آذر گستر سدید

محصول کد محصول قيمت
میلگرد 32 ساده A1 آذر گستر سدید 4240

32

A1

شاخه

کیلوگرم

انبار

ساده

10,900 تومان
+
اضافه به سبد خرید
میلگرد 28 ساده A1 آذر گستر سدید 4237

28

A1

شاخه

کیلوگرم

انبار

ساده

10,900 تومان
+
اضافه به سبد خرید
میلگرد 25 ساده A1 آذر گستر سدید 4234

25

A1

شاخه

کیلوگرم

انبار

ساده

10,900 تومان
+
اضافه به سبد خرید
میلگرد 22 ساده A1 آذر گستر سدید 4231

22

A1

شاخه

کیلوگرم

انبار

ساده

10,900 تومان
+
اضافه به سبد خرید
میلگرد 20 ساده A1 آذر گستر سدید 4228

20

A1

شاخه

کیلوگرم

انبار

ساده

10,900 تومان
+
اضافه به سبد خرید
میلگرد 18 ساده A1 آذر گستر سدید 4225

18

A1

شاخه

کیلوگرم

انبار

ساده

10,900 تومان
+
اضافه به سبد خرید
میلگرد 16 ساده A1 آذر گستر سدید 4222

16

A1

شاخه

کیلوگرم

انبار

ساده

10,900 تومان
+
اضافه به سبد خرید
میلگرد 14 ساده A1 آذر گستر سدید 4219

14

A1

شاخه

کیلوگرم

انبار

ساده

10,900 تومان
+
اضافه به سبد خرید
میلگرد 12 ساده A1 آذر گستر سدید 4216

12

A1

شاخه

کیلوگرم

انبار

ساده

10,900 تومان
+
اضافه به سبد خرید
میلگرد 10 ساده A1 آذر گستر سدید 4213

10

A1

شاخه

کیلوگرم

انبار

ساده

10,900 تومان
+
اضافه به سبد خرید
نتایج 1 تا 10 از کل 10 نتیجه
راه های ارتباطی با آهَنَک
شماره تماس: 021-91077788
کانال تلگرام: Ahanak@
ایمیل: info@ahanak.com