پروفیل تهران

   پروفیل تهران با هدف تولید انواع لوله آبرسان فولادی در نزدیکی شهر تهران مشغول به فعالیت شد.

   فروشگاه اینترنتی آهنک، انواع محصولات تولیدی این کارخانه را جمع آوری نموده است.

   جهت کسب اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت روز به سایت مراجعه کنید.

   کدعنوان محصولبرندسایز (اینچ)ضخامتطولقطر خارجیوزناستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
   7555 لوله آبرسانی 1.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران1.22.56 متر21.67.26درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7555 لوله آبرسانی 1.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   1.2
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7566 لوله آبرسانی 2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران22.56 متر60.321.84درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7566 لوله آبرسانی 2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   2
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7580 لوله آبرسانی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران236 متر60.325.92درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7580 لوله آبرسانی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   2
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7592 لوله آبرسانی 2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران246 متر60.333.72درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7592 لوله آبرسانی 2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   2
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7583 لوله آبرسانی 3 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران336 متر88.939.06درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7583 لوله آبرسانی 3 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   3
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7598 لوله آبرسانی 3 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران346 متر88.951.48درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7598 لوله آبرسانی 3 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   3
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7548 لوله آبرسانی 3.4 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران3.426 متر26.77.44درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7548 لوله آبرسانی 3.4 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   3.4
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7586 لوله آبرسانی 4 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران436 متر114.350.28درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7586 لوله آبرسانی 4 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   4
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7601 لوله آبرسانی 4 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران446 متر114.367.08درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7601 لوله آبرسانی 4 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   4
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7589 لوله آبرسانی 5 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران536 متر140.362.16درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7589 لوله آبرسانی 5 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   5
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7605 لوله آبرسانی 5 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران546 متر140.382.32درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7605 لوله آبرسانی 5 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   5
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7558 لوله آبرسانی 11.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران11.22.56 متر48.316.86درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7558 لوله آبرسانی 11.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   11.2
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7577 لوله آبرسانی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران11.236 متر48.320.28درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7577 لوله آبرسانی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   11.2
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7562 لوله آبرسانی 11.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران11.42.56 متر42.216.86درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7562 لوله آبرسانی 11.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   11.4
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7552 لوله آبرسانی 21.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران21.226 متر7622.2درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7552 لوله آبرسانی 21.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   21.2
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7574 لوله آبرسانی 21.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران21.22.56 متر7627.54درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7574 لوله آبرسانی 21.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   21.2
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7595 لوله آبرسانی 21.2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران21.246 متر7643.2درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7595 لوله آبرسانی 21.2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   21.2
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7435 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران126 متر33.49.66درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7435 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   1
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7456 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران12.56 متر33.411.64درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7456 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   1
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7429 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران1.226 متر21.65.82درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7429 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   1.2
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7450 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران1.22.56 متر21.67.26درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7450 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   1.2
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7480 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل تهران1.22.86 متر48.3*درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7480 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   1.2
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7441 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران226 متر60.317.58درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7441 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   2
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7462 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران22.56 متر60.321.84درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7462 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   2
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7493 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران236 متر60.325.92درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7493 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   2
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7508 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران246 متر60.333.72درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7508 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   2
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7468 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران32.56 متر88.932.76درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7468 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   3
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7541 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران366 متر88.975.06درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7541 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   3
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7432 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران3.426 متر26.77.44درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7432 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   3.4
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7453 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران3.42.56 متر26.79.12درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7453 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   3.4
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7447 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران426 متر114.334درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7447 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   4
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7471 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران42.56 متر114.341.88درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7471 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   4
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7499 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران436 متر114.350.28درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7499 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   4
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7514 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران446 متر114.367.08درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7514 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   4
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7523 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران456 متر114.382.5درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7523 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   4
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7532 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران466 متر114.397.56درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7532 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   4
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7474 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران52.56 متر140.351.72درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7474 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   5
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7502 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران536 متر140.362.16درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7502 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   5
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7529 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران556 متر140.3101.7درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7529 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   5
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7545 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران566 متر140.3123.06درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7545 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   5
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7477 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران62.56 متر168.362.88درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7477 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   6
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7505 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران636 متر168.375.48درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7505 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   6
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7517 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران646 متر168.3100.44درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7517 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   6
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7520 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران656 متر168.3124.74درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7520 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   6
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7535 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران666 متر168.3149.04درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7535 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   6
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7438 لوله صنعتی 11.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران11.226 متر48.313.74درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7438 لوله صنعتی 11.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   11.2
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7486 لوله صنعتی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران11.236 متر48.320.28درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7486 لوله صنعتی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   11.2
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7459 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران11.42.56 متر42.214.88درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7459 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   11.4
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7489 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران11.436 متر42.217.7درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7489 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   11.4
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7444 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران21.226 متر7622.2درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7444 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   21.2
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7465 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران21.22.56 متر7627.54درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7465 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   21.2
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7496 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران21.236 متر7632.88درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7496 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   21.2
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7511 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران21.246 متر76*درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7511 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   21.2
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7526 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران21.256 متر7653.34درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7526 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   21.2
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   7538 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران21.266 متر7663.06درز مستقیم
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1399/01/06 7538 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران
   به روز رسانی : 1399/01/06
   21.2
   حالت : *
   درز مستقیم
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید