احرامیان

محصول کد محصول قيمت
تیرآهن 22 فولاد احرامیان 4454

22

شاخه

کیلوگرم

انبار

248,000 تومان
تیرآهن 20 فولاد احرامیان 4451

20

شاخه

کیلوگرم

انبار

248,000 تومان
تیرآهن 18 فولاد احرامیان 4448

18

شاخه

کیلوگرم

انبار

248,000 تومان
تیرآهن 16 فولاد احرامیان 4445

16

شاخه

کیلوگرم

انبار

248,000 تومان
تیرآهن 14 فولاد احرامیان 4442

14

شاخه

کیلوگرم

انبار

248,000 تومان
کلاف 12.5 ساده RST34 فولاد احرامیان 4373

12.5

RST34

کلاف

انبار

ساده

11,200 تومان
کلاف 10 ساده RST34 فولاد احرامیان 4370

10

RST34

کلاف

انبار

ساده

11,200 تومان
کلاف 8 ساده RST34 فولاد احرامیان 4367

8

RST34

کلاف

انبار

ساده

11,200 تومان
کلاف 6.5 ساده RST34 فولاد احرامیان 4364

6.5

RST34

کلاف

انبار

ساده

11,200 تومان
کلاف 10 آجدار A3 فولاد احرامیان 4287

10

A3

کلاف

انبار

آجدار

11,200 تومان
کلاف 8 آجدار A3 فولاد احرامیان 4283

8

A3

کلاف

انبار

آجدار

11,200 تومان
کلاف 10 آجدار A2 فولاد احرامیان 4280

10

A2

کلاف

انبار

آجدار

11,200 تومان
کلاف 8 آجدار A2 فولاد احرامیان 4277

8

A2

کلاف

انبار

آجدار

11,200 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 احرامیان 2888

32

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار

آجدار

10,900 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 احرامیان 2887

28

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار

آجدار

10,900 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 احرامیان 2882

25

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار

آجدار

10,900 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 احرامیان 2879

22

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار

آجدار

10,900 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 احرامیان 2877

20

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار

آجدار

10,900 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 احرامیان 2873

18

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار

آجدار

10,900 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 احرامیان 2870

16

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار

آجدار

10,900 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 احرامیان 2867

14

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار

آجدار

10,900 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 احرامیان 2688

12

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار

آجدار

10,900 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 احرامیان 2625

10

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار

آجدار

10,900 تومان
نتایج 1 تا 23 از کل 23 نتیجه
راه های ارتباطی با آهَنَک
شماره تماس: 021-91077788
کانال تلگرام: Ahanak@
ایمیل: info@ahanak.com