 میلگرد 14 آجدار A3 گلستان 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
4,950 تومان
1398/03/02 705 میلگرد 14 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/03/02
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,950 تومان
702 میلگرد 16 آجدار A3 گلستان 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
4,950 تومان
1398/03/02 702 میلگرد 16 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/03/02
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,950 تومان
720 میلگرد 18 آجدار A3 گلستان 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,950 تومان
1398/03/02 720 میلگرد 18 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/03/02
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,950 تومان
717 میلگرد 20 آجدار A3 گلستان 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,950 تومان
1398/03/02 717 میلگرد 20 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/03/02
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,950 تومان
711 میلگرد 22 آجدار A3 گلستان 22 شاخه A3 36 کیلو
تماس بگیرید
4,950 تومان
1398/03/02 711 میلگرد 22 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/03/02
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,950 تومان
708 میلگرد 25 آجدار A3 گلستان 25 شاخه A3 47 کیلو
تماس بگیرید
4,950 تومان
1398/03/02 708 میلگرد 25 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/03/02
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,950 تومان
714 میلگرد 28 آجدار A3 گلستان 28 شاخه A3 58 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/02/24 714 میلگرد 28 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/02/24
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
346 میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/02/12 346 میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/02/12
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
374 میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
4,980 تومان
1398/03/01 374 میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/03/01
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,980 تومان
350 میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
4,940 تومان
1398/02/28 350 میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/02/28
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,940 تومان
359 میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
4,860 تومان
1398/03/04 359 میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/03/04
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,860 تومان
368 میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,860 تومان
1398/03/04 368 میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/03/04
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,860 تومان
356 میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,860 تومان
1398/03/04 356 میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/03/04
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,860 تومان
353 میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور 22 شاخه A3 36 کیلو
تماس بگیرید
4,860 تومان
1398/03/04 353 میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/03/04
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,860 تومان
362 میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور 25 شاخه A3 47 کیلو
تماس بگیرید
4,860 تومان
1398/03/04 362 میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/03/04
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,860 تومان
365 میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور 28 شاخه A3 55 کیلو
تماس بگیرید
4,860 تومان
1398/03/04 365 میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/03/04
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,860 تومان
371 میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور 32 شاخه A3 75 کیلو
تماس بگیرید
4,970 تومان
1398/03/04 371 میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/03/04
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,970 تومان