نبشی

نبشی ، پروفیلی است که سطح مقطع آن دو ضلع عمود بر هم می باشد. نبشی مقطعی است که در سازه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. نبشیها از مهم ترین پروفیل های ساختمانی می باشد که به صورت مرکب (در بسیاری موارد از حالت مرکب جهت پوشش ضعف نبشیها در حالت تکی استفاده می کنند) و منفرد در ساختمان ها به کار میرود .

نبشیها جهت اتصالات پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به تیر های باربر و اتصالات ستون ها به صفحات در فوندانسیون ، هم چنین برای ساختن ستون و خرپا به کار می رود . همچنین در برخی سازه ها مانند سازه های مربوط به آسانسورها نبشیهای خرد شده مورد استفاده قرار می گیرند که اصطلاحا نبشی لقمه گفته می شود.

نبشی در نقشه های ساختمانی با حرف انگلیسی ال “L” نشان داده می شود و اگر بال مساوی باشد با درج سایز بال بعد از حرف L اندازه نبشیها نیز نشان داده می شود مثلا L200 یعنی نبشیهای بال مساوی با اندازه بال 200 میلیمتر و اگر بال نامساوی باشد سایز هر دو بال به صورت ضرب کنار هم خواهند آمد به عنوان مثال L200*100 یعنی نبشی بال نامساوی که یک بال آن 200 میلیمتر و یک بال آن 100 میلیمتر می باشد.

فیلتر کردن
برند
وزن
ضخامت
سایز
طول
کد عنوان محصول برند وزن ضخامت سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
755 نبشی 2.5*30*30 سپهر 7.5 2.5 30*30 6 متر
تماس بگیرید
4,820 تومان
1398/03/25 755 نبشی 2.5*30*30 سپهر
به روز رسانی : 1398/03/25
30*30
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
764 نبشی 3*40*40 سپهر 12 3 40*40 6 متر
تماس بگیرید
5,010 تومان
1398/03/13 764 نبشی 3*40*40 سپهر
به روز رسانی : 1398/03/13
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,010 تومان
767 نبشی 4*40*40 سپهر 14 4 40*40 6 متر
تماس بگیرید
4,820 تومان
1398/03/25 767 نبشی 4*40*40 سپهر
به روز رسانی : 1398/03/25
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
770 نبشی 4*50*50 سپهر 18 4 50*50 6 متر
تماس بگیرید
5,000 تومان
1398/03/13 770 نبشی 4*50*50 سپهر
به روز رسانی : 1398/03/13
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,000 تومان
کد عنوان محصول برند وزن ضخامت سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
2561 نبشی 3*30*30 ناب تبریز 8 3 30*30 6 متر
6,550 تومان
5,550 تومان
1398/10/11 2561 نبشی 3*30*30 ناب تبریز
به روز رسانی : 1398/10/11
30*30
حالت : *
*
قیمت انبار : 6,550 تومان
قیمت کارخانه : 5,550 تومان
کد عنوان محصول برند وزن ضخامت سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
774 نبشی 4*40*40 مگا استیل 14 4 40*40 6 متر
تماس بگیرید
4,770 تومان
1398/03/28 774 نبشی 4*40*40 مگا استیل
به روز رسانی : 1398/03/28
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,770 تومان
777 نبشی 4*50*50 مگا استیل 18 4 50*50 6 متر
تماس بگیرید
4,650 تومان
1398/03/28 777 نبشی 4*50*50 مگا استیل
به روز رسانی : 1398/03/28
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,650 تومان
780 نبشی 7*80*80 مگا استیل 52 7 80*80 6 متر
تماس بگیرید
4,680 تومان
1398/03/28 780 نبشی 7*80*80 مگا استیل
به روز رسانی : 1398/03/28
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,680 تومان
789 نبشی 8*100*100 مگا استیل 73 8 100*100 6 متر
تماس بگیرید
5,070 تومان
1398/03/28 789 نبشی 8*100*100 مگا استیل
به روز رسانی : 1398/03/28
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,070 تومان
800 نبشی 8*100*100 مگا استیل 12 متر 146 8 100*100 12 متر
تماس بگیرید
5,310 تومان
1398/03/01 800 نبشی 8*100*100 مگا استیل 12 متر
به روز رسانی : 1398/03/01
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,310 تومان
1636 نبشی 8*80*80 مگا استیل 59 8 80*80 6 متر
تماس بگیرید
4,680 تومان
1398/03/28 1636 نبشی 8*80*80 مگا استیل
به روز رسانی : 1398/03/28
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,680 تومان
1639 نبشی 8*80*80 مگا استیل 12 متر 112 8 80*80 12 متر
تماس بگیرید
4,720 تومان
1398/03/28 1639 نبشی 8*80*80 مگا استیل 12 متر
به روز رسانی : 1398/03/28
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,720 تومان
783 نبشی 9*100*100 مگا استیل 75 9 100*100 6 متر
تماس بگیرید
4,690 تومان
1398/03/28 783 نبشی 9*100*100 مگا استیل
به روز رسانی : 1398/03/28
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,690 تومان
794 نبشی 9*100*100 مگا استیل 12متر 150 9 100*100 12 متر
تماس بگیرید
5,110 تومان
1398/03/01 794 نبشی 9*100*100 مگا استیل 12متر
به روز رسانی : 1398/03/01
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,110 تومان
786 نبشی 10*100*100 مگا استیل 90 10 100*100 6 متر
تماس بگیرید
4,680 تومان
1398/03/28 786 نبشی 10*100*100 مگا استیل
به روز رسانی : 1398/03/28
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,680 تومان
797 نبشی 10*100*100 مگا استیل 12متر 180 10 100*100 12 متر
تماس بگیرید
4,720 تومان
1398/03/28 797 نبشی 10*100*100 مگا استیل 12متر
به روز رسانی : 1398/03/28
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,720 تومان
803 نبشی 12*120*120 مگا استیل 12متر 250 12 120*120 12 متر
تماس بگیرید
4,890 تومان
1398/03/28 803 نبشی 12*120*120 مگا استیل 12متر
به روز رسانی : 1398/03/28
120*120
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,890 تومان