نورد کاسپین

میلگرد آجدار نورد کاسپین

محصول قيمت
میلگرد 18 آجدار A3 کاسپین

18

A3

شاخه

کیلوگرم

کارخانه

آجدار

10,900 تومان (بدون تغییر)
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 کاسپین

20

A3

شاخه

کیلوگرم

کارخانه

آجدار

10,900 تومان (بدون تغییر)
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 کاسپین

16

A3

شاخه

کیلوگرم

کارخانه

آجدار

10,900 تومان (بدون تغییر)
سفارش
راه های ارتباطی با آهَنَک
شماره تماس: 021-91077788
کانال تلگرام: Ahanak@
ایمیل: info@ahanak.com