نورد گرم سمنان

قیمت میلگرد نورد گرم سمنان

محصول قيمت
شمش فولادی 125×125 نورد گرم سمنان

6

-

شاخه

شاخه

-

تماس بگیرید موجود نمي باشد

میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

محصول قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 نورد سمنان

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,650 تومان بروزرسانی: 1400/03/29 سفارش
میلگرد 10 آجدار A3 نورد سمنان

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,750 تومان بروزرسانی: 1400/03/29 سفارش
میلگرد 8 آجدار A3 نورد سمنان

8

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

16,250 تومان بروزرسانی: 1400/03/29 سفارش
میلگرد 8 آجدار A2 نورد سمنان

8

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

16,150 تومان بروزرسانی: 1400/03/26 موجود نمي باشد
میلگرد 28 آجدار A3 نورد سمنان

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,850 تومان بروزرسانی: 1400/02/18 موجود نمي باشد
میلگرد 25 آجدار A3 نورد سمنان

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,850 تومان بروزرسانی: 1400/02/18 موجود نمي باشد
میلگرد 22 آجدار A3 نورد سمنان

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,850 تومان بروزرسانی: 1400/02/18 موجود نمي باشد
میلگرد 20 آجدار A3 نورد سمنان

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,850 تومان بروزرسانی: 1400/02/18 موجود نمي باشد
میلگرد 18 آجدار A3 نورد سمنان

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,850 تومان بروزرسانی: 1400/02/18 موجود نمي باشد
میلگرد 16 آجدار A3 نورد سمنان

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,850 تومان بروزرسانی: 1400/02/18 موجود نمي باشد
میلگرد 14 آجدار A3 نورد سمنان

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,850 تومان بروزرسانی: 1400/02/18 موجود نمي باشد

شمش فولادی نورد گرم سمنان

محصول قيمت
شمش فولادی 125×125 نورد گرم سمنان

6

-

شاخه

شاخه

-

تماس بگیرید موجود نمي باشد
نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید