لوله

محاسبه قیمت ها
1400/09/10 - 01:48:56
طولوزنضخامتسایز به اینچگریدقطر بیرونی محل بارگیری واحد فروش قیمت
67/72/81/2API21/3 انبار تهران شاخه ای
240,000 220,183 تومان
240000 خرید
610/22/83/4API26/7 انبار تهران شاخه ای
315,000 288,991 تومان
315000 خرید
61531API33.4 انبار تهران شاخه ای
420,000 385,321 تومان
420000 خرید
6203/731.1/4API42.2 انبار تهران شاخه ای
640,000 587,156 تومان
640000 خرید
6243/81.1/2API48 انبار تهران شاخه ای
750,000 688,073 تومان
750000 خرید
6343/92API60 انبار تهران شاخه ای
990,000 908,257 تومان
990000 خرید
6443/92.1/2API73 انبار تهران شاخه ای
1,290,000 1,183,486 تومان
1290000 خرید
6523/93API89 انبار تهران شاخه ای
1,490,000 1,366,972 تومان
1490000 خرید
6673/94API114 انبار تهران شاخه ای
1,910,000 1,752,294 تومان
1910000 خرید