میلگرد

میلگرد یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد میلگرد نامیده می‌شود. در کشورهای مختلف فولاد میلگرد با استانداردهای متفاوتی تولید می‌شوند و در هر استانداردی طبقه‌بندی مشخصی در ارتباط با خواص مکانیکی فولادها وجود دارد. در ایران قسمت عمده فولادهای میلگرد که توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید می‌شوند با استاندارد روسی مطابقت دارند. فولادی که در ایران تولید می‌شود (طبق استاندارد روسی) به سه گروه تقسیم می‌شود: فولاد نوع A-1، فولاد نوع A-2 و فولاد نوع A-3. فولاد A-۱ از نوع صاف بوده و مقاومت تسلیم و مقاومت کششی آن به ترتیب ۲۴۰۰ و ۳۶۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع می‌باشد. فولاد A-2 از نوع آجدار با مقاومت تسلیم ۳۴۰۰ و مقاومت کششی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است، و فولاد A-3 نیز ازنوع آجدار با مقاومت تسلیم ۴۰۰۰ و مقاومت کششی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. از نظر تنوع قطر میلگردها نیز استانداردهای تولید کنندگان متفاوت است. در سیستم روسی که در کارخانجات ذوب آهن اصفهان مورد استفاده است میلگردها تا قطر ۴۰ میلیمتر ساخته می‌شوند.

فیلتر کردن
برند
سایز
حالت
استاندارد
وزن شاخه
فیلتر کردن
برند
سایز
حالت
استاندارد
وزن شاخه
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
1420 میلگرد 10 آجدار A2 آریاذوب 10 شاخه A2 7 کیلو
تماس بگیرید
4,460 تومان
1398/03/21 1420 میلگرد 10 آجدار A2 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/21
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,460 تومان
1439 میلگرد 12 آجدار A3 آریاذوب 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/03/25 1439 میلگرد 12 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/25
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
1442 میلگرد 14 آجدار A3 آریاذوب 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/25 1442 میلگرد 14 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/25
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
1454 میلگرد 16 آجدار A3 آریاذوب 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/25 1454 میلگرد 16 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/25
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
1457 میلگرد 18 آجدار A3 آریاذوب 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,460 تومان
1398/03/21 1457 میلگرد 18 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/21
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,460 تومان
1445 میلگرد 20 آجدار A3 آریاذوب 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/25 1445 میلگرد 20 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/25
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
1448 میلگرد 22 آجدار A3 آریاذوب 22 شاخه A3 36 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/21 1448 میلگرد 22 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/21
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
1451 میلگرد 25 آجدار A3 آریاذوب 25 شاخه A3 47 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/21 1451 میلگرد 25 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/21
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
854 میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد 10 شاخه A2 7 کیلو
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/03/21 854 میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/03/21
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
860 میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
4,600 تومان
1398/03/21 860 میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/03/21
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
857 میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد 12 شاخه A2 11 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/13 857 میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/03/13
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
863 میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
4,600 تومان
1398/03/21 863 میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/03/21
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
866 میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/03/21 866 میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/03/21
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
872 میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/03/21 872 میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/03/21
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
869 میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/03/21 869 میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/03/21
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
883 میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/03/21 883 میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/03/21
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
875 میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد 22 شاخه A3 36 کیلو
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/03/21 875 میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/03/21
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
880 میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد 25 شاخه A3 47 کیلو
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/03/21 880 میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/03/21
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
860-1 میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد 28 شاخه A3 55 کیلو
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/03/21 860-1 میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/03/21
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
418 میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا 8 شاخه A2 5 کیلو
تماس بگیرید
4,850 تومان
1398/03/28 418 میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/03/28
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,850 تومان
421 میلگرد 10 آجدار A3 آناهیتا 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
4,800 تومان
1398/03/28 421 میلگرد 10 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/03/28
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,800 تومان
442 میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
4,750 تومان
1398/03/28 442 میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/03/28
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
424 میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
4,750 تومان
1398/03/28 424 میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/03/28
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
427 میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
4,750 تومان
1398/03/28 427 میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/03/28
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
448 میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,750 تومان
1398/03/28 448 میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/03/28
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
445 میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,750 تومان
1398/03/28 445 میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/03/28
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
439 میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا 22 شاخه A3 36 کیلو
تماس بگیرید
4,750 تومان
1398/03/28 439 میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/03/28
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
430 میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا 25 شاخه A3 47 کیلو
تماس بگیرید
4,750 تومان
1398/03/28 430 میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/03/28
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
436 میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا 28 شاخه A3 58 کیلو
تماس بگیرید
4,750 تومان
1398/03/28 436 میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/03/28
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
433 میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا 32 شاخه A3 75 کیلو
تماس بگیرید
4,750 تومان
1398/03/28 433 میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/03/28
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
455 میلگرد 8 آجدار A3 ابرکوه 8 شاخه A3 5 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/02/14 455 میلگرد 8 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/02/14
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
458 میلگرد 10 آجدار A3 ابرکوه 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
5,000 تومان
1398/03/04 458 میلگرد 10 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/03/04
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,000 تومان
479 میلگرد 12 آجدار A3 ابرکوه 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
4,930 تومان
1398/03/11 479 میلگرد 12 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/03/11
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,930 تومان
461 میلگرد 14 آجدار A3 ابرکوه 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
4,830 تومان
1398/03/11 461 میلگرد 14 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/03/11
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,830 تومان
470 میلگرد 16 آجدار A3 ابرکوه 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
4,830 تومان
1398/03/11 470 میلگرد 16 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/03/11
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,830 تومان
464 میلگرد 18 آجدار A3 ابرکوه 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,790 تومان
1398/03/11 464 میلگرد 18 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/03/11
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,790 تومان
473 میلگرد 20 آجدار A3 ابرکوه 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,790 تومان
1398/03/11 473 میلگرد 20 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/03/11
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,790 تومان
467 میلگرد 22 آجدار A3 ابرکوه 22 شاخه A3 36 کیلو
تماس بگیرید
4,790 تومان
1398/03/11 467 میلگرد 22 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/03/11
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,790 تومان
482 میلگرد 25 آجدار A3 ابرکوه 25 شاخه A3 47 کیلو
تماس بگیرید
4,790 تومان
1398/03/11 482 میلگرد 25 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/03/11
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,790 تومان
476 میلگرد 28 آجدار A3 ابرکوه 28 شاخه A3 58 کیلو
تماس بگیرید
4,790 تومان
1398/03/11 476 میلگرد 28 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/03/11
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,790 تومان
485 میلگرد 32 آجدار A3 ابرکوه 32 شاخه A3 75 کیلو
تماس بگیرید
4,790 تومان
1398/03/11 485 میلگرد 32 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/03/11
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,790 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
100 میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن 8 شاخه A2 5 کیلو
تماس بگیرید
4,720 تومان
1398/03/28 100 میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/03/28
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,720 تومان
63 میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن 10 شاخه A2 7 کیلو
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/03/28 63 میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/03/28
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
69 میلگرد 10 آجدار A3 ابهر سیادن 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/18 69 میلگرد 10 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/03/18
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
66 میلگرد 12 آجدار A2 ابهر سیادن 12 شاخه A2 11 کیلو
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/03/28 66 میلگرد 12 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/03/28
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
72 میلگرد 12 آجدار A3 ابهر سیادن 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
4,670 تومان
1398/03/28 72 میلگرد 12 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/03/28
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,670 تومان
75 میلگرد 14 آجدار A3 ابهر سیادن 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/03/28 75 میلگرد 14 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/03/28
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
81 میلگرد 16 آجدار A3 ابهر سیادن 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/03/28 81 میلگرد 16 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/03/28
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
84 میلگرد 18 آجدار A3 ابهر سیادن 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/03/28 84 میلگرد 18 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/03/28
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
78 میلگرد 20 آجدار A3 ابهر سیادن 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/03/28 78 میلگرد 20 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/03/28
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
90 میلگرد 22 آجدار A3 ابهر سیادن 22 شاخه A3 36 کیلو
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/03/28 90 میلگرد 22 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/03/28
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
96 میلگرد 25 آجدار A3 ابهر سیادن 25 شاخه A3 47 کیلو
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/03/28 96 میلگرد 25 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/03/28
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
99 میلگرد 28 آجدار A3 ابهر سیادن 28 شاخه A3 58 کیلو
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/03/28 99 میلگرد 28 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/03/28
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
599 میلگرد 10 آجدار A3 ارگ تبریز 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/26 599 میلگرد 10 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/03/26
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
621 میلگرد 12 آجدار A3 ارگ تبریز 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
4,600 تومان
1398/03/26 621 میلگرد 12 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/03/26
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
603 میلگرد 14 آجدار A3 ارگ تبریز 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/03/26 603 میلگرد 14 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/03/26
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
606 میلگرد 16 آجدار A3 ارگ تبریز 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/03/26 606 میلگرد 16 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/03/26
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
609 میلگرد 18 آجدار A3 ارگ تبریز 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/03/26 609 میلگرد 18 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/03/26
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
615 میلگرد 20 آجدار A3 ارگ تبریز 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/03/26 615 میلگرد 20 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/03/26
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
618 میلگرد 22 آجدار A3 ارگ تبریز 22 شاخه A3 36 کیلو
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/03/26 618 میلگرد 22 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/03/26
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
612 میلگرد 25 آجدار A3 ارگ تبریز 25 شاخه A3 47 کیلو
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/03/26 612 میلگرد 25 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/03/26
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
106 میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر خزر 10 شاخه A3 7 کیلو
4,800 تومان
4,780 تومان
1398/03/28 106 میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/03/28
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,800 تومان
قیمت کارخانه : 4,780 تومان
103 میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر خزر 12 شاخه A3 11 کیلو
4,650 تومان
4,610 تومان
1398/03/27 103 میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/03/27
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,650 تومان
قیمت کارخانه : 4,610 تومان
109 میلگرد 14 آجدار A3 امیرکبیر خزر 14 شاخه A3 14 کیلو
4,570 تومان
4,560 تومان
1398/03/28 109 میلگرد 14 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/03/28
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,570 تومان
قیمت کارخانه : 4,560 تومان
112 میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر خزر 16 شاخه A3 19 کیلو
4,570 تومان
4,560 تومان
1398/03/28 112 میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/03/28
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,570 تومان
قیمت کارخانه : 4,560 تومان
118 میلگرد 18 آجدار A3 امیرکبیر خزر 18 شاخه A3 25 کیلو
4,570 تومان
4,560 تومان
1398/03/28 118 میلگرد 18 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/03/28
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,570 تومان
قیمت کارخانه : 4,560 تومان
115 میلگرد 20 آجدار A3 امیرکبیر خزر 20 شاخه A3 30 کیلو
4,570 تومان
4,560 تومان
1398/03/28 115 میلگرد 20 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/03/28
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,570 تومان
قیمت کارخانه : 4,560 تومان
124 میلگرد 22 آجدار A3 امیرکبیر خزر 22 شاخه A3 36 کیلو
4,570 تومان
4,560 تومان
1398/03/28 124 میلگرد 22 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/03/28
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,570 تومان
قیمت کارخانه : 4,560 تومان
121 میلگرد 25 آجدار A3 امیرکبیر خزر 25 شاخه A3 47 کیلو
4,570 تومان
4,560 تومان
1398/03/28 121 میلگرد 25 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/03/28
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,570 تومان
قیمت کارخانه : 4,560 تومان
127 میلگرد 28 آجدار A3 امیرکبیر خزر 28 شاخه A3 58 کیلو
4,620 تومان
4,560 تومان
1398/03/27 127 میلگرد 28 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/03/27
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,620 تومان
قیمت کارخانه : 4,560 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
137 میلگرد 10 آجدار A3 بافق یزد 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
4,810 تومان
1398/03/28 137 میلگرد 10 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/03/28
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,810 تومان
140 میلگرد 12 آجدار A3 بافق یزد 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
4,660 تومان
1398/03/28 140 میلگرد 12 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/03/28
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,660 تومان
143 میلگرد 14 آجدار A3 بافق یزد 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
4,560 تومان
1398/03/28 143 میلگرد 14 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/03/28
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,560 تومان
808 میلگرد 14 آجدار A4 بافق یزد 14 شاخه A4 14 کیلو
تماس بگیرید
4,560 تومان
1398/03/28 808 میلگرد 14 آجدار A4 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/03/28
14
حالت : شاخه
A4
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,560 تومان
146 میلگرد 16 آجدار A3 بافق یزد 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
4,560 تومان
1398/03/28 146 میلگرد 16 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/03/28
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,560 تومان
149 میلگرد 18 آجدار A3 بافق یزد 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,510 تومان
1398/03/28 149 میلگرد 18 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/03/28
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,510 تومان
152 میلگرد 20 آجدار A3 بافق یزد 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,510 تومان
1398/03/28 152 میلگرد 20 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/03/28
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,510 تومان
155 میلگرد 22 آجدار A3 بافق یزد 22 شاخه A3 36 کیلو
تماس بگیرید
4,510 تومان
1398/03/28 155 میلگرد 22 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/03/28
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,510 تومان
158 میلگرد 25 آجدار A3 بافق یزد 25 شاخه A3 47 کیلو
تماس بگیرید
4,510 تومان
1398/03/28 158 میلگرد 25 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/03/28
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,510 تومان
161 میلگرد 28 آجدار A3 بافق یزد 28 شاخه A3 58 کیلو
تماس بگیرید
4,510 تومان
1398/03/28 161 میلگرد 28 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/03/28
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,510 تومان
164 میلگرد 32 آجدار A3 بافق یزد 32 شاخه A3 75 کیلو
تماس بگیرید
4,510 تومان
1398/03/28 164 میلگرد 32 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/03/28
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,510 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
658 میلگرد 10 آجدار A2 پارس آرمان 10 شاخه A2 7 کیلو
4,880 تومان
4,750 تومان
1398/03/21 658 میلگرد 10 آجدار A2 پارس آرمان
به روز رسانی : 1398/03/21
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : 4,880 تومان
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
661 میلگرد 12 آجدار A2 پارس آرمان 12 شاخه A2 11 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/21 661 میلگرد 12 آجدار A2 پارس آرمان
به روز رسانی : 1398/03/21
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
665 میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
4,750 تومان
1398/03/25 665 میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/03/25
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
692 میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
4,650 تومان
1398/03/25 692 میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/03/25
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,650 تومان
668 میلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
4,580 تومان
1398/03/25 668 میلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/03/25
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,580 تومان
671 میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/03/25 671 میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/03/25
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
677 میلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/03/25 677 میلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/03/25
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
680 میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/03/25 680 میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/03/25
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
674 میلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد 22 شاخه A3 36 کیلو
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/03/25 674 میلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/03/25
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
686 میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد 25 شاخه A3 47 کیلو
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/03/25 686 میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/03/25
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
683 میلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد 28 شاخه A3 58 کیلو
تماس بگیرید
4,580 تومان
1398/03/25 683 میلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/03/25
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,580 تومان
689 میلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد 32 شاخه A3 75 کیلو
تماس بگیرید
4,580 تومان
1398/03/25 689 میلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/03/25
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,580 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
625 میلگرد 10 آجدار A2 خرمدشت 10 شاخه A2 7 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 625 میلگرد 10 آجدار A2 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
631 میلگرد 10 آجدار A3 خرمدشت 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 631 میلگرد 10 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
628 میلگرد 12 آجدار A2 خرمدشت 12 شاخه A2 11 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 628 میلگرد 12 آجدار A2 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
634 میلگرد 12 آجدار A3 خرمدشت 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 634 میلگرد 12 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
640 میلگرد 14 آجدار A3 خرمدشت 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 640 میلگرد 14 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
637 میلگرد 16 آجدار A3 خرمدشت 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 637 میلگرد 16 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
643 میلگرد 18 آجدار A3 خرمدشت 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 643 میلگرد 18 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
655 میلگرد 20 آجدار A3 خرمدشت 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 655 میلگرد 20 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
646 میلگرد 22 آجدار A3 خرمدشت 22 شاخه A3 36 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 646 میلگرد 22 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
649 میلگرد 25 آجدار A3 خرمدشت 25 شاخه A3 47 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 649 میلگرد 25 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
652 میلگرد 28 آجدار A3 خرمدشت 28 شاخه A3 55 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 652 میلگرد 28 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
264 میلگرد 10 آجدار A3 ذوب آهن 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/02/11 264 میلگرد 10 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/02/11
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
267 میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
4,880 تومان
1398/03/21 267 میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,880 تومان
270 میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن 14 شاخه A3 14 کیلو
4,840 تومان
4,780 تومان
1398/03/21 270 میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,780 تومان
276 میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن 16 شاخه A3 19 کیلو
4,840 تومان
4,700 تومان
1398/03/21 276 میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,700 تومان
282 میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن 18 شاخه A3 25 کیلو
4,840 تومان
4,600 تومان
1398/03/21 282 میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
279 میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن 20 شاخه A3 30 کیلو
4,840 تومان
4,620 تومان
1398/03/21 279 میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,620 تومان
273 میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن 22 شاخه A3 36 کیلو
4,840 تومان
4,600 تومان
1398/03/21 273 میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
285 میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن 25 شاخه A3 47 کیلو
4,840 تومان
4,600 تومان
1398/03/21 285 میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
291 میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن 28 شاخه A3 58 کیلو
4,840 تومان
4,500 تومان
1398/03/21 291 میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
288 میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن 32 شاخه A3 75 کیلو
4,840 تومان
4,900 تومان
1398/03/12 288 میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/12
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
190 میلگرد 8 آجدار A2 راد همدان 8 شاخه A2 4.2 کیلو
تماس بگیرید
4,775 تومان
1398/03/29 190 میلگرد 8 آجدار A2 راد همدان
به روز رسانی : 1398/03/29
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,775 تومان
201 میلگرد 10 آجدار A2 راد همدان 10 شاخه A2 6.5 کیلو
تماس بگیرید
4,705 تومان
1398/03/29 201 میلگرد 10 آجدار A2 راد همدان
به روز رسانی : 1398/03/29
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,705 تومان
204 میلگرد 12 آجدار A3 راد همدان 12 شاخه A3 9.5 کیلو
تماس بگیرید
4,655 تومان
1398/03/29 204 میلگرد 12 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/03/29
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,655 تومان
207 میلگرد 14 آجدار A3 راد همدان 14 شاخه A3 13.6 کیلو
تماس بگیرید
4,605 تومان
1398/03/29 207 میلگرد 14 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/03/29
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,605 تومان
225 میلگرد 16 آجدار A3 راد همدان 16 شاخه A3 17.5 کیلو
تماس بگیرید
4,605 تومان
1398/03/29 225 میلگرد 16 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/03/29
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,605 تومان
210 میلگرد 18 آجدار A3 راد همدان 18 شاخه A3 21.7 کیلو
تماس بگیرید
4,605 تومان
1398/03/29 210 میلگرد 18 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/03/29
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,605 تومان
213 میلگرد 20 آجدار A3 راد همدان 20 شاخه A3 27.5 کیلو
تماس بگیرید
4,605 تومان
1398/03/29 213 میلگرد 20 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/03/29
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,605 تومان
222 میلگرد 22 آجدار A3 راد همدان 22 شاخه A3 31.5 کیلو
تماس بگیرید
4,605 تومان
1398/03/29 222 میلگرد 22 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/03/29
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,605 تومان
216 میلگرد 25 آجدار A3 راد همدان 25 شاخه A3 42 کیلو
تماس بگیرید
4,635 تومان
1398/03/29 216 میلگرد 25 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/03/29
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,635 تومان
219 میلگرد 28 آجدار A3 راد همدان 28 شاخه A3 55 کیلو
تماس بگیرید
4,635 تومان
1398/03/29 219 میلگرد 28 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/03/29
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,635 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
815 میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/02 815 میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/02
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
818 میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
4,770 تومان
1398/03/11 818 میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/11
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,770 تومان
839 میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس 14 شاخه A3 14 کیلو
4,740 تومان
4,570 تومان
1398/03/21 839 میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/21
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
821 میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس 16 شاخه A3 19 کیلو
4,740 تومان
4,570 تومان
1398/03/21 821 میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/21
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
827 میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس 18 شاخه A3 25 کیلو
4,740 تومان
4,570 تومان
1398/03/21 827 میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/21
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
830 میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس 20 شاخه A3 30 کیلو
4,740 تومان
4,570 تومان
1398/03/21 830 میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/21
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
824 میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس 22 شاخه A3 36 کیلو
4,740 تومان
4,570 تومان
1398/03/21 824 میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/21
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
833 میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس 25 شاخه A3 47 کیلو
4,740 تومان
4,570 تومان
1398/03/21 833 میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/21
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
836 میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس 28 شاخه A3 55 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/07 836 میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/07
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
842 میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس 32 شاخه A3 75 کیلو
تماس بگیرید
4,870 تومان
1398/03/07 842 میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/07
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,870 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
734 میلگرد 10 آجدار A3 سیرجان حدید 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
5,000 تومان
1398/03/09 734 میلگرد 10 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 1398/03/09
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,000 تومان
743 میلگرد 12 آجدار A3 سیرجان حدید 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
4,950 تومان
1398/03/09 743 میلگرد 12 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 1398/03/09
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,950 تومان
737 میلگرد 14 آجدار A3 سیرجان حدید 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
4,900 تومان
1398/03/09 737 میلگرد 14 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 1398/03/09
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
746 میلگرد 16 آجدار A3 سیرجان حدید 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
4,900 تومان
1398/03/09 746 میلگرد 16 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 1398/03/09
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
740 میلگرد 18 آجدار A3 سیرجان حدید 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,900 تومان
1398/03/09 740 میلگرد 18 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 1398/03/09
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
749 میلگرد 20 آجدار A3 سیرجان حدید 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,900 تومان
1398/03/09 749 میلگرد 20 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 1398/03/09
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
312 میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
4,810 تومان
1398/03/28 312 میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/03/28
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,810 تومان
339 میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
4,710 تومان
1398/03/28 339 میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/03/28
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,710 تومان
315 میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
4,610 تومان
1398/03/28 315 میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/03/28
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,610 تومان
318 میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
4,610 تومان
1398/03/28 318 میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/03/28
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,610 تومان
321 میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,610 تومان
1398/03/28 321 میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/03/28
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,610 تومان
324 میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,610 تومان
1398/03/28 324 میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/03/28
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,610 تومان
333 میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود 22 شاخه A3 36 کیلو
تماس بگیرید
4,610 تومان
1398/03/28 333 میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/03/28
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,610 تومان
327 میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود 25 شاخه A3 47 کیلو
تماس بگیرید
4,610 تومان
1398/03/28 327 میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/03/28
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,610 تومان
330 میلگرد 28 آجدار A3 شاهرود 28 شاخه A3 58 کیلو
تماس بگیرید
5,100 تومان
1398/02/14 330 میلگرد 28 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/02/14
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,100 تومان
336 میلگرد 32 آجدار A3 شاهرود 32 شاخه A3 75 کیلو
تماس بگیرید
4,710 تومان
1398/03/28 336 میلگرد 32 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/03/28
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,710 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
1084 میلگرد 10 آجدار A2 شمس سپهر 10 شاخه A2 7 کیلو
تماس بگیرید
4,650 تومان
1398/03/23 1084 میلگرد 10 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,650 تومان
1102 میلگرد 10 آجدار A3 شمس سپهر 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
4,660 تومان
1398/03/23 1102 میلگرد 10 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,660 تومان
1096 میلگرد 12 آجدار A2 شمس سپهر 12 شاخه A2 11 کیلو
تماس بگیرید
4,600 تومان
1398/03/23 1096 میلگرد 12 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
1112 میلگرد 12 آجدار A3 شمس سپهر 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
4,610 تومان
1398/03/23 1112 میلگرد 12 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,610 تومان
1087 میلگرد 14 آجدار A2 شمس سپهر 14 شاخه A2 14 کیلو
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/03/23 1087 میلگرد 14 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
14
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
1106 میلگرد 14 آجدار A3 شمس سپهر 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
4,580 تومان
1398/03/23 1106 میلگرد 14 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,580 تومان
1099 میلگرد 16 آجدار A2 شمس سپهر 16 شاخه A2 19 کیلو
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/03/23 1099 میلگرد 16 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
16
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
1115 میلگرد 16 آجدار A3 شمس سپهر 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
4,580 تومان
1398/03/23 1115 میلگرد 16 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,580 تومان
1090 میلگرد 18 آجدار A2 شمس سپهر 18 شاخه A2 25 کیلو
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/03/23 1090 میلگرد 18 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
18
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
1109 میلگرد 18 آجدار A3 شمس سپهر 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,580 تومان
1398/03/23 1109 میلگرد 18 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,580 تومان
1093 میلگرد 20 آجدار A2 شمس سپهر 20 شاخه A2 30 کیلو
تماس بگیرید
4,440 تومان
1398/03/23 1093 میلگرد 20 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
20
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,440 تومان
1118 میلگرد 20 آجدار A3 شمس سپهر 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/03/23 1118 میلگرد 20 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
382 میلگرد 10 آجدار A3 فایکو 10 شاخه A3 7 کیلو
5,210 تومان
4,840 تومان
1398/03/28 382 میلگرد 10 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/03/28
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 5,210 تومان
قیمت کارخانه : 4,840 تومان
406 میلگرد 12 آجدار A3 فایکو 12 شاخه A3 11 کیلو
5,160 تومان
4,690 تومان
1398/03/28 406 میلگرد 12 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/03/28
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 5,160 تومان
قیمت کارخانه : 4,690 تومان
385 میلگرد 14 آجدار A3 فایکو 14 شاخه A3 14 کیلو
4,960 تومان
4,590 تومان
1398/03/28 385 میلگرد 14 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/03/28
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,590 تومان
388 میلگرد 16 آجدار A3 فایکو 16 شاخه A3 19 کیلو
4,960 تومان
4,590 تومان
1398/03/28 388 میلگرد 16 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/03/28
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,590 تومان
391 میلگرد 18 آجدار A3 فایکو 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,590 تومان
1398/03/28 391 میلگرد 18 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/03/28
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,590 تومان
394 میلگرد 20 آجدار A3 فایکو 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,590 تومان
1398/03/28 394 میلگرد 20 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/03/28
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,590 تومان
397 میلگرد 22 آجدار A3 فایکو 22 شاخه A3 36 کیلو
4,960 تومان
4,590 تومان
1398/03/28 397 میلگرد 22 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/03/28
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,590 تومان
400 میلگرد 25 آجدار A3 فایکو 25 شاخه A3 47 کیلو
4,960 تومان
4,590 تومان
1398/03/28 400 میلگرد 25 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/03/28
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,590 تومان
403 میلگرد 28 آجدار A3 فایکو 28 شاخه A3 55 کیلو
تماس بگیرید
4,590 تومان
1398/03/28 403 میلگرد 28 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/03/28
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,590 تومان
409 میلگرد 32 آجدار A3 فایکو 32 شاخه A3 75 کیلو
4,960 تومان
4,590 تومان
1398/03/28 409 میلگرد 32 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/03/28
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,590 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
696 میلگرد 8 آجدار A3 گلستان 8 شاخه A3 5 کیلو
تماس بگیرید
4,950 تومان
1398/03/28 696 میلگرد 8 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/03/28
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,950 تومان
723 میلگرد 10 آجدار A3 گلستان 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
4,800 تومان
1398/03/28 723 میلگرد 10 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/03/28
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,800 تومان
699 میلگرد 12 آجدار A3 گلستان 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
4,750 تومان
1398/03/28 699 میلگرد 12 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/03/28
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
705 میلگرد 14 آجدار A3 گلستان 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
4,650 تومان
1398/03/28 705 میلگرد 14 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/03/28
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,650 تومان
702 میلگرد 16 آجدار A3 گلستان 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
4,650 تومان
1398/03/28 702 میلگرد 16 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/03/28
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,650 تومان
720 میلگرد 18 آجدار A3 گلستان 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,650 تومان
1398/03/28 720 میلگرد 18 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/03/28
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,650 تومان
717 میلگرد 20 آجدار A3 گلستان 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,650 تومان
1398/03/28 717 میلگرد 20 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/03/28
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,650 تومان
711 میلگرد 22 آجدار A3 گلستان 22 شاخه A3 36 کیلو
تماس بگیرید
4,650 تومان
1398/03/28 711 میلگرد 22 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/03/28
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,650 تومان
708 میلگرد 25 آجدار A3 گلستان 25 شاخه A3 47 کیلو
تماس بگیرید
4,650 تومان
1398/03/28 708 میلگرد 25 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/03/28
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,650 تومان
714 میلگرد 28 آجدار A3 گلستان 28 شاخه A3 58 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/02/24 714 میلگرد 28 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/02/24
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
1415 میلگرد 8 آجدار A2 قزوین 8 شاخه A2 4.2 کیلو
تماس بگیرید
4,700 تومان
1398/03/26 1415 میلگرد 8 آجدار A2 قزوین
به روز رسانی : 1398/03/26
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,700 تومان
1412 میلگرد 10 آجدار A2 قزوین 10 شاخه A2 7 کیلو
تماس بگیرید
4,520 تومان
1398/03/26 1412 میلگرد 10 آجدار A2 قزوین
به روز رسانی : 1398/03/26
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,520 تومان
1409 میلگرد 12 آجدار A2 قزوین 12 شاخه A2 11 کیلو
تماس بگیرید
4,520 تومان
1398/03/26 1409 میلگرد 12 آجدار A2 قزوین
به روز رسانی : 1398/03/26
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,520 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
1289 میلگرد 10 آجدار A3 میانه 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/21 1289 میلگرد 10 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/03/21
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
1399 میلگرد 12 آجدار A3 میانه 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/21 1399 میلگرد 12 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/03/21
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
1378 میلگرد 14 آجدار A3 میانه 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/03/21 1378 میلگرد 14 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/03/21
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
1405 میلگرد 16 آجدار A3 میانه 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/03/21 1405 میلگرد 16 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/03/21
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
1381 میلگرد 18 آجدار A3 میانه 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/03/21 1381 میلگرد 18 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/03/21
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
1384 میلگرد 20 آجدار A3 میانه 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/03/21 1384 میلگرد 20 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/03/21
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
1387 میلگرد 22 آجدار A3 میانه 22 شاخه A3 36 کیلو
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/03/21 1387 میلگرد 22 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/03/21
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
1393 میلگرد 25 آجدار A3 میانه 25 شاخه A3 47 کیلو
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/03/21 1393 میلگرد 25 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/03/21
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
1390 میلگرد 28 آجدار A3 میانه 28 شاخه A3 55 کیلو
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/03/21 1390 میلگرد 28 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/03/21
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
1396 میلگرد 32 آجدار A3 میانه 32 شاخه A3 75 کیلو
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/03/21 1396 میلگرد 32 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/03/21
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
346 میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
4,800 تومان
1398/03/22 346 میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/03/22
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,800 تومان
374 میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
4,745 تومان
1398/03/27 374 میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/03/27
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,745 تومان
350 میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
4,580 تومان
1398/03/27 350 میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/03/27
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,580 تومان
359 میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
4,580 تومان
1398/03/27 359 میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/03/27
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,580 تومان
368 میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,580 تومان
1398/03/27 368 میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/03/27
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,580 تومان
356 میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,580 تومان
1398/03/27 356 میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/03/27
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,580 تومان
353 میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور 22 شاخه A3 36 کیلو
تماس بگیرید
4,580 تومان
1398/03/27 353 میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/03/27
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,580 تومان
362 میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور 25 شاخه A3 47 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/23 362 میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/03/23
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
365 میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور 28 شاخه A3 55 کیلو
تماس بگیرید
4,580 تومان
1398/03/27 365 میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/03/27
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,580 تومان
371 میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور 32 شاخه A3 75 کیلو
تماس بگیرید
4,745 تومان
1398/03/27 371 میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/03/27
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,745 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
1022 میلگرد 8 آجدار A2 هشترود 8 شاخه A2 5 کیلو
تماس بگیرید
4,850 تومان
1398/03/25 1022 میلگرد 8 آجدار A2 هشترود
به روز رسانی : 1398/03/25
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,850 تومان
1025 میلگرد 10 آجدار A2 هشترود 10 شاخه A2 7 کیلو
تماس بگیرید
4,630 تومان
1398/03/25 1025 میلگرد 10 آجدار A2 هشترود
به روز رسانی : 1398/03/25
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,630 تومان
1028 میلگرد 12 آجدار A2 هشترود 12 شاخه A2 11 کیلو
تماس بگیرید
4,630 تومان
1398/03/25 1028 میلگرد 12 آجدار A2 هشترود
به روز رسانی : 1398/03/25
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,630 تومان
1040 میلگرد 14 آجدار A3 هشترود 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/03/25 1040 میلگرد 14 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 1398/03/25
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
1055 میلگرد 16 آجدار A3 هشترود 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/03/25 1055 میلگرد 16 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 1398/03/25
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
1046 میلگرد 18 آجدار A3 هشترود 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/03/25 1046 میلگرد 18 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 1398/03/25
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
1049 میلگرد 20 آجدار A3 هشترود 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/03/25 1049 میلگرد 20 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 1398/03/25
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
1052 میلگرد 22 آجدار A3 هشترود 22 شاخه A3 36 کیلو
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/03/25 1052 میلگرد 22 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 1398/03/25
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان