1400/09/13 - 10:43:57
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری کارخانه قیمت
10A2شاخهآجدار8 کارخانه کیان کاشان
16,420 تومان
20
8A2شاخهآجدار5 کارخانه کیان کاشان
16,520 تومان
20
12A2شاخهآجدار11 کارخانه کیان کاشان
16,420 تومان
20
14A3شاخهآجدار15 کارخانه کیان کاشان
16,320 تومان
20
16A3شاخهآجدار19 کارخانه کیان کاشان
16,320 تومان
20
8A2شاخهآجدار5 کارخانه راد همدان
17,495 تومان
100
10A2شاخهآجدار8 کارخانه راد همدان
17,145 تومان
100
12A3شاخهآجدار11 کارخانه راد همدان
16,895 تومان
100
14A3شاخهآجدار15 کارخانه راد همدان
16,795 تومان
100
16A3شاخهآجدار19 کارخانه راد همدان
16,795 تومان
100
آرشیو قیمت میلگرد
1400/09/13 - 02:07:58
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری کارخانه قیمت
14IPEسبک135 کارخانه مجتمع فولاد ظفر بناب
2,110,000 تومان
ثابت -
14IPEسبک135 انبار تهران کارخانه البرز ایرانیان فایکو
2,280,000 تومان
10000
14IPEسنگین155 انبار تهران کارخانه البرز ایرانیان فایکو
2,400,000 تومان
ثابت -
16IPEسبک170 انبار تهران کارخانه البرز ایرانیان فایکو
2,820,000 تومان
ثابت -
16IPEسبک168 انبار آهنک مجتمع فولاد شاهین بناب
2,790,000 تومان
ثابت -
14IPEسبک125 انبار آهنک مجتمع فولاد شاهین بناب
2,110,000 تومان
ثابت -
14IPEسنگین155 انبار تهران ذوب آهن اصفهان
2,480,000 تومان
10000
18IPEسنگین226 انبار تهران ذوب آهن اصفهان
3,580,000 تومان
10000
27IPEسنگین435 انبار تهران ذوب آهن اصفهان
6,980,000 تومان
10000
24IPEسنگین370 انبار تهران ذوب آهن اصفهان
6,090,000 تومان
10000
22IPEسنگین320 انبار تهران ذوب آهن اصفهان
5,180,000 تومان
10000
آرشیو قیمت تیرآهن و هاش
1400/09/10 - 01:48:56
طولوزنضخامتسایز به اینچگریدقطر بیرونی محل بارگیری کارخانه قیمت
6673/94API114 انبار تهران نورد و لوله سپاهان
1,910,000 تومان
ثابت -
6523/93API89 انبار تهران نورد و لوله سپاهان
1,490,000 تومان
ثابت -
6443/92.1/2API73 انبار تهران نورد و لوله سپاهان
1,290,000 تومان
ثابت -
6343/92API60 انبار تهران نورد و لوله سپاهان
990,000 تومان
ثابت -
6243/81.1/2API48 انبار تهران نورد و لوله سپاهان
750,000 تومان
ثابت -
627.542.52.1/2گالوانیزه76 انبار تهران نورد و پروفیل ساوه
990,000 تومان
ثابت -
621.842.52گالوانیزه60/3 انبار تهران نورد و پروفیل ساوه
790,000 تومان
ثابت -
611.642.51گالوانیزه33.7 انبار تهران نورد و پروفیل ساوه
440,000 تومان
ثابت -
616.862.51.1/2گالوانیزه48 انبار تهران نورد و پروفیل ساوه
620,000 تومان
ثابت -
614.882.51.1/4گالوانیزه42.2 انبار تهران نورد و پروفیل ساوه
555,000 تومان
ثابت -
آرشیو قیمت لوله
1400/09/13 - 02:07:58
سایزطولوزنضخامت محل بارگیری کارخانه قیمت
100*10069010 کارخانه فولاد ناب تبریز
17,800 تومان
1200
25*25684 کارخانه فولاد ناب تبریز
17,000 تومان
400
35*356124 کارخانه فولاد ناب تبریز
17,000 تومان
400
40*406113 کارخانه فولاد ناب تبریز
17,500 تومان
جدید
40*406144 کارخانه فولاد ناب تبریز
16,700 تومان
600
40*40693 کارخانه فولاد جاوید بناب
17,590 تومان
100
40*406113 کارخانه فولاد جاوید بناب
18,000 تومان
100
40*406124 کارخانه فولاد جاوید بناب
16,990 تومان
100
40*40613.54 کارخانه فولاد جاوید بناب
17,570 تومان
100
50*506123 کارخانه فولاد جاوید بناب
17,090 تومان
100
آرشیو قیمت نبشی
1400/09/11 - 11:14:45
استانداردحالتابعادطولضخامتعرض محل بارگیری کارخانه قیمت
ST37شیت2000*60006202 انبار تهران فولاد اکسین
26,500 تومان
200
ST37شیت2000*60006122 انبار تهران فولاد اکسین
27,500 تومان
300
ST37شیت2000*60006152 انبار تهران فولاد اکسین
27,500 تومان
300
ST37شیت2000*6000682 انبار تهران فولاد اکسین
27,900 تومان
ثابت -
ST37شیت2000*60006102 انبار تهران فولاد اکسین
27,800 تومان
ثابت -
ST37شیت1200*6000681.2 انبار تهران فولاد قطعات
23,500 تومان
ثابت -
ST37شیت1200*60006101.2 انبار تهران فولاد قطعات
22,900 تومان
ثابت -
ST37شیت1200*60006121.2 انبار تهران فولاد قطعات
22,900 تومان
ثابت -
ST37شیت1200*60006151.2 انبار تهران فولاد قطعات
22,900 تومان
ثابت -
آرشیو قیمت ورق

تخفیف روزانه

متاسفانه فعلا پیشنهادی وجود ندارد

نیاز به مشاوره دارید؟

استعلام و پشتیبانی 02191006007

سریع و به قیمت از انبار آهنک

از انبار فروشگاه بزرگ آهنک

همکاران