کاشت انواع میلگرد

کاشت میلگرد روشی است که به کمک آن می توان قطعات و سازه های فولادی و بتنی را به هم متصل کرد تا به این وسیله استحکام ساختمان ها تامین شود. با ما در این مطلب همراه باشید تا کاشت انواع میلگرد را بررسی کنیم.

کاشت میلگرد

کاشت میلگرد برای تقویت سازه های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. برای کاشت میلگرد لازم است ابتدا سوراخ هایی در قسمت هایی از بتن ایجاد شود، سپس میلگرد در بخش هایی از بتن قرار داده می شود. گاها لازم است بخش هایی از سازه اصلاح شود و قسمت هایی به سازه های بتنی اضافه شود، در این حالت باید کاشت میلگرد صورت گیرد. همچنین برای تقویت موضعی سازه می توان از کاشتن میلگرد استفاده کرد.

کاشت میلگرد

مراحل کاشت میلگرد

برای کاشتن میلگرد در ابتدا با استفاده از دریل در بتن سوراخی ایجاد می شود، سپس با استفاده از یک دمنده هوا تکه های بتن از روی سوراخ پاک می شود. سپس جداره ها با استفاده از فرچه تیز می شود. لازم است دوباره با یک دمنده پاکسازی صورت گیرد. در این مرحله می توان در یک نگهدارنده در سوراخ قرار داد و چسب به داخل آن تزریق کرد تا میلگرد نصب شود. مدت زمان لازم برای خشک شدن چسب به نوع چسب بستگی دارد. برای کاشت میلگرد با محاسباتی صورت گیرد، در این محاسبات باید تعداد میلگرد، قطر میلگرد، فواصل کاشت میلگرد، عمق سوراخ و میزان چسب لازم برای کاشتن میلگرد را در نظر بگیرید. مهندسان ساختمان این کار را به راحتی با استفاده از نرم افزار های تخصصی طراحی انجام می دهند و این محاسبات را به طور دقیق انجام می دهند.
برای کاشتن میلگرد باید بر اساس آیین نامه کاشتن میلگرد در بتن عمل کنید تا پروژه به طور صحیح و ایمن انجام شود و کاملا محاسبات مهندسی به صورت دقیق صورت بگیرد. این آیین نامه علاوه بر تبیین استاندارد میلگرد، به استاندارد سازی عملیات و جلوگیری از بروز خطای محاسباتی کمک می کند، برخی از مفاد این آیین نامه شامل موارد زیر می باشد:

  • اگر کاشتن میلگرد به منظور امتداد مقطع ستون قرار است انجام شود باید نسبت سطح مقطع میلگرد به سطح مقطع ستون 8/0- 8 درصد باشد.
  • باید از پوشش بتنی یا کاور جهت جلوگیری از ورود یون های مهاجم و رطوبت به میلگرد استفاده شود.
  • میزان تغییر شکل میلگرد در زمان کاشت نسبت به حالت اولیه باید بیشتر از 8 درصد باشد.
  • حداقل فاصله ای که بین میلگرد ها برای کشت در نظر گرفته می شود نباید کمتر از 5 برابر قطر میلگرد باشد تا فضای کافی بین میلگرد ها وجود داشته باشد و درگیری بهتر آرماتور با چسب کاشت صورت بگیرد.
  • حداقل باید 4 عدد میلگرد در اعضای فشاری برای میلگرد داخل خاموت مستطیلی کاشته شود.

مراحل کاشت میلگرد

کاربرد کاشت میلگرد در صنایع ساختمانی

کاربرد میلگرد و کاشت آن در تقویت ایمنی و استحکام ساختمان ها از مهم ترین اصول ساختمان سازی به شمار می آید. از جمله کاربرد های کاشت میلگرد می توان به تقویت فونداسیون سازه های بتنی و تقویت ستون ها اشاره کرد. برای کاشتن میلگرد در داخل فونداسیون باید با استفاده از دریل استفاده شود و از دستگاه مغزه گیر استفاده نشود. چون دستگاه مغزه گیر می تواند به فونداسیون آسیب وارد کند و سبب گسیخته شدن آرماتور شود. عمق و قطر سوراخ با توجه به قطر میلگرد باید از قبل محاسبه شود چون ممکن است لازم باشد از دستگاه مغزه گیر استفاده کنید.
چنانچه لازم باشد بخش هایی جدیدی مانند دیوار برشی، ستون، سقف و ستون به سازه اضافه شود باید از کاشت میلگرد استفاده کرد. برای کاشت میلگرد در ستون باید موقعیت قرار گرفتن خاموت در ستون و فاصله میلگرد ها را در نظر بگیرید. چنانچه کاشت میلگرد ها با دقیت بر اساس نقشه و تصویربرداری که از آرماتور قبل از ساخت ستون صورت گرفته است، انجام شود هزینه ها کاهش می یابد و احتمال خطرات احتمالی کاهش می یابد. در این حالت محل دقیق قرار گرفتن میلگرد یا خاموت را می دانید و لازم نیست آزمون التراسونیک برای تشخیص محل قرار گرفتن آرماتور در ستون انجام دهید و با این کار هزینه های کاشت میلگرد کاهش می یابد. البته این کار برای سازه های کوچک قابل توصیه است و در سازه های بزرگ خیلی منطقی نیست و ممکن است خطراتی در پی داشته باشد.
اگر لازم باشد در سازه اجرای نما صورت گیرد، باید نصب صفحات فلزی روی سازه با استفاده از کاشتن میلگرد صورت گیرد.
یکی دیگر از کاربردهای میلگرد مقاوم سازی سازه با استفاده از روش جکتینگ (Jacketing) است که برای این کار هم باید از کاشتن میلگرد استفاده شود.
و نکته آخر این که برای اتصال تجهیزاتی چون داکت های برق و کانال های هوا به ستون و سقف لازم استکه در این موقعیت هم از روش کاشتن میلگرد کمک گرفته می شود.