فولاد نوین متین

محصول کد محصول قيمت
میلگرد 32 ساده A1 فولاد نوین متین 4198

32

A1

شاخه

کیلوگرم

انبار

ساده

10,900 تومان
+
اضافه به سبد خرید
میلگرد 28 ساده A1 فولاد نوین متین 4195

28

A1

شاخه

کیلوگرم

انبار

ساده

10,900 تومان
+
اضافه به سبد خرید
میلگرد 25 ساده A1 فولاد نوین متین 4191

25

A1

شاخه

کیلوگرم

انبار

ساده

10,900 تومان
+
اضافه به سبد خرید
میلگرد 22 ساده A1 فولاد نوین متین 4188

22

A1

شاخه

کیلوگرم

انبار

ساده

10,900 تومان
+
اضافه به سبد خرید
میلگرد 20 ساده A1 فولاد نوین متین 4183

20

A1

شاخه

کیلوگرم

انبار

ساده

10,900 تومان
+
اضافه به سبد خرید
میلگرد 18 ساده A1 فولاد نوین متین 4180

18

A1

شاخه

کیلوگرم

انبار

ساده

10,900 تومان
+
اضافه به سبد خرید
میلگرد 16 ساده A1 فولاد نوین متین 4177

16

A1

شاخه

کیلوگرم

انبار

ساده

10,900 تومان
+
اضافه به سبد خرید
میلگرد 14 ساده A1 فولاد نوین متین 4174

14

A1

شاخه

کیلوگرم

انبار

ساده

10,900 تومان
+
اضافه به سبد خرید
میلگرد 12 ساده A1 فولاد نوین متین 4171

12

A1

شاخه

کیلوگرم

انبار

ساده

10,900 تومان
+
اضافه به سبد خرید
میلگرد 10 ساده A1 فولاد نوین متین 4168

10

A1

شاخه

کیلوگرم

انبار

ساده

10,900 تومان
+
اضافه به سبد خرید
نتایج 1 تا 10 از کل 10 نتیجه
راه های ارتباطی با آهَنَک
شماره تماس: 021-91077788
کانال تلگرام: Ahanak@
ایمیل: info@ahanak.com