آذر فولاد امین تیمکه داش

 • تاریخ تاسیس: 1390
 • محصول تولیدی: میلگرد آجدار، میلگردساده، نبشی، ناودانی

  شرکت آذر فولاد امین تیمکه داش فعالیت خود را از سال 1390 آغاز نمود و به تدریج با تجهیز و به روز کردن ماشین آلات خود به ساخت و تولید انواع میلگرد، نبشی و ناودانی پرداخته است. میلگردهای آجدار A2 و A3 از جمله محصولات تولیدی این مجتمع است.

  میلگردهای تولیدی شرکت آذر فولاد امین تیمکه داش استاندارد INSO3132 را دارا می باشد. این شرکت در سال 1392 موفق به دریافت استاندارد بین المللی آلمان شده است.

  میلگردهای آجدار تولیدی این برند در سایت اینترنتی آهنک درج شده و کلیه فعالاندر این عرصه می توانند سفارش خود را ثبت نمایند.

   

  کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
  3726 میلگرد 8 آجدار A2 آذر فولاد امین تیمکه داش8شاخهA25 کیلو
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/17 3726 میلگرد 8 آجدار A2 آذر فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1399/01/17
  8
  حالت : شاخه
  A2
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  3730 میلگرد 10 آجدار A2 آذر فولاد امین تیمکه داش10شاخهA27 کیلو
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/17 3730 میلگرد 10 آجدار A2 آذر فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1399/01/17
  10
  حالت : شاخه
  A2
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  3733 میلگرد 12 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش12شاخهA311 کیلو
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/17 3733 میلگرد 12 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1399/01/17
  12
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  3736 میلگرد 14 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش14شاخهA314 کیلو
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/17 3736 میلگرد 14 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1399/01/17
  14
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  3739 میلگرد 16 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش16شاخهA319 کیلو
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/17 3739 میلگرد 16 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1399/01/17
  16
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  3742 میلگرد 18 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش18شاخهA325 کیلو
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/17 3742 میلگرد 18 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1399/01/17
  18
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  3745 میلگرد 20 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش20شاخهA330 کیلو
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/17 3745 میلگرد 20 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1399/01/17
  20
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  3748 میلگرد 22 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش22شاخهA336 کیلو
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/17 3748 میلگرد 22 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1399/01/17
  22
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  3751 میلگرد 25 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش25شاخهA347 کیلو
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/17 3751 میلگرد 25 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1399/01/17
  25
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  3755 میلگرد 28 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش28شاخهA355 کیلو
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/17 3755 میلگرد 28 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1399/01/17
  28
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  3761 میلگرد 32 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش32شاخهA375 کیلو
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/17 3761 میلگرد 32 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1399/01/17
  32
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندسایزpa_angle-withطولوزنقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
  4904 نبشی 4*50*50 فولاد امین تیمکه داش50*50*6 متر18.36
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4904 نبشی 4*50*50 فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4907 نبشی 5*50*50 فولاد امین تیمکه داش50*50*6 متر22.62
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4907 نبشی 5*50*50 فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4910 نبشی 5*60*60 فولاد امین تیمکه داش60*60*6 متر27.42
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 4910 نبشی 5*60*60 فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1398/12/11
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4913 نبشی 6*60*60 فولاد امین تیمکه داش60*60*6 متر32.52
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4913 نبشی 6*60*60 فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1398/12/12
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید