فولاد زمرد

میلگرد آجدار فولاد زمرد

محصول قيمت
میلگرد 25 آجدار A2 فولاد زمرد

25

A2

شاخه

کیلوگرم

کارخانه

آجدار

10,900 تومان (بدون تغییر)
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد زمرد

25

A3

شاخه

کیلوگرم

کارخانه

آجدار

10,900 تومان (بدون تغییر)
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد زمرد

20

A3

شاخه

کیلوگرم

کارخانه

آجدار

10,900 تومان (بدون تغییر)
سفارش
راه های ارتباطی با آهَنَک
شماره تماس: 021-91077788
کانال تلگرام: Ahanak@
ایمیل: info@ahanak.com