آریان فولاد

  • مدیر عامل: قاسمی
  • رئیس هیئت مدیره: قاسمی
  • محصول تولیدی: تیرآهن ، میلگرد ، نبشی
  • تلفن: 02155441077
  • دورنگار: 02155441077
  • آدرس: جاده اشتهارد بوئین زهرا- 10 کیلومتر بعد از شهرک صنعتی اشتهارد - کارخانه نورد آریان فولاد
  • استاندارد: ISO9001،‌ ISO14001 و ISO18001 و CE

آریان فولاد یکی از بزرگترین تولید کنندگان مقاطع فولادی تماماً خصوصی در ایران و خاور میانه می باشد. این شرکت با بیش از 1000 نفر پرسنل بصورت مستقیم یکی از بزرگترین کارآفرینان در منطقه است و از آنجایی که در منطقه محروم بوئین زهرا واقع شده است،به این مسئله افتخار میکند که حدود 80% از پرسنل این شرکت را مردم شریف بوئین زهرا و نواحی اطراف تشکیل می دهند.

کد عنوان محصول برند سایز وزن استاندارد حالت تعداد در بسته قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
2757 تیرآهن 14 آریان فولاد 14 150 IPE 12 متری *
721 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2757 تیرآهن 14 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
2760 تیرآهن 16 آریان فولاد 16 190 IPE 12 متری *
721 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2760 تیرآهن 16 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
16
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
2764 تیرآهن 18 آریان فولاد 18 220 IPE 12 متری *
721 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2764 تیرآهن 18 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
18
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
2767 تیرآهن 20 آریان فولاد 20 265 IPE 12 متری *
721 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2767 تیرآهن 20 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
20
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
2770 تیرآهن 22 آریان فولاد 22 320 IPE 12 متری *
721 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2770 تیرآهن 22 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
22
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
2773 تیرآهن 24 آریان فولاد 24 355 IPE 12 متری *
721 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2773 تیرآهن 24 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
24
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
2776 تیرآهن 27 آریان فولاد 27 435 IPE 12 متری *
721 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2776 تیرآهن 27 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
27
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن شاخه قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
854 میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد 10 شاخه A2 7 کیلو
تماس بگیرید
6,400 تومان
1399/01/03 854 میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,400 تومان
860 میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
6,500 تومان
1399/01/03 860 میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,500 تومان
857 میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد 12 شاخه A2 11 کیلو
تماس بگیرید
6,400 تومان
1399/01/03 857 میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,400 تومان
863 میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
6,500 تومان
1399/01/03 863 میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,500 تومان
2893 میلگرد 14 آجدار A2 آریان فولاد 14 شاخه A2 14 کیلو
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 2893 میلگرد 14 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
14
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
866 میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 866 میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
2896 میلگرد 16 آجدار A2 آریان فولاد 16 شاخه A2 19 کیلو
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 2896 میلگرد 16 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
16
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
872 میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 872 میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
869 میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 869 میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
883 میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 883 میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
875 میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد 22 شاخه A3 36 کیلو
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 875 میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
880 میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد 25 شاخه A3 47 کیلو
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 880 میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
860-1 میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد 28 شاخه A3 55 کیلو
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 860-1 میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
2900 میلگرد 32 آجدار A3 آریان فولاد 32 شاخه A3 75 کیلو
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 2900 میلگرد 32 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
کد عنوان محصول برند طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
5137 ناودانی 10 نورد آریان فولاد 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5137 ناودانی 10 نورد آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/11
10
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5140 ناودانی 12 نورد آریان فولاد 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5140 ناودانی 12 نورد آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/11
12
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند سایز pa_angle-with طول وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
4663 نبشی 3*40*40 آریان فولاد 40*40 * 6 متر 12
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4663 نبشی 3*40*40 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4666 نبشی 4*40*40 آریان فولاد 40*40 * 6 متر 14.52
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4666 نبشی 4*40*40 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4669 نبشی 4*50*50 آریان فولاد 50*50 * 6 متر 18.36
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4669 نبشی 4*50*50 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4673 نبشی 5*50*50 آریان فولاد 50*50 * 6 متر 18.36
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4673 نبشی 5*50*50 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4680 نبشی 5*60*60 آریان فولاد 60*60 * 6 متر 27.42
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/06 4680 نبشی 5*60*60 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/06
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4676 نبشی 6*60*60 آریان فولاد 60*60 * 6 متر 32.52
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4676 نبشی 6*60*60 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4686 نبشی 8*80*80 آریان فولاد 80*80 * 6 متر 115.65
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4686 نبشی 8*80*80 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4683 نبشی 8*80*80 آریان فولاد بلند 80*80 * 12 متر 57
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4683 نبشی 8*80*80 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4689 نبشی 10*100*100 آریان فولاد 100*100 * 6 متر 90
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4689 نبشی 10*100*100 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5387 نبشی 10*100*100 آریان فولاد بلند 100*100 * 12 متر 180
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 5387 نبشی 10*100*100 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4696 نبشی 12*120*120 آریان فولاد 120*120 * 12 متر 271
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4696 نبشی 12*120*120 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
120*120
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4699 نبشی 12*120*120 آریان فولاد بلند 120*120 * 6 متر 135
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4699 نبشی 12*120*120 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
120*120
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4702 نبشی 12*130*130 آریان فولاد بلند 130*130 * 12 متر 293
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4702 نبشی 12*130*130 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
130*130
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4705 نبشی 14*140*140 آریان فولاد بلند 140*140 * 12 متر 369
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4705 نبشی 14*140*140 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
140*140
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4713 نبشی 15*150*150 آریان فولاد بلند 150*150 * 12 متر 423
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4713 نبشی 15*150*150 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
150*150
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4716 نبشی 16*160*160 آریان فولاد بلند 160*160 * 12 متر 482
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4716 نبشی 16*160*160 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
160*160
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید