سپهر ایرانیان

میلگرد آجدار سپهر ایرانیان

محصول قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد سپهر ایرانیان

8

A2

شاخه

کیلوگرم

کارخانه

آجدار

13,220 تومان بروزرسانی: 1399/12/06 سفارش

محصولات انبار سپهر ایرانیان

محصول قيمت
میلگرد 8 سپهر A2 آهنک

8

A2

شاخه

کیلوگرم

انبار تهران

آجدار

13,200 تومان بروزرسانی: 1399/12/14 سفارش